search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
30.01.2023r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
400,- zł od osoby
380,- zł członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Zmiany w CIT i PIT 2023

30 stycznia 2023 roku;  godz. 09:00

szkolenie online

 Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe w firmach, głównie za rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych.  Poczynając od 1 stycznia 2023 r. szynkuje się kolejna duża zmiana w zakresie rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych.  W głównej mierze jest to naprawa regulacji wprowadzonych 1 stycznia 2022 r. na mocy tzw. Polskiego Ładu.  W chwili obecnej projektowane regulacje znajdują się na finiszu prac legislacyjnych.  Przedmiotem szkolenia będą przepisy uchwalone.

Wykładowca - Marcin Górski: Adwokat, Doradca Podatkowy.  Właściciel Kancelarii Adwokackiej Kancelarii Doradztwa podatkowego.  Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Aplikację Adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.  Zdał egzamin na Doradcę Podatkowego.  W latach 1996 r. – 2004 r. pracował w międzynarodowych oraz krajowych firmach doradczych.  Od 2004 r. prowadzi własną Kancelarię Adwokacką a od 2013 r. również Kancelarię Doradztwa podatkowego.  Doradzał w skomplikowanych transakcjach gospodarczych oraz reprezentował Klientów w spektakularnych sporach z organami podatkowymi.  Doświadczony wykładowca akademicki oraz na zasadach komercyjnych.  Wykłada od 2000 r.  Główna specjalizacja to podatki dochodowe oraz podatek od towarów i usług.

Czas trwania kursu:  8h

Odpłatność:

400 zł. - pozostałe podmioty za szkolenie
380 zł.  - członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 27 stycznia  2023r.

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Program szkolenia:

I.    Zmiany CIT/PIT.

1)      Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie społeczna, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, fundusz solidarnościowy.

2)      Zmiany w zakresie ulgi na złe długi.  Uchylenie dokumentu CIT WZ.

3)      Zmiany w zakresie podatku od nieruchomości komercyjnych.

4)      Zmiany w zakresie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.  Uchylenie przepisów dotyczących obowiązku weryfikacji właściciela rzeczywistego co do wypłacanych/otrzymywanych należności.

5)      Limity w transakcjach z konsumentami oraz przedsiębiorcami – odroczenie zastosowania przepisów.

II.     Zmiany w CIT.

1)      Doprecyzowanie przepisów dotyczących kosztów finansowania dłużnego.

2)      Uchylenie przepisów dotyczących ukrytej dywidendy.

3)      Odroczenie oraz zmiany w zakresie podatku minimalnego.

a)      Nowy sposób liczenia dochodu/straty dla potrzeb podatku minimalnego.

b)      Nowy sposób liczenia podstawy opodatkowania w podatku minimalnym.

c)      Nowe wyłączenia spod podatku minimalnego.

4)      Zmiany w zakresie podatku od przerzucania dochodów.

a)      Nowa definicja przerzucania dochodów.

5)      Zmiany w zakresie podatku u źródła.  Zmiany w zakresie trybu pay and refund.

III.    Zmiany w PIT.

1)      Zmiany w zakresie skali podatkowej.

a)      Nowa niższa stawka właściwa dla pierwszego przedziału skali podatkowej.

b)      Uchylenie ulgi dla klasy średniej.

c)      Uchylenie mechanizmu podwójnego liczenia zaliczek.

2)      Zmiany w zakresie opodatkowania na zasadach liniowych.

a)      Możliwość odliczenia/zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenia zdrowotne.

3)      Zmiany w zakresie zryczałtowanych form opodatkowania.

a)      Możliwość odliczenia składki na ubezpieczenia zdrowotne.

4)      Zmiana formy opodatkowania.

a)      Przejście z opodatkowania na zasadach liniowych na skalę podatkową.

b)      Przejście z opodatkowania na zasadach zryczałtowanych na skalę podatkową.

c)      Zmiana formy opodatkowania po zakończeniu roku podatkowego.

d)      Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego.

e)      Zmiana formy opodatkowania w przypadku świadczenia usług najmu.

    • Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Szczegóły organizacyjne przy szkoleniu on-line:

  •  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą specjalnej platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
  • na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting, prosimy o podawanie własnego adresu e-mail.
  • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Wymagania techniczne:

  • laptop/komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
  • stabilny dostęp do Internetu.
  • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757

close