Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW - ETAP I: WPROWADZENIE DO WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW - MATEMATYKA FINANSOWA - OBLIGATORYJNE SZKOLENIE BIEGŁYCH REWIDENTÓW

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW - ETAP I: WPROWADZENIE DO WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW - MATEMATYKA FINANSOWA - OBLIGATORYJNE SZKOLENIE BIEGŁYCH REWIDENTÓW

Miasto:
Kielce
Data rozpoczęcia:
2018-10-18
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
270,- zł od osoby,
zapisz się

OBLIGATORYJNE SZKOLENIE BIEGŁYCH REWIDENTÓW W 2018 ROKU

Stowarzyszenie Księgowych Oddział Okręgowy w Kielcach uprzejmie zaprasza na szkolenie:

  •  Moduł XIII  - WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW - ETAP I: WPROWADZENIE DO  WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW - MATEMATYKA FINANSOWA (8 godzin lekcyjnych z bloku Rachunkowość);

Termin szkolenia: 18 października 2018 r. godz. 9:00

Szkolenie poprowadzi Pan prof. Artur Hołda

Odpłatność za uczestnictwo w module XIII wynosi 270,00 zł. (cena obejmuje podręcznik)

 

Podstawowe cele szkolenia:

Nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się podstawowymi narzędziami rachunku zmian wartości pieniądza w czasie; znajomości rachunku rent, tj. metod wyceny ciągu płatności; sporządzanie planów spłaty kredy­tów; porównywanie inwestycji finansowych; interpretacja ekonomiczna i finansowa uzyskanych wyników.

Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu teorii zarządzania portfelem inwestycyjnym w celu zbudowania solidnych podstaw do samodzielnej pracy nad wyznaczaniem odpowiednich stóp dyskontowych oraz stóp kapitalizacji.

Uczestnicy powinni uświadomić sobie znaczenie stosowanych narzędzi z zakresu wartości pieniądza w czasie, a także konse­kwencji ich nieprawidłowego stosowania oraz interpretacji.

Tematyka szkolenia

1.Podstawy teorii wartości pieniądza w czasie

- Oprocentowane proste, składane, ciągłe; dyskonto; efektywna, nominalna stopa procentowa;  wartość pieniądza w czasie; inflacja.

- Czasowa struktura stóp procentowych.

2. Rachunek rent

      -  Wyjaśnienie koncepcji oraz reguł stosowania: renty proste, ciągłe, renty z góry, z dołu, wartość renty w czasie, renta wieczysta.

3. Mechanika spłaty długu 

    Elementy koncepcji zarządzania długiem ze szczególnym uwzględnieniem aspektu spłaty:

 −  zasady, 

  − schematy spłaty

4. Matematyka obligacji

 Podstawowe zagadnienia:

− oprocentowanie obligacji,

− obligacje kuponowe i zero kuponowe,

− zwrot do wykupu (Yield to Maturity),

− zależność między ceną/wartością obligacji a rynkową stopą dochodu

5. Elementy teorii zarządzania portfelem inwestycyjnym

Elementy koncepcji zarządzania portfelem ze szczególnym uwzględnieniem modelu wyceny
    aktywów  kapitałowych (CAPM):

− teoria portfela Markowitza,

− wariancje, korelacje i kowariancje,

− granica efektywności,

− model CAPM i jego zastosowanie przy wycenie

6. Podstawy statystycznej analizy danych

    Prosta regresja liniowa – model i estymacja parametrów.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 16 października 2018r.  oraz dokonanie wpłaty na nasze konto.

Założenia organizacyjno-programowe obligatoryjnego doskonalenia zawodowego na rok 2018 znajdziecie Państwo na stronie internetowej PIBR  www.pibr.org.pl

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 41 368 60 68 
fax. 41 368 66 18
e-mail: szkolenia@kielce.skwp.pl
Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@kielce.skwp.pl

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO