Miasto:
Kielce
Miejsce:
ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce
Termin rozpoczęcia:
19i23.10.2020r
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
550,- zł od osoby
500,- zł cena dla członków wspierających
Zapisz się

CZAS PRACY 2020

2-DNIOWE PRAKTYCZNE WARSZTATY– 16 godzin

  Termin szkolenia:  19 i 23 października 2020 roku

Szkolenie prowadzone będzie w formie stacjonarnej

Szkolenie skierowane jest specjalistów ds. kadr i płac, kierowników personalnych, właścicieli firm, księgowych, agencji zatrudnienia.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawa pracy jak również zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie sprawnego interpretowania przepisów.

Prowadząca – specjalista z zakresu prawa pracy, inspektor PIP, wieloletni  wykładowca SKwP.

Odpłatność:   · 500 zł.  - członkowie wspierający
· 550  zł. - pozostałe podmioty

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 12 października 2020r. oraz dokonanie wpłaty na nasze konto.

Program szkolenia:

Dzień pierwszy

 1. Ustalanie wymiaru czasu pracy w 2020r.
 • Ustalanie czasu pracy pracowników zatrudnionych na część etatu
 • Dni wolne od pracy – dopuszczalność pracy w niedziele i święta

     2.Normy czasu pracy

 1. Okresy wliczane i niewliczane do czasu pracy
 • pozostawanie w dyspozycji pracodawcy,
 • świadczenie pracy a gotowość do jej świadczenia – wpływ na rozliczenie czasu pracy,
 • czas szkoleń i szkolenie bhp,
 • przerwy na karmienie dziecka –stanowisko PIP,
 • badanie lekarskie profilaktyczne; osób niepełnosprawnych,
 • przestój,
 • przerwy w pracy,
 • przerwy w skróconym czasie pracy,
 • dyżur pracowniczy,
 • pozostawanie w zakładzie pracy bez wiedzy pracodawcy,
 • przerwa na zjedzenie posiłku lub załatwienie prywatnych spraw,
 • przerwa w przerywanym systemie czasu pracy,
 • czas usuwania następstw wadliwie wykonanej pracy.
 1. Zapisy i Interpretacja postanowień wewnętrznych regulujących czas pracy w zakładzie
 2. Rozkład czasu pracy – różne warianty
 • forma rozkładu czasu pracy,
 • dopuszczalność wprowadzenia ruchomych godzin rozpoczynania i kończenia pracy – tryb wdrożenia i ich wpływ na rozliczenie czasu pracy,
 • wyjątki, w których pracodawca będzie mógł odstąpić od tworzenia dla pracownika rozkładu czasu pracy,
 • dopuszczalność wprowadzenia zmian w rozkładzie czasu pracy podanym do wiadomości pracownika- Stanowisko PIP i Stanowisko Ministerstwa Pracy,
 • konieczność zachowania przepisów o dobie pracowniczej
 • pracownicy chronieni
 • praca w porze nocnej
 • indywidualne rozkłady czasu pracy
 • dopuszczalność wprowadzenia ruchomych godzin rozpoczynania i kończenia pracy
 1. Systemy czasu pracy – wybór najdogodniejszego
 • podstawowy system czasu pracy,
 • system równoważnego czasu pracy,
 • czas pracy przy dozorze urządzeń,
 • czas pracy przy pilnowaniu,
 • praca w ruchu ciągłym,
 • przerywany czas pracy,
 • zadaniowy czas pracy,
 • system skróconego tygodnia pracy,
 • system pracy weekendowej,
 • skrócony czas pracy.
 1. Okresy rozliczeniowe
 • okresy rozliczeniowego dopuszczone do stosowania przez Kodeks pracy,
 • wprowadzenie przedłużonego okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy – tryb i warunki formalne, gwarancja minimalnego wynagrodzenia za pracę ze względu na rozkład czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

     8 . Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych

 • różnice w rozliczaniu przekroczeń dobowych i tygodniowych,
 • liczba godzin nadliczbowych w ciągu dnia, tygodnia, okresu rozliczeniowego, roku kalendarzowego,
 • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych – naliczenie należnych pracownikowi świadczeń, termin zapłaty,
 • rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym,
 • rekompensowanie pracy wykonywanej w dniu wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.

    9.Praca w podróży służbowej

   10. Czas pracy pracowników mobilnych

Dzień drugi

 1. Planowanie godzin pracy
 • doba pracownicza z uwzględnieniem konsekwencji zmian w przepisach prawa,
 • tydzień pracowniczy – ograniczenia w planowaniu pracy i powierzaniu pracy w godzinach nadliczbowych,
 • ustalanie wymiaru czasu pracy oraz liczby dni wolnych i roboczych w okresie rozliczeniowym,
 • planowanie rozkładu dni wolnych od pracy w okresie rozliczeniowym,
 • zadania i ich rozliczanie,
 • nierównomierne rozłożenie czasu pracy w okresie rozliczeniowym – zalety i niebezpieczeństwa.
 1. Harmonogramy czasu pracy – tryb sporządzania
 2. Praca w dni wolne od pracy
 • dopuszczalność powierzania pracownikowi pracy w dniu wolnym od pracy,
 • rekompensowanie pracy w niedzielę i święta,
 • rekompensowanie pracy wykonywanej w dniu wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy,
 • rekompensowanie pracy wykonywanej w dniu wolnym z tytułu harmonogramu,
 • zapłata za pracę w dniu wolnym od pracy.
 1. Ewidencja czasu pracy elektroniczna / papierowa – zgodnie z rozporządzeniem
  w sprawie dokumentacji pracowniczej
 • karta ewidencji czasu pracy, karta pracy, lista obecności w zakładzie,
 • wnioski, oświadczenia wymagane przy udzielaniu czasu wolnego np.: za godziny nadliczbowe, wyjścia prywatne, dni, lub godzina wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14 itd.,
 • konieczne zapisy i rozliczenia w ewidencji czasu pracy,
 • ewidencja pracy w tzw. ruchomym rozpoczynaniu pracy,
 • przechowywanie ewidencji czasu pracy.
 1. Rozliczanie czasu pracy na przykładach – porównanie harmonogramu pracy
  z realizacją
 2. Odpoczynki dobowe i tygodniowe w poszczególnych systemach czasu pracy
 3. Skutki wykonywania pracy poniżej obowiązującego pracownika wymiaru czasu
  pracy ( tzw. niedopracowanie do normy)
 4. Umowy cywilnoprawne a czas pracy
 5. Świadczenia pracownicze związane z rozliczeniem czasu pracy
 6. Orzecznictwo sądowe i stanowiska w zakresie czasu pracy Ministerstwa i PIP.
 7. Konsultacje

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757