Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img ZASIŁEK CHOROBOWY, MACIERZYŃSKI, OPIEKUŃCZY I ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE. AKTUALNE INTERPRETACJE PRZEPISÓW – WRZESIEŃ 2019 R.

ZASIŁEK CHOROBOWY, MACIERZYŃSKI, OPIEKUŃCZY I ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE. AKTUALNE INTERPRETACJE PRZEPISÓW – WRZESIEŃ 2019 R.

Miasto:
Kielce
Data rozpoczęcia:
2019-09-19
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
320,- zł od osoby,
300,- zł dla członków wspierających i jednostek budżetowych.
zapisz się

 

ZASIŁEK CHOROBOWY, MACIERZYŃSKI, OPIEKUŃCZY
I ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE.
AKTUALNE INTERPRETACJE PRZEPISÓW – WRZESIEŃ 2019 R.

 

 

19 września 2019 r.  godz. 900

Adresaci - pracownicy działów kadr i płac oraz osoby zainteresowane tematyką  zasiłków. 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami i zasadami dotyczącymi zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych. Udział w szkoleniu umożliwi   ugruntowanie oraz poznanie zasad ustalania uprawnień, naliczania podstaw zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych oraz dokumentowania prawa do tych świadczeń. Omówione zostaną również świadczenia rehabilitacyjne.

Prowadząca – Pani Anna Grzegolec – specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych, wieloletni wykładowca SKwP.

Odpłatność:          · 300 zł.  - członkowie wspierający i jednostki budżetowe

                                   · 320 zł. - pozostałe podmioty

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 18 września 2019r. oraz dokonanie wpłaty na nasze konto.

Program szkolenia:

Aktualne interpretacje :

- zmiana wymiaru czasu pracy w trakcie ZLA a minimalna podstawa wymiaru zasiłków

- podstawa wymiaru zasiłków a data wypłaty dodatkowych składników wynagrodzenia np. „ 13-stki”/składnik roczny, kwartalny, miesięczny.

- ustalanie okresu zasiłkowego 182/270 dni

- podstawa dla zleceniobiorców w pierwszym miesiącu niezdolności do pracy (jest poprzedni tytuł ubezpieczenia/brak poprzedniego tytułu ubezpieczenia).

I. ZASIŁEK CHOROBOWY

1. Zasiłki z ubezpieczenia wypadkowego

a)  wypadek przy pracy

b)  choroba zawodowa

c)  zasiłki z ubezpieczenia wypadkowego a art. 92 Kodeksu pracy

2. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego

a)  ubezpieczenie chorobowe obowiązkowe i dobrowolne

b)  art. 92 Kodeksu pracy a rodzaj ubezpieczenia chorobowego

c)  zasiłek chorobowy osoby powyżej 50 – tego roku życia

d)  okres wyczekiwania

e)  prawo do wypłaty od pierwszego dnia ubezpieczenia

f ) okres zasiłkowy

g)  ustalanie nowego okresu zasiłkowego

h) wysokość % zasiłku

3. Podstawa wymiaru zasiłków – ćwiczenia ustalania podstawy wymiaru

a) składniki wynagrodzenia miesięczne

b) składniki wynagrodzenia kwartalne

c) składniki wynagrodzenia roczne / obliczanie współczynnika proporcji

d) składniki wynagrodzenia za inne okresy np. półroczne

e) zmiana wymiaru czasu pracy a podstawa zasiłków

f) składniki nie uwzględniane w postawie wymiaru

g) przypadki w których przeliczana jest podstawa wymiaru w czasie niezdolności do pracy       

h) urlop bezpłatny i wychowawczy a prawo do zasiłku chorobowego

i) uzupełnianie składników wynagrodzeni / przyjmowanie składników w kwocie faktycznie wypłaconej

j) ustalanie podstawy wymiaru na nowo

II. ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZA OKRES URLOPU MACIERZYŃSKIEGO RODZICIELSKIEGO  I OJCOWSKIEGO

a) prawo do zasiłku

b) wysokość % zasiłku

c) podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do wysokości 1000zł..

d) wydłużenie urlopu rodzicielskiego

e)  rezygnacja z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego

III. ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE

a) kiedy przysługuje prawo

b) waloryzacja podstawy wymiaru

IV. ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

a) wysokość % zasiłku

b) prawo i zasady wypłaty zasiłku

c) członkowie rodziny uprawnieni do zasiłku

V. NIEZBĘDNE DOKUMENTY DO PRZYZNANIA PRAWA DO ZASIIŁKÓW

VI. KONSULTACJE – PYTANIA I ODPOWIEDZI

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 41 368 60 68 
fax. 41 368 66 18
e-mail: szkolenia@kielce.skwp.pl
Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@kielce.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO