Miasto:
Kielce
Miejsce:
ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce
Termin rozpoczęcia:
trwa nabór
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
340,- zł od osoby
320,- zł członkowie wspierający i jednostki budżetowe
Zapisz się

GOSPODARKA MAGAZYNOWA

TERMIN SZKOLENIA ZOSTANIE USTALONY  PO ZEBRANIU ODPOWIEDNIEJ
ILOŚCI ZGŁOSZEŃ

Szkolenie skierowane jest do pracowników firm produkcyjnych, handlowychi usługowych z działów magazynowania, zaopatrzenia, handlowych i księgowości,w tym specjalistów oraz kierowników i innych osób odpowiedzialnych za gospodarkę magazynową i jej prawidłową ewidencję.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętnościz zakresu zasad gospodarki magazynowej oraz ewidencji stanu i zmian, wyceny i inwentaryzacji zapasów.

Prowadząca Pani Ewa Stopczyńska - biegły rewident, praktyk omawianychzagadnień,  wieloletni wykładowca SKwP z zakresu rachunkowości.

Odpłatność:          · 320 zł.  - członkowie wspierający i jednostki budżetowe

                                   · 340 zł. - pozostałe podmioty

 

Program szkolenia:

1.   Podstawy organizacyjne gospodarki magazynowej:

a.   podstawowe definicje (gospodarka magazynowa, magazynowanie, magazyn, cena zakupu, cena nabycia, koszty zakupu, magazynier);

b.   instrukcja magazynowa, regulamin pracy w magazynie;

c.    dokumentacja obrotu magazynowego i jej zgodność pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym;

d.   zasady przyjmowania i wydawania zapasów z magazynu;

e.   kontrola gospodarki magazynowej.

2.   Metody wyceny aktywów obrotowych zgodnie z przepisami bilansowymi

 1. Metody wyceny rozchodu (FIFO, LIFO, cena przeciętna, ceny ewidencyjne)
 2. Zasady rachunkowości a wycena aktywów

3.   Odpowiedzialność materialna pracowników magazynowych

 1. Odpowiedzialność za powierzone mienie
 2. Wspólna odpowiedzialność materialna pracowników magazynowych
 3. Ograniczenie odpowiedzialności
 4. Dochodzenie roszczeń

4.   Prawidłowe przejmowanie i przekazywanie magazynów.

5.    Zasady przeprowadzania inwentaryzacji zapasów w magazynach z uwzględnieniem stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości

 1. Inwentaryzacja okresowa,
 2. Inwentaryzacja roczna,
 3. Zasady inwentaryzacji
 4. Niedobory i nadwyżki zawinione i niezawinione
 5. Kompensaty

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757