search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miasto:
Kielce
Miejsce:
ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce
Termin rozpoczęcia:
29.06.2024r.
Typ:
EGZAMIN
Tryb:
weekendowy
Opłata:
300,- zł od osoby
100,- zł uczestnicy kursów rozpoczętych przed 31.08.2023 r.
300,- zł uczestnicy kursów rozpoczętych po 01.09.2023r.

EGZAMIN
po kursie DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIEGOWEGO III stopień

29 czerwca 2024r. (sobota) godz. 8:30

Egzamin trwa 4 godziny lekcyjne (3 godziny zegarowe)

Dla osób podchodzących do egzaminu w terminie dodatkowym i poprawkowym, dla uczestników kursów Oddziału Okręgowego w Kielcach SKwP.

Miejsce egzaminu: sala wykładowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach ul. Zagnańska 84a - IIIp.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w wyżej wymienionym terminie jest przesłanie POTWIERDZENIA UDZIAŁU poprzez formularz online "ZAPISZ SIĘ"

  • podanie o egzamin poprawkowy (plik do pobrania poniżej)

Zapisy na egzamin (potwierdzenie udziału) trwają do 25 czerwca 2024r.

Ważne:
Zgodnie z regulaminem Komisji Egzaminacyjnej O/O w Kielcach SKwP, do egzaminu poprawkowego mogą przystąpić osoby, które nadesłały podanie o egzamin poprawkowy wraz z kserokopią dowodu wniesienia opłaty egzaminacyjnej na konto bankowe: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Kielcach nr 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 .

Opłata egzaminacyjna wynosi:

  • 100 zł/os  -  dla uczestników, którzy rozpoczęli kurs przed 31.08.2023 r.
  • 300 zł/os -  dla uczestników, którzy rozpoczęli kurs po 01.09.2023 r.

W przypadku niestawienia się na egzaminie, dokonana wpłata nie podlega zwrotowi lecz przeznaczona zostaje na pokrycie kosztów  jego organizacji .

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757