search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
05.07.2024r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
440,- zł od osoby
420,- zł członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników z PFRON – omówienie zasad i warsztaty praktyczne z wypełniania niezbędnych dokumentów

05 lipca 2024r. od godziny 9:00 - 15:30

Szkolenie online 8 godzin lekcyjnych 

 

 

Wykładowca: Agnieszka Kaczmarek

Specjalista ds. wsparcia i współpracy z pracodawcami w Oddziale Lubuskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zajmująca się na co dzień zagadnieniami z zakresu dofinansowań i refundacji ze środków PFRON. Prowadziła wiele szkoleń i warsztatów, zarówno grupowych i indywidualnych, potrafiąca w prosty i przejrzysty sposób przekazać praktyczną i przydatną wiedzę. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej.

 

Odpłatność:

440 zł. - od osoby
420 zł.  - członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia.

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

 

PROGRAM:

 1. Analiza orzeczeń o niezdolności do pracy wydawanych przez MSWiA, KRUS, ZUS oraz orzeczeń o niepełnosprawności wydawanych przez Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 2. Zasady korzystania z środków PFRON związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych
 • warunki ubiegania się o dofinansowanie
 • na kogo przysługuje dofinansowanie, rodzaje niepełnosprawności, orzecznictwo o niepełnosprawności
 • wysokość dofinansowania w zależności od stopnia niepełnosprawności oraz schorzenia
 • definicja kosztów płacy
 • co to jest efekt zachęty i jak do ustalić
 • terminy na składanie wniosków
 1. Przygotowanie firmy do rejestracji w PFRON – główne zasady i dokumenty oraz omówienie procedury rejestracji.
 2. Przygotowanie wniosków niezbędnych do uzyskania dofinansowania w formie papierowej:
 • WN-D
 • zasady prawidłowego wypełniania dokumentów WN-D
 • zasady dotyczących wyliczania średniego zatrudnienia za okres sprawozdawczy
 • ćwiczenia praktyczne
 • b) INF-D-P
 • zasady prawidłowego wypełniania dokumentów INF-D-P
 • zasady naliczania kosztów płacy
 • pomniejszenia dofinansowań o pomoc uzyskaną ze środków publicznych
 • ćwiczenia praktyczne
 •  INF-O-PP
 • zasady prawidłowego wypełniania załącznika dotyczącego informacji o uzyskanej pomocy publicznej
 • pomniejszenia dofinansowań o pomoc uzyskaną ze środków publicznych
 1. Jak poprawić błędny wniosek?

Podczas szkolenia będzie możliwość zapisania się na indywidualne warsztaty z elektronicznego składania dokumentów do PFRON.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku i dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Informacje dodatkowe
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757