search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
11.03.2024r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
425,- zł od osoby
400,- zł członkowie SKwP  O/O w Kielcach będący płatnikiem za szkolenie on-line
Zapisz się

KSeF i e-Faktury 2023/2024. Nowość - zmiany do JPK VAT. Nadchodzi rewolucja

w fakturowaniu i raportowaniu VAT.

11 marca 2024r.  godz. 900

szkolenie on-line (8 godz. lekcyjnych)

Celem szkolenia  jest uzyskanie przez uczestników wiedzy na temat rewolucyjnych zmian w zakresie fakturowania polegających na wdrożeniu faktury ustrukturyzowanej, czyli tzw. e-Faktury. Szkolenie obejmuje najnowsze regulacje wynikające z projektu ustawy o obligatoryjności KSeF.

Szkolenie podzielone jest na dwie części. Podczas pierwszej części omówione zostaną zasady funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz sposób wystawiania i odbierania e-Faktur. Ta część jest wzbogacona o praktyczne wskazówki płynące z wyjaśnień i webinariów Ministerstwa Finansów oraz o przedstawienie na żywo sposobu nadawania uprawnień i generowanie tokenów uwierzytelniających przez Aplikację Klienta udostępnioną przez Ministerstwo Finansów.

W drugiej części szkolenia omówiona zostanie szczegółowo drugi (najnowszy) wariant schemy FA(2) przedstawiającej treść e-Faktury. W tej części wykładowca omówi w szczególności w jaki sposób firmy przeprowadzają wdrożenia KSeF.

 

Szkolenie adresowane jest dla dyrektorów, kierowników, menadżerów odpowiedzialnych za wdrożenie KSeF, jak również dla osób wystawiających faktury oraz księgowych.  Udział w szkoleniu jest mocno rekomendowany informatykom pracującym w firmach oraz innym osobom wspierającym jednostki w obszarze IT.

Prowadzący – Pan Hubert Grzyb - adwokat, doradca podatkowy. Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego na rzecz polskich oraz zagranicznych firm.  Doświadczony wykładowca. Prowadzi szkolenia m. in. dla księgowych, pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym pracowników organów podatkowych, dla doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych.

Odpłatność:
· 425 zł.  - od osoby
· 400 zł. - członkowie SKwP  O/O w Kielcach będący płatnikiem za szkolenie on-line

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia.

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Program szkolenia:

Część I. Obieg e-Faktur.

1. Kto jest objęty obowiązkiem wystawiania faktur w KSeF?

2. Podatnicy wyłączeni z obowiązku wystawiania faktur w KSeF.

3. Kiedy KSeF obejmie poszczególne grupy podatników?

4. Odbieranie faktur przez KSeF. Co z faktury za WNT i import usług?

5. Wysyłanie e-Faktur do firm zagranicznych (WDT, eksport towarów i usług).

6. Faktury dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

7. Szczególne typy faktur a KSeF (noty korygujące, duplikaty, faktury z kasy fiskalnej, bilety uznane za faktury, faktury VAT RR).

8. Proces wystawiania i przesyłania e-Faktury do KSeF.

9. Wizualizacja e-Faktury.

10. Kod QR na fakturze. Uproszczenie dla faktur do firm zagranicznych (WDT, eksport towarów i usług).

11. Dlaczego faktury zakupowe przysporzą dużo więcej pracy?

12. Propozycje usprawnienia obiegu faktur zakupowych.

13. Jak pozyskać uprawnienia dla firmy?

14. Nadawanie dalszych uprawnień. Czym się różni ZAW-FA od pieczęci elektronicznej?

15. Token autoryzacyjny.

16. KSeF w biurach rachunkowych.

17. Fakturowanie nabywców i ich jednostek organizacyjnych (odziały, odbiorcy, centralizacja VAT).

18. Samofakturowanie a KSeF. Samofakturowanie przez nabywcę z zagranicy.

19. Data wystawienia e-Faktury i praktyczne skutki z tym związane.

20. Wysyłka paczek z fakturami. Wysyłka interaktywna. Korzyści i zagrożenia.

21. Data otrzymania e-Faktury.

22. Korzyści ze stosowania e-Faktur.

23. Awaria KseF i awaria u podatnika. Jak się zachować? Jakie obowiązki?

24. Nowe wymogi przy wykonywaniu przelewów bankowych, w tym przelewów MPP.

25. Kary pieniężne za błędy w KSeF.

26. Zmiany do JPK VAT wywołane wprowadzeniem KSeF.

 1. Obowiązek podawania numeru KSeF faktury w sprzedaży i zakupie
 2. Obowiązek oznaczenia w JPK VAT faktury wystawionej w okresie awarii -znacznik „OFF”.
 3. Obowiązek oznaczenia faktury wystawionej bez użycia KSeF – znacznik „BFK”.
 4. Zmiany w zakresie ujmowania w JPK VAT faktur zwolnionych z VAT.
 5. Brak obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej, kiedy zaliczka i sprzedaż nastąpią w tym samym miesiącu. Którą datę ująć w JPK VAT?
 6. Przepisy przejściowe.

 

Część II. Omówienie wzoru e-Faktury, z uwzględnieniem broszury informacyjnej i przykładów MF z września 2023 r.

1. Jak zabrać się za wdrożenie KSeF w firmie?

2. Mapowanie treści obecnych faktur do wzoru schemy.

3. Problematyka dostępnych rodzajów e-Faktur (VAT, ZAL, ROZ, KOR) a faktyczny sposób wystawiania faktur w firmach.

4. Dane sprzedawcy, nabywcy.

5. Podmioty trzecie na fakturze (odbiorca, płatnik, oddział, dodatkowy nabywca).

6. Nowe wymogi dla daty sprzedaży.

7. Gdzie umieścić dane dodatkowe ze swoich faktur? Rabaty, kody towarów, numery, waga, ilość, oświadczenia, informacje, itp.

8. Oznaczenie dotyczące płatności.

9. Wymogi dla faktur korygujących.

 1. Sposoby korygowania wierszy.
 2. Kiedy przez storno? Kiedy przez różnicę?
 3. Korekta błędnych danych nabywcy.
 4. Zbiorcze faktury korygujące.

10. Faktury zaliczkowe.

 1. Zmiany w fakturach zaliczkowych od 1 września 2023 r.
 2. Dane zamówienia na fakturze zaliczkowej.
 3. Częściowe dostawy po wystawieniu faktury zaliczkowej. Jak to zafakturować w KSeF?
 4. Faktura rozliczeniowa.
 5. Korekta do faktury zaliczkowej i rozliczeniowej.

 

Szczegóły organizacyjne przy szkoleniu on-line:

 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i zapłata należności w terminie wskazanym przez Organizatora (przed realizacją).
 • Szkolenie odbędzie przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć Microsoft Teams.
 • Wymagania techniczne komputera: procesor dwurdzeniowy 2GHz, 2 GB pamięci RAM, system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3, połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps), głośniki/kamera/mikrofon.
 • Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

Wymagania techniczne:

 • laptop/komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
 • stabilny dostęp do Internetu.
 • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oświadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas mailem.

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757

close