Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img VAT i CIT w 2019 PO NOWELIZACJI USTA W PODATKOWYCH - szkolenie wyjazdowe

VAT i CIT w 2019 PO NOWELIZACJI USTA W PODATKOWYCH - szkolenie wyjazdowe

Miasto:
Kielce
Data rozpoczęcia:
25-30.05.2019
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
2800,- zł od osoby,
2700,- zł dla członków wspierających i jednostek budżetowych.
zapisz się

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

pracowników pionu księgowości, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, przedsiębiorców, a także doradców podatkowych  na 6-dniowe szkolenie wyjazdowe

VAT i CIT w 2019

PO NOWELIZACJI USTAW PODATKOWYCH

Termin: 25 – 30 maja 2019 roku

Miejsce szkolenia : GIŻYCKO Hotel SPA  

 

                                                                         w krainie Wielkich Jezior Mazurskich

  

Kurort w sercu Mazur

www.hotelstbruno.pl

https://www.youtube.com/watch?v=AA2ZaL7Zz9Q

https://www.youtube.com/watch?v=WcoaJ1tpvoo

             

 

CEL SZKOLENIA - Szkolenie dotyka problematyki najczęściej występującej przy rozliczaniu VAT i CIT w firmie i jest aktualne na rok 2019. Uczestnicy poznają zmiany do ustawy i co istotniejsze jak to wpłynie na ich codzienne obowiązki zawodowych. Ponadto, na szkoleniu uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki do natychmiastowego stosowania w odniesieniu do każdego z omawianych tematów programu szkolenia. Zagadnienia te mają charakter uniwersalny i większość z nich na pewno dotyczy firmy uczestnika. Szkolenie dedykowane głównie pracownikom pionu księgowości, osobom wystawiającym faktury oraz rozliczającym zakupy  w firmie.

 

PROGRAM SZKOLENIA  Podatki VAT i CIT 2019

 1. Podatek VAT:
 1. Zmiany w VAT 2019.
 2. Omówienie bieżących problemów z dostawami towarów.
  a)    Moment dokonania dostawy towarów.
  b)    Uzgodnienia co do warunków transportu w praktyce.
  c)    Data sprzedaży a data obowiązku podatkowego.
  d)    Dostawa z montażem.
  e)    Dostawa za granicę (WDT, eksport). WNT Zaliczki.
 3. Problematyka świadczenia usług.
  a)    Moment wykonania usługi.
  b)    Protokoły, raporty i inne dokumenty potwierdzające wykonanie usługi a VAT.
  c)    Usługa ciągła. Częściowe wykonanie usługi.
  d)    Moment wykonania usługi/data sprzedaży/obowiązek podatkowy.
  e)    Usługi na odwrotnym obciążeniu.
  f)    Refakturowanie.
  g)    Import i eksport usług.
 4. Podstawa opodatkowania. Zwolnienia.
  a)    Co doliczać do ceny?
  b)    Kiedy świadczenia są kompleksowe?
  c)    Media i inne koszty przy najmie.
  d)    Korekta podstawy opodatkowania.
  e)    Właściwe kursy walut.
  f)    Najistotniejsze zwolnienia z VAT. Ubezpieczenia. Finanse. Szkolenia
 5. Podatek naliczony.
  a)    Należyta staranność. Jak uzyskać ochronę?
  b)    Terminy odliczenia VAT.
  c)    Ograniczenia ustawowe.
  d)    Błędy i pomyłki a prawo do odliczenia.
  e)    Wydatki pracownicze i marketingowe.
  f)    Split payment a prawo do odliczenia VAT.
 6. Najistotniejsze problemy z fakturowaniem i kasami fiskalnymi.
 1. Podatek CIT:
 1. Zmiany w zakresie stawek podatku.  19% - oba źródła przychodów.  9% - przychody (dochody) inne niż z kapitałów pieniężnych.  5% - kwalifikowane prawa własności intelektualnej. 
 2. Waluta wirtualna.  Zasady kwalifikacji do źródła przychodów.  Zasady rozpoznawania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów.
 3. Konwersja wierzytelności na kapitał.  Zasady kwalifikacji do źródła przychodów.  Zasady rozpoznawania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów. 
 4. Dopłaty do spółki oraz zysk przekazany na kapitał rezerwowy lub zapasowy jako koszty uzyskania przychodów. 
 5. Nowe zasady korzystania z samochodów osobowych.  Amortyzacja, raty leasingowe, czynsz, ubezpieczenie oraz wydatki eksploatacyjne.  Nowe zasady prowadzenia ewidencji.
 6. Podatek od dochodów niezrealizowanych (exit tax). Zakres podmiotowy.  Zakres przedmiotowy.  
 7. Podatek u źródła.  Limit zwolnienia.  Możliwość posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji.  Opinia o stosowaniu zwolnienia. Zwrot podatku z tytułu wypłaconych należności. 
 8. Ceny transferowe.  Nowa definicja podmiotów powiązanych.  Przypadku w których brak analizy danych porównawczych.  Usługi o niskiej wartości dodanej.  Pożyczki.  Nowe limity dokumentacyjne.  Ustalenia Forum Cen Transferowych.
 9. Obejście prawa a dodatkowe zobowiązanie podatkowe.  Sankcje na gruncie CIT.
 10. Informacje o schematach podatkowych.  Zakres podmiotowy.  Zakres przedmiotowy.  Tryb postępowania.   

