Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img STOSOWANIE MSB W PRAKTYCE - CZĘŚĆ II: REALIZACJA ZAPLANOWANYCH PROCEDUR BADANIA JAKO REAKCJA NA OSZACOWANE RYZYKO BADANIA

STOSOWANIE MSB W PRAKTYCE - CZĘŚĆ II: REALIZACJA ZAPLANOWANYCH PROCEDUR BADANIA JAKO REAKCJA NA OSZACOWANE RYZYKO BADANIA

Miasto:
Kielce
Data rozpoczęcia:
08-09.11.2018
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
520,- zł od osoby,
zapisz się

OBLIGATORYJNE SZKOLENIE BIEGŁYCH REWIDENTÓW W 2018 ROKU

Stowarzyszenie Księgowych Oddział Okręgowy w Kielcach uprzejmie zaprasza na szkolenie:

  • Moduł XXI -STOSOWANIE MSB W PRAKTYCE - CZĘŚĆ II: REALIZACJA ZAPLANOWANYCH PROCEDUR BADANIA JAKO REAKCJA NA OSZACOWANE RYZYKO BADANIA (16 godzin lekcyjnych z bloku Rewizja Finansowa);  

Termin szkolenia: 08-09 listopada 2018 r. godz. 9:00

Szkolenie poprowadzi Pani Elżbieta Pudło

 

Odpłatność za uczestnictwo w module XXI wynosi 520,00 zł. (cena obejmuje podręcznik)

 

Program szkolenia:

1Wprowadzenie

Przypomnienie zagadnień:

usytuowania KSRF (w brzmieniu MSB) w systemie regulacji IFAC, w tym IAASB IFAC,

zakresu stosowania wymogów MSB ustalonego Przedmową do Międzynarodowych Standardów i Innych Dokumentów Dotyczących Kontroli Jakości, Badań, Przeglądów, Innych Usług Atestacyjnych i Usług Pokrewnych,

obowiązku stosowania MSB w świetle uchwały KRBR, z poszanowaniem prawa, zasad etyki zawodowej i zasad wewnętrznej kontroli jakości firmy audytorskiej, ze zwróceniem uwagi na zasadę ORS oraz skalowalność wypełniania wymogów,

wymogów MSB, dotyczących także innych etapów badania.

2. Przegląd wymogów MSB, stosowanych przy wykonywaniu procedur badania będących odpowiedzią na oszacowane

ryzyko istotnych zniekształceń sprawozdań finansowych

Przegląd wymogów:

KSRF 330 – Postępowanie biegłego rewidenta w odpowiedzi na ocenę ryzyka,

KSRF 402 – Okoliczności wymagające uwzględnienia przy badaniu jednostki korzystającej z organizacji usługowej,

KSRF 450 – Ocena zniekształceń rozpoznanych podczas badania,

KSRF 501 – Dowody badania – rozważania szczególne dotyczące wybranych zagadnień,

KSRF 505 – Potwierdzenia zewnętrzne,

KSRF 510 – Zlecenie badania po raz pierwszy – stany początkowe,

KSRF 520 – Procedury analityczne,

KSRF 530 – Badanie wyrywkowe (próbkowanie),

KSRF 540 – Badanie wartości szacunkowych, w tym szacunków wartości godziwej i powiązanych ujawnień,

KSRF 550 – Podmioty powiązane,

KSRF 600 – Badanie sprawozdań finansowych grupy (w tym praca biegłych rewidentów części grupy) – uwagi szczególne,

KSRF 610 – Wykorzystanie pracy audytorów wewnętrznych,

KSRF 620 – Korzystanie z wyników pracy eksperta powołanego przez biegłego rewidenta,

KSRF 805 – Badanie pojedynczych sprawozdań finansowych oraz określonych elementów, kont lub pozycji sprawozdania  
                       finansowego – uwagi szczególne.

3. Ogólna reakcja

Projektowanie i wykorzystywanie ogólnej reakcji na ocenione ryzyko istotnego

zniekształcenia na poziomie sprawozdania finansowego.

4. Procedury badania będące reakcją na ocenione ryzyko istotnego zniekształcenia na poziomie stwierdzeń

Testy kontroli (rodzaj i zakres, czas przeprowadzania, uproszczenia, ocena skuteczności działania kontroli).

Procedury wiarygodności:

− badania szczegółowe grup transakcji, sald i ujawnień, badania wyrywkowe, dokumentowanie badania szczegółowych,

− analityczne procedury wiarygodności (preferowany zakres stosowania, projektowanie, przeprowadzanie i analiza wyników).

Dowody badania bilansu otwarcia, zapasów, danych szacunkowych, spraw spornych i roszczeń, informacji o segmentach; potwierdzenia zewnętrzne, jako dowody badania.

Ocena zniekształceń rozpoznanych podczas badania i informowanie jednostki o zniekształceniach.

Specyfika badania sprawozdań finansowych grupy (w tym praca biegłych rewidentów części grupy).

Specyfika badania pojedynczych sprawozdań finansowych oraz określonych elementów sprawozdania finansowego.

Ocena wystarczalności i odpowiedniości dowodów badania.

Dokumentacja badania wg MSB i wg ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań

finansowych oraz o nadzorze publicznym.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 29 października 2018r.  oraz dokonanie wpłaty na nasze konto.

 

Założenia organizacyjno-programowe obligatoryjnego doskonalenia zawodowego na rok 2018 znajdziecie Państwo na stronie internetowej PIBR  www.pibr.org.pl

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 41 368 60 68 
fax. 41 368 66 18
e-mail: szkolenia@kielce.skwp.pl
Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@kielce.skwp.pl

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO