search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
07.06.2024r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
,- zł od osoby

Koszty podatkowe w CIT i PIT w 2024r. oraz inne wybrane zagadnienia

7 czerwca 2024r. od godziny 9:30

Szkolenie online 8 godzin lekcyjnych 

 

Cel szkolenia

 Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Odpłatność:

440 zł. - od osoby
400 zł.  - członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia.

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Wykładowca: Aleksander Gniłka- Doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace”. Prowadzi szkolenia dla Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 

PROGRAM SZKOLENIA:

1 . Koszty uzyskania przychodów – zagadnienia ogólne zaliczania w koszty podatkowe i wyłączenia.

2. Koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie – moment poniesienia kosztu oraz korekta kosztów z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 2023r.

3. Koszty podatkowe związane ze środkami trwałymi i wartościami niematerialnymi i prawne – amortyzacja (remont i modernizacja oraz inne).

4. Płatności gotówkowe oraz płatności na rachunki niezgłoszone w rejestrze VAT + płatności bez split payment’u – jako wydatki wyłączone z kosztów podatkowych.

5. Ograniczenia związane z zaliczaniem do kosztów podatkowych tzw. kosztów finansowania dłużnego – art. 15c.

6. Ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów wydatków na usługi niematerialne – art. 15e (uchylony)

7. Wybrane zagadnienia dotyczące kosztów uzyskania przychodów m.in.:

 • kary umowne i odszkodowania,
 • wydatki marketingowe, promocyjne, reklamowe, reprezentacyjne, sponsoring,
 • podatek u źródła jako koszt podatkowy,
 • świadczenia na rzecz pracowników a koszty podatkowe,
 • hipotetyczne koszty związane z kapitałami własnymi,
 • przepisy Covidowe a koszty podatkowe.

8. Samochody osobowe a koszty podatkowe

9. Wyłączenie z kosztów podatkowych m.in. – amortyzacja budynków i lokali mieszkalnych, wydatki reprezentacyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, wydatki związane z radą nadzorczą, sponsoring niewłaściwy, ubezpieczenie OC członków zarządu, składki członkowskie.

10. Inne wybrane zagadnienia związane z CIT w 2024/2023r. m.in.:

 • podatek  CIT minimalny i jego odroczenie
 • tzw. CIT estoński,
 • hipotetyczne odsetki od kapitałów własnych jako koszt podatkowy
 • ulga na złe długi w podatkach dochodowych,
 • możliwość szybszego rozliczenia starty podatkowej.

11. Darowizny i inne nieodpłatne świadczenia w związku z wojną w Ukrainie a koszty podatkowe

12. Pytania uczestników

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku i dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Informacje dodatkowe
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757