Miasto:
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Opłata:
400,- zł od osoby
380,- zł członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (2022/2023)

6 października 2022 roku;  godz. 09:00

szkolenie online

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami dotyczącymi amortyzacji podatkowej obowiązującymi w roku 2022 r. oraz z planowanymi zmianami na 2023 r.

 Adresaci:

Przedsiębiorcy, pracownicy działów księgowych oraz biur rachunkowych, pracownicy pionów technicznych.

Wykładowca - Marcin Górski. Adwokat. Doradca podatkowy. Właściciel Kancelarii Adwokackiej oraz Kancelarii Doradztwa podatkowego.  Doradzał oraz reprezentował Klientów w skomplikowanych sprawach podatkowych.  Klientami Pana Mecenasa są zarówno Klienci krajowi, jak również Klienci zagraniczni.  Szerokie spektrum obsługiwanych branż.  Handel, produkcja, świadczenie usług, a w ich ramach branża auto – moto, branża budowlana i deweloperska, transport, spedycja, logistyka, gospodarka odpadami, przemysł ciężki, opieka zdrowotna, rynki finansowe.  Doświadczony wykładowca z zakresu podatków i prawa.  Wykładowca szkół wyższych. Ponad dwudziestoletnie doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe.  Główne specjalizacje to podatek od towarów i usług (VAT), podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), amortyzacja podatkowa, podatek u źródła (WHT) oