search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
08.07.2024r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
300,- zł członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

08 lipca 2024r. od godziny 9:00 - 14:00

Szkolenie online 6 godzin lekcyjnych 

 

Odpłatność:

330 zł. - od osoby
300 zł.  - członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia.

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Wykładowca: Lech Janicki - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 14 lat zajmuje się problematyką podatkową i prawną. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich. Autor i współautor publikacji oraz komentarzy z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy na łamach m.in. Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej,  ekspert podatkowy w mediach (m.in. TVN CNBC) oraz licznych portali branżowych, doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. PROGRAM

  1. Zmiany dotyczące kosztów podatkowych wprowadzone w latach 2023/2024
  • Opodatkowanie niektórych kosztów uzyskania przychodów tzw. podatkiem minimalnym od 2024 r. (np. usługi niematerialne)
  • Skrócenie okresu amortyzacji budynków i budowli niemieszkalnych od 2024 r.
  • Zakaz amortyzacji podatkowej budynków i lokali mieszkalnych w CIT i PIT
  • Koszty finansowania dłużnego po zmianach.
  • Problematyczne „koszty podatkowe” w CIT Estońskim (wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą, ukryte zyski, reprezentacja, darowizny, jakich wydatków należy unikać?)
  • Pakiet zupełnie nowych ulg w CIT i PIT pozwalających na odliczenie od podstawy opodatkowania różnych rodzajów powszechnych wydatków ujmowanych w kosztach firmy (ulga na marketing, na robotyzację, na wprowadzenie produktu na rynek, na kształcenie pracowników, na sport, na terminale płatnicze, na ekspansję i inne)
  1. Biała lista podatników VAT/ split payment oraz płatności gotówką i ich wpływ na rozliczanie kosztów uzyskania przychodów od 2024 roku.
  2. Ulga na złe długi a koszty podatkowe.
  3. Koszty uzyskania przychodów związane z użytkowaniem samochodów osobowych „w firmie” w 2024 roku:
  • „odsunięta amortyzacja” od 2022 r.
  • 100, 75 lub 20 % kosztów eksploatacyjnych w kosztach uzyskania przychodów – problemy praktyczne.
  • Wzrost cen samochodów i częstsze stosowanie proporcji „150 tys. zł” (leasing, najem, amortyzacja)
  • Zmiany w ryczałcie z tytułu udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych
  • Nowa kilometrówka od 2023 r.
  1. Koszty uzyskania przychodów w podatku CIT/PIT: rodzaje kosztów i praktyczne zagadnienia związane z korektą kosztów podatkowych:
  • związek pomiędzy przychodem a wydatkiem niezbędny dla ujęcia kosztu w rachunku podatkowym,
  • koszty bezpośrednie i pośrednie, koszty na przełomie roku, koszty spóźnione, korekty kosztów wstecz i na bieżąco, przypisywanie kosztów do źródeł przychodów (różne sytuacje)
  • dokumentowanie wydatków i szczególna rola tzw. „podkładek księgowych”
  • „podatek u źródła” jako KUP w kontekście zagadnień związanych z zakupem usług od podmiotów zagranicznych.
  • Dokumentowanie nabycia tzw. „usług niematerialnych”
  • Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (tzw. NKUP-y)
  1. Reklama i reprezentacja a koszty uzyskania przychodów (z uwzględnieniem najnowszych poglądów Ministra Finansów z 2023-2024 r.):
  • jak rozróżnić reklamę od reprezentacji?,
  • korzystne stanowisko MF w sprawie posiłków z kontrahentami – jak zastosować je w praktyce?,
  • upominki dla kontrahentów,
  • wyżywienie w trakcie konferencji i szkoleń produktowych,
  • organizowanie imprez artystycznych i sportowo rekreacyjnych dla kontrahentów,
  • udział w targach i konferencjach itp. – zasady rozliczeń podatkowych.
  • rola dowodów wykonania usług niematerialnych (np. promocyjnych, doradczych) w celu zaliczenia tych wydatków do kosztów podatkowych,
  • konkursy z nagrodami,
  • istota regulaminu sprzedaży premiowej – jak go napisać?,
  • nieodpłatne świadczenia na rzecz kontrahentów a ryzyko reprezentacji

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku i dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Informacje dodatkowe
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757