Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Zasiłki z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - aktualne interpretacje i zmiany w zasiłku opiekuńczym i chorobowym w 2018r.

Zasiłki z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - aktualne interpretacje i zmiany w zasiłku opiekuńczym i chorobowym w 2018r.

Miasto:
Kielce
Data rozpoczęcia:
2018-09-11
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
320,- zł od osoby,
300,- zł dla członków wspierających i jednostek budżetowych.
zapisz się

 

ZASIŁKI Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
- AKTUALNE INTERPRETACJE I ZMIANY W ZASIŁKU OPIEKUŃCZYM I CHOROBOWYM W 2018R.

 

 

11 września 2018 r.  godz. 900

Adresaci - pracownicy działów kadr i płac oraz osoby zainteresowane tematyką  zasiłków. 

 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami i zasadami dotyczącymi zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych. Udział w szkoleniu umożliwi   ugruntowanie oraz poznanie nowych zasad ustalania uprawnień, naliczania podstaw zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych oraz dokumentowania prawa do tych świadczeń. Omówione zostaną również świadczenia rehabilitacyjne.

 

Prowadząca – Pani Anna Grzegolec – specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych wieloletni wykładowca SKwP.

Odpłatność:          · 300 zł.  - członkowie wspierający i jednostki budżetowe

                               · 320  zł. - pozostałe podmioty

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 05 września  2018r.  oraz dokonanie wpłaty na nasze konto.

 

Program szkolenia:

 

1. NOWY TERMIN WPROWADZENIA e – ZLA!

2. NOWA LICZBA DNI ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO!

3. Minimalna podstawa wymiaru zasiłków od I/2018 r.

-   minimalna podstawa wymiaru zasiłków a dodatkowe składniki wynagrodzenia 
    wypłacane obok

- minimalna podstawa wymiaru zasiłków a wymiar czasu pracy

4. Podstawa wymiaru zasiłków dla zleceniobiorców

I. ZASIŁEK CHOROBOWY

1. WYNAGRODZENIE CHOROBOWE

- wynagrodzenie za czas choroby Art. 92 KP

- wynagrodzenie za czas choroby dla osób powyżej 50 – tego roku życia

2. ZLA / e -ZLA

- zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich- druków ZLA / e -ZLA

- obniżenie wysokości zasiłku z powodu nieterminowego dostarczenia zwolnienia lekarskiego

3. ZASIŁEK CHOROBOWY

- okres wyczekiwania

- zasady nabywania prawa do wypłaty

- okres zasiłkowy

- ustalanie nowego okresu zasiłkowego

- wysokość zasiłku

4. PODSTAWA WYMIARU ZASIŁKÓW - ĆWICZENIA

- zasady ustalenia podstawy wymiaru oraz sposób wliczania do podstawy wymiaru składników wynagrodzenia;

a) miesięcznych

b) kwartalnych

c) rocznych

d) za inne okresy np. półroczne

-  zmiana wymiaru czasu pracy a podstawa zasiłków

- składniki nie uwzględniane w postawie wymiaru

- przypadki w których przeliczana jest podstawa wymiaru w czasie niezdolności do pracy

e) urlop bezpłatny i wychowawczy a prawo do zasiłku chorobowego

f) uzupełniane składniki wynagrodzenie/ przyjmowanie składników w kwocie faktycznej

5. ZASADY USTALANIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA
    WYPADKOWEGO

- wypadek przy pracy

- choroba zawodowa

6. ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZA OKRES URLOPU MACIERZYŃSKIEGO,  
   
RODZICIELSKIEGO I OJCOWSKIEGO

- prawo do zasiłku

- wysokość zasiłku

- podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do wysokości 1000zł..

- wydłużenie urlopu rodzicielskiego

7. ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE

- zasady przyznawania

- niezbędna dokumentacji

- waloryzacja podstawy wymiaru

8. ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

- dokumentowanie prawa i zasady wypłaty

- członkowie rodziny uprawnieni do w/w zasiłku – zmiany

9. WYPEŁNIANIE DRUKÓW

- Z-3 , Z-3a,

10. KONSULTACJE – PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 41 368 60 68 
fax. 41 368 66 18
e-mail: szkolenia@kielce.skwp.pl
Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@kielce.skwp.pl

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin