search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miasto:
Kielce
Miejsce:
ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce
Termin rozpoczęcia:
22.06.2024r.
Typ:
EGZAMIN
Tryb:
weekendowy
Opłata:
200,- zł od osoby
100,- zł dla uczestników którzy rozpoczęli kurs przed 31.08.2023 r.
200,- zł dla uczestników którzy rozpoczęli kurs po 01.09.2023 r.

EGZAMIN
po Kursie dla kandydatów na specjalistę ds. kadr i wynagrodzeń

22 czerwca 2024r. (sobota) godz. ok. 8:30

egzamin trwa 2 godziny lekcyjne, czyli 1,5 godziny zegarowe

Dla osób podchodzących do egzaminu w terminie dodatkowym i poprawkowym, dla uczestników kursów Oddziału Okręgowego w Kielcach SKwP.

 MIEJSCE EGZAMINU

Sala wykładowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach ul. Zagnańska 84a III piętro

Warunkiem uczestnictwa w egzaminie dnia 22 czerwca 2024r. jest:

  • potwierdzenie udziału poprzez przesłanie formularza "Zapisz się"  
  • podanie o egzamin poprawkowy (plik do pobrania poniżej)

Zapisy na egzamin trwają do 10 czerwca 2024r.

Ważne:

Zgodnie z regulaminem Komisji Egzaminacyjnej O/O w Kielcach SKwP, do egzaminu poprawkowego mogą przystąpić osoby, które nadesłały podanie o egzamin poprawkowy wraz z kserokopią dowodu wniesienia opłaty egzaminacyjnej na konto bankowe:
ING Bank Śląski S.A. Oddział w Kielcach nr 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 

Opłata egzaminacyjna wynosi:

  • 100 zł/os  -  dla uczestników którzy rozpoczęli kurs przed 31.08.2023 r.
  • 200 zł/os -  dla uczestników którzy rozpoczęli kurs po 01.09.2023 r.

W przypadku niestawienia się na egzaminie, dokonana wpłata nie jest zwracana, a przeznaczona zostaje na poniesione koszty jego organizacji.

 

 

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757