search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
19.06.2024r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
420,- zł od osoby
400,- zł członkowie SKwP  O/O w Kielcach będący płatnikiem za szkolenie on-line
Zapisz się

Estoński CIT 2024 w świetle najnowszych orzeczeń i interpretacji organów podatkowych

19 czerwca  2024r.  godz. 900

szkolenie on-line (8 godz. lekcyjnych)

Celem szkolenia jest pozyskanie przez uczestników wiedzy potrzebnej do prawidłowego rozliczania estońskiego CIT lub do świadomego podjęcia decyzji o przejściu na ryczałt.

Z każdym kolejnym rokiem rosną obciążenia publicznoprawne przedsiębiorców. W tym otoczeniu estoński CIT jawi się jako atrakcyjna forma opodatkowania dla spółek rozliczających zwykły CIT oraz dla przedsiębiorców opodatkowanych PIT.

Choć blask estońskiego CIT działa na wielu właścicieli i menadżerów, to ryczałt nie jest dobrym rozwiązaniem dla wszystkich. Estoński CIT ma też swoje cienie.

Podczas szkolenia kompleksowo przedstawione zostaną zasady stosowania ryczałtu od dochodów spółek według stanu prawnego na 2024 rok.

Dodatkową korzyścią jest – zgodnie z tytułem szkolenia – wyjaśnianie zasad estońskiego CIT w oparciu o najnowsze interpretacje organów podatkowych oraz wyroki sądowe, których z każdym miesiącem przybywa. Innymi słowy, szkolenie pozwala być na bieżąco z aktualną linią interpretacyjną przepisów.

Szkolenie przeznaczone jest dla księgowych pracujących w spółkach i w firmach JDG, którzy już rozliczają, jak i przygotowują się do rozliczania ryczałtu.  Szkolenie przeznaczone jest także dla właścicieli i kadry menadżerskiej w tych spółkach i firmach JDG.

Szkolenie adresowane jest dla księgowych pracujących w spółkach i w firmach JDG, którzy już rozliczają, jak i przygotowują się do rozliczania ryczałtu.  Szkolenie przeznaczone jest także dla właścicieli i kadry menadżerskiej w tych spółkach i firmach JDG.

Prowadzący – Pan Hubert Grzyb - adwokat, doradca podatkowy. Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego na rzecz polskich oraz zagranicznych firm.  Doświadczony wykładowca. Prowadzi szkolenia m. in. dla księgowych, pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym pracowników organów podatkowych, dla doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych.

Odpłatność:
· 420 zł.  - od osoby
· 400 zł. - członkowie SKwP  O/O w Kielcach będący płatnikiem za szkolenie on-line

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia.

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Program szkolenia:

1. Dla kogo jest a dla kogo nie jest estoński CIT?

Warunki wejścia w ryczałt.
Czynności przygotowawcze.
Wyodrębnienie zysków w kapitale własnym.
Korekta wstępna i CIT/KW.
Dochód z przekształcenia.
Wejście w ryczałt w trakcie roku. Ważna interpretacja ogólna MF.
Rola zasad rachunkowości podczas stosowania ryczałtu.
2. Dochód z tytułu ukrytych zysków?

Najem od podmiotów powiązanych.
Pożyczki.
Usługi niematerialne.
Zakup pozostałych usług od podmiotów powiązanych.
Zakup towarów od podmiotów powiązanych.
Sprzedaż do podmiotów powiązanych.
Szkolenia.
Diety, PPK.
Zwroty za zakupy.
Wynagrodzenia wypłacane podmiotom powiązanym.
Świadczenia rzeczowe/benefity udostępniane podmiotom powiązanym.
Wynagrodzenie z art. 176 KSH.
3. Samochody osobowe używane przez podmioty powiązane.

4. Ukryte zyski - podstawa opodatkowania ryczałtem. Brutto/netto?

5. Prawidłowa stawka ryczałtu.

6. Moment powstania dochodu z tytułu ukrytych zysków.

7. Wydatki będą niezwiązane z działalnością gospodarczą.

Kary umowne i odszkodowania.
Mandaty.
Obciążenia usługodawców (leasing, bank, itp.).
Rekompensaty.
Spotkania integracyjne.
Gastronomia i catering.
Szkolenia i wyjazdy z kontrahentami.
Prezenty, upominki.
Artykuły spożywcze.
Benefity dla pracowników.
Podatek VAT jako wydatek niezwiązany z działalnością gospodarczą.
Różnice kursowe.
Darowizny, wydatki CSR.
Vouchery, konkursy i inne mechanizmy wsparcia sprzedaży.
8. Samochodów osobowe używane przez pracowników.

9. Wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą - podstawa opodatkowania ryczałtem, stawka, moment powstania dochodu.

10. Korekty w estońskim CIT.

11. Dochód z tytułu podzielonego zysku.

Opodatkowanie dywidendy.
Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy. Uwaga na błędy.
Stawka CIT od wypłaty dywidendy.
Termin zapłaty podatku CIT.
Wypłata dywidendy a podatek PIT. Jak stosować pomniejszenie.
Przedawnienie podatku.
12. Podatek od nieujawnionych operacji gospodarczych.

Podatek od nieujawnionych przychodów.
Czy naliczać podatek od nieujawnionych kosztów?
Faktury otrzymane z opóźnieniem w pierwszym roku na ryczałcie dotyczące okresu sprzed ryczałtu.
Faktury otrzymane z opóźnieniem w pierwszym roku na ryczałcie dotyczące okresu sprzed ryczałtu.
Faktury otrzymane z opóźnieniem w drugim roku na ryczałcie dotyczące pierwszego roku na ryczałcie.
Jak zminimalizować ryzyko?
13. Dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku.

14. Zeznanie roczne.

CIT-8E – zasady wypełniania.
CIT/EZ – weryfikacja warunków do bycia opodatkowanym ryczałtem.
15. Utrata estońskiego CIT.

16. Podatek po wyjściu z estońskiego CIT.

 

Szczegóły organizacyjne przy szkoleniu on-line:

  •  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą specjalnej platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
  • na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting, prosimy o podawanie własnego adresu e-mail.
  • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Wymagania techniczne:

  • laptop/komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
  • stabilny dostęp do Internetu.
  • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oświadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas mailem.

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757