search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
06.12.2023, 12.12.2023, 12.01.2024,  15.01.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
1250,- zł od osoby
1200,- zł członkowie zwyczajni O/O  SKwP w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie
1150,- zł członkowie wspierający O/O  SKwP w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

GRUPA III ONLINE

BILANS 2023

RACHUNKOWE I PODATKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU

Szkolenia ONLINE  od godz. 09:00

 

 06.12.2023, 12.12.2023, 12.01.2024,  15.01.2024

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach uprzejmie informuje, że w okresie grudzień 2023 - styczeń 2024 organizuje akcję edukacyjną BILANS 2023 adresowaną do kadry kierowniczej i pracowników finansowo - księgowych jednostek gospodarczych uczestniczących w sporządzaniu sprawozdań finansowych.

W trakcie szkolenia omawiane będą zagadnienia poświęcone ustalaniu wyniku finansowego, zasadom sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego, zasadom wyceny aktywów i pasywów oraz problemom i zmianom podatkowym.

Akcja edukacyjna „BILANS 2023” obejmuje  4 dni zajęć (łącznie 30 godz.) w trakcie których zostaną zrealizowane  tematy uwzględniające tegoroczne i przyszłe zmiany, aktualne problemy, przykłady orzecznictwa sądów i interpretacji organów podatkowych:

 1.  Podatek od towarów i usług.
 2.  Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego.
 3.  Podatek dochodowy od osób prawnych.
 4.  Podatek dochodowy od osób fizycznych.

GRUPA III  ONLINE TERMINY SZKOLEŃ:

06.12.2023  godz.9:00  –  RACHUNKOWOŚĆ –Agnieszka Pasek-Wujek (7 godz.)

12.12.2023   godz. 9:00 –  PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG –Joanna Podkówka-Sędek (8 godz.)

12.01.2024   godz. 9:00 –  PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH –Bożena Nowicka (7 godz.)

15.01.2024   godz. 9:00 –  PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH – Jolanta Trela (8 godz.)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 30 listopada  2023r. 

ODPŁATNOŚĆ OD 1 OSOBY WYNOSI:

 • 1250 zł – od osoby za szkolenie online
 • 1200 zł – członkowie zwyczajni O/O  SKwP w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie online
 • 1150 zł  - członkowie wspierający O/O  SKwP w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie online

 

Istnieje możliwość uczestniczenia w wybranych dniach, opłata za 1  dzień szkoleniowy wynosi:

 • 425 zł – od osoby
 • 400 zł – członkowie zwyczajni i wspierający  O/O  SKwP w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

( Zapisując się proszę o wpisanie w "dodatkowych informacjach" datę szkolenia)

Uczestnikom akcji „BILANS 2023” za dodatkową opłatą polecamy zeszyt specjalny miesięcznika Rachunkowość  –

„ZAMKNIĘCIE ROKU 2023” 

229 zł - 1 szt (wersja papierowa z dostępem online)

195 zł - 1 szt członkowie O/O w Kielcach (wersja papierowa z dostępem online)

215 zł  - dostęp tylko online

183 zł -  członkowie O/O w Kielcach (wersja tylko online)

Przy zgłoszeniu w polu „informacje dodatkowe” prosimy o podanie ilości zamawianych publikacji  ZAMKNIĘCIE ROKU 2023.

 

Szczegóły organizacyjne przy szkoleniu on-line:

 • zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą  platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
 • na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting, prosimy o podawanie własnego adresu e-mail.
 • uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Wymagania techniczne:

 • laptop/komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
 • stabilny dostęp do Internetu.
 • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

 

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757

close