search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
24.04.2024r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
300,- zł członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Eksport Usług i Import Usług w obrocie międzynarodowym – niekorzystne zmiany w handlu e-Commerce od 2024 roku

24 kwietnia 2024r. od godziny 9:30

Szkolenie online 6 godzin lekcyjnych 

 

 

Odpłatność:

330 zł. - od osoby
300 zł.  - członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia.

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

WYKŁADOWCA

Marcin Otręba - doradca podatkowy, doktorant w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach z SSE, zajmując się rozwiązywaniem bieżących problemów podatkowych oraz wdrażaniem nowych procesów związanych z podatkami. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego jako pracownik naukowy na wydziale Finansów i Zarządzania. Kierownik studiów podyplomowych – Doradca podatkowy. W ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla Administracji Skarbowej, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor licznych publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2020 r. związany jest z Kancelarią Staniek & Partners Law For Industry w której łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego z praktyką. Od 2021 r. Adiunkt na Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i rachunkowość

PROGRAM SZKOLENIA:

Usługi w obrocie międzynarodowym:

 • „Eksport” usług oraz „import usług” – kiedy rejestracja decyduje o miejscu opodatkowania:
  • zasady ustalania opodatkowania w przypadku transakcji B2B,
  • zasady ustalania opodatkowania w przypadku transakcji B2C,
  • zasady szczególne: usługi budowlane w obrocie międzynarodowym, usługi eventowe i transportowe,
  • usługi niematerialne (doradcze, programisty, badanie rynku, analityka itp.)
 • Obowiązek podatkowy w imporcie oraz w eksporcie usług:
  • zasady ogólne,
  • zaliczki,
  • usługi budowlane, transportowe, eventowe
 • Podstawa opodatkowania, przeliczanie transakcji w walutach obcych oraz stawki VAT:
  • koszty towarzyszące,
  • transakcje walutowe,
  • korygowanie faktur i podstawy opodatkowania,
  • stawki krajowe a stawki dla „eksportu” i „importu” usług,
  • WIS a stosowanie właściwej stawki w zakresie usług w obrocie międzynarodowym,
  • stawka 0% w transporcie międzynarodowym.
 • Rejestracja, rozliczanie i raportowanie:
  • obowiązki rejestracyjne związane z międzynarodowym świadczeniem/nabywaniem usług,
  • uwaga na usługi typu marketplace (Amazon, Google, eBay, FB itp.),
  • usługi w obrocie międzynarodowym a informacja podsumowująca,
  • obowiązki związane z fakturowaniem,
  • raportowanie na poziomie JPK: sprzedawca/nabywca.

Procedura OSS dla wybranych usług – jak uniknąć obowiązku rejestracji w innym państwie UE?

 • Istota rozwiązania
 • Przegląd usług, dla których rozwiązanie jest dedykowane (m.in. branża budowlana,)
 • Rozliczenie i zapłata VAT w procedurze OSS:
  • warrant unijny,
  • wariant nieunijny,
  • raportowanie – składanie deklaracji,
  • właściwe organy podatkowe,
  • wymogi, które musi spełniać ewidencja,
  • jaki kurs stosować?
  • który urząd rozlicza e-Commerce?
 • Zmiany w e commerce od 2024 roku
  • obowiązek raportowania operatorów platform cyfrowych, którzy odpłatnie udostępniają platformy cyfrowe pozwalające użytkownikom na:
   • sprzedaż towarów;
   • najem nieruchomości;
   • świadczenie usług osobistych (np. przewozy, dostawa jedzenia);
   • najmowanie usług transportowych (np. najem samochodów).
  • kar pieniężnych za niewypełnianie obowiązku raportowania

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku i dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Informacje dodatkowe
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757