       Z uwagi na trwający proces legislacji program będzie aktualizowany na bieżąco

 

 

 

 

Trener – MARCIN GÓRSKI

Adwokat, doradca podatkowy, partner w spółce adwokackiej oraz spółce doradztwa podatkowego. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz Aplikację Adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Zdał egzamin na doradcę podatkowego. Pracował w polskich oraz międzynarodowych firmach doradczych. Doradzał w skomplikowanych transakcjach gospodarczych, w szczególności takich jak: łączenie oraz podział spółek kapitałowych. Reprezentował Klientów w sporach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej, w szczególności przed organami podatkowymi oraz organami kontroli skarbowej. Przeprowadzał audyty podatkowe oraz sporządzał dokumentacje transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Doświadczony wykładowca. Specjalizuje się w problematyce prawa spółek, prawa obrotu instrumentami finansowymi, podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz w problematyce postępowań podatkowych i sądowo - administracyjnych.

Długoletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w wielu Oddziałach Okręgowych m.in. Warszawa, Białystok, Poznań, Tarnów, Rzeszów. Od roku 2017 jest bardzo cenionym trenerem  w Oddziale  w Kielcach  z zakresu podatku VAT oraz CIT, PIT , cen transferowych, środków trwałych. 

 

Informacje dodatkowe :

1. Szczegółowy harmonogram będzie podany w terminie późniejszym osobom zainteresowanym udziałem w szkoleniu

2.*Wilno - zwiedzanie miasta z przewodnikiem: · Kościół św. Piotra i Pawła – zwany najcenniejszą perła baroku w Wilnie · Cmentarz na Rossie – miejsce spoczynku serca Marszałka Józefa Piłsudskiego · Kościół św. Ducha z obrazem Jezusa Miłosiernego · Ostra Brama · Cerkiew św. Ducha · Uniwersytet Wileński (dziedziniec z zewnątrz) · Siedziba Prezydencka · Kościół św. Anny · Pomnik Adama Mickiewicza · Plac Katedralny wraz z katedrą · Stare Miasto

* Troki,  malownicze położenie wśród jezior, zwiedzanie: · Zamek Książąt Litewskich – zbudowany na wyspie · Spacer ulicą Karaimską w celu bliższego poznania kultury karaimskiej · Obiad - degustacja specjału karaimskiego w jednej z restauracji – kibiny (zapiekane pierogi z ciasta kruchego, farszem jest siekane mięso, najczęściej wieprzowina) podawane na ciepło z rosołem

 

Odpłatność od 1 osoby:   · 2.700 zł.  - członkowie wspierający (z opłaconą składką)  

                                          · 2.800 zł. -  pozostałe podmioty

    Cena zawiera:
-  udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe,
- 4 noclegi + śniadania w hotelu **** (duże pokoje 2 os. z łazienkami - uwaga-brak pokoi 1-osobowych ),
- 1 nocleg hotel Wilno,

- wyżywienie (obiady, kolacje),

- transport,

- imprezy towarzyszące,

- ubezpieczenie NNW.

Cena nie zawiera:

-  biletu wstępu do Zamku w Trokach  i obiadokolacji w Wilnie  - około 20 euro/os.

-  posiłków na trasie dojazdu na/z szkolenia.

-  zabiegów SPA – wartość uzależniona od wyboru zabiegów.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faksem do dnia 10 kwietnia 2019r..  Ilość miejsc ograniczona!
Złożenie formularza zgłoszenia jest zobowiązaniem zgłaszającego do uiszczenia wpłaty (raty lub w pełnej kwocie) za udział w szkoleniu na konto:

ING Bank Śląski S. A. Oddział w Kielcach Nr 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757.

Pełną odpłatność lub zaliczkę (I ratę) na poczet szkolenia w kwocie 1.500 zł. prosimy wpłacić do dnia 15.04.2019 r., II ratę (1.300 zł) do dnia 15.05.2019 r.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 41 368 60 68 
fax. 41 368 66 18
e-mail: szkolenia@kielce.skwp.pl
Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@kielce.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO