search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
28.02.2024r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
425,- zł od osoby
400,- zł członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Dokumentowanie transakcji dla potrzeb VAT w obliczu wstrzymania obowiązkowego systemu KSeF

SZKOLENIE ODWOŁANE

28 lutego 2024 roku;  godz. 09:00

szkolenie online

Wykładowca: Pani Joanna Podkówka-Sędek specjalista z zakresu podatku VAT, praktyk omawianych zagadnień, wieloletni wykładowca SKwP.

Czas trwania kursu:  8h

Odpłatność:

425 zł. - od osoby
400 zł.  - członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 26 lutego 2024r.

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Program szkolenia:

 1. Rodzaje faktur dokumentujących dostawę, wykonanie usługi lub zaliczkę w 2024 roku:

- odpowiedzialność za wystawienie faktury,

- faktury zwykłe papierowe, wprowadzane do obrotu mailowo, ustrukturyzowane,

- podmioty zobowiązane do wystawienia faktury,

- terminy wystawiania faktur,

- faktury wystawiane na żądanie,

- faktury zaliczkowe i tzw. końcowe,

- faktury dokumentujące sprzedaż zwolnioną,

- faktury wystawiane przy stosowaniu metody kasowej,

- faktury wystawiane przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi,

- faktury dokumentujące transakcje o charakterze ciągłym,

- faktury wystawiane przy transakcjach zagranicznych,

- „puste” faktury.

 1. Faktury w walutach obcych:

- faktura w EURO dokumentująca sprzedaż krajową (usługa/towar/zaliczka); WDT; EXPORT, usługi zagraniczne

- przeliczanie korekt in minus/in plus wystawianych w walutach obcych,

- ujęcie faktury dokumentującej WNT,

- moment ujęcia w JPK faktury ze stawką 0% w zakresie WDT poprzedzony sprzedażą krajową,

 1. DOBROWOLNY KSeF już funkcjonuje – dlaczego nie warto odkładać przygotowań na ostatnią chwilę:

- Krajowy system e-Faktur – obowiązek zawieszony w czasie,

- dobrowolne korzystanie z KSeF,

- faktury konsumenckie, bilety, paragony – wyłączone z KSeF,

- rezygnacja z noty korygującej i duplikatu,

- rodzaje faktur ustrukturyzowanych,

- elementy faktury ustrukturyzowanej,

- jak wystawić fakturę ustrukturyzowaną,

- co z transakcjami zagranicznymi w obliczu obowiązkowego KSeF,

- zasady wprowadzania do obrotu e-faktury,

- uprawnienia do KSeF i obowiązek uwierzytelniania,

- plusy i minusy monitorowania faktur,

- fakturowanie w przypadku awarii systemu,

- kary pieniężne.

 1. Faktury korygujące w 2024:

- ujęcie korekty u sprzedawcy i nabywcy,

- dobrowolne korzystanie z KSeF a rozliczanie korekt,

- ujęcie faktury korygującej IN MINUS i IN PLUS w JPK,

- faktury korygujące WDT – zasady ewidencjonowania w JPK oraz w VAT-UE,

- faktury korygujące WNT – zasady ujmowania w JPK oraz w VAT-UE,

- korekty faktur exportowych,

- korekty zbiorcze.

 1. Nowe JPK z ksiąg rachunkowych już niebawem – zakres raportowania i planowane terminy wprowadzenia.
 2. Faktury wystawiane przez i na rzecz Grupy VAT.
 3. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Szczegóły organizacyjne przy szkoleniu on-line:

 •  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą specjalnej platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
 • na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting, prosimy o podawanie własnego adresu e-mail.
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Wymagania techniczne:

 • laptop/komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
 • stabilny dostęp do Internetu.
 • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757