Miasto:
Typ:
SZKOLENIA DLA BIEGŁYCH REWIDENTÓW
Tryb:
Opłata:
,- zł od osoby

W 2021 roku rozpoczął się kolejny 3-letni okres rozliczeniowy obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, który zakończy się w 2023 r. i obejmuje 3 kolejno następujące po sobie lata kalendarzowe.

Liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów wykonujących i niewykonujących zawodu w 3-letnim okresie rozliczeniowym wynosi 120 godzin lekcyjnych, w tym:

  • co najmniej 72 godziny lekcyjne szkolenia przeprowadzonego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną,
  • co najwyżej 48 godzin lekcyjnych samokształcenia.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, jako jednostka uprawniona przez PIBR do przeprowadzania doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów, proponuje Państwu udział w szkoleniu obligatoryjnym w 2022 r., jakie planujemy przeprowadzić w Oddziale Okręgowym w Kielcach oraz w formie zdalnej z następującej tematyki:

  1. Moduł 14 ( 8 GODZIN LEKCYJNYCH Z BLOKU RACHUNKOWOŚĆ)

      "Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych"

SZCZEGÓŁY SZKOLENIA

Prowadząc– Pani Ewa Stopczyńska - biegły rewident, praktyk omawianych zagadnień,  wieloletni wykładowca SKwP z zakresu rachunkowości.

    2. Moduł 22 ( 16 GODZIN LEKCYJNYCH Z BLOKU RACHUNKOWOŚĆ-dwudniowe)

      "Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego"

SZCZEGÓŁY SZKOLENIA

Prowadząc– Pani Grażyna Machula - biegły rewident, wieloletni wykładowca SKwP z zakresu rachunkowości. Opracowywała analizy makroekonomiczne, analizy finansowe spółek publicznych oraz analizy rynku kapitałowego dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz współpracowała w przygotowaniu regulacji prawnych (Zarządzenia Przewodniczącego KPW) w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości obowiązującej na rynku kapitałowym

 

 

 

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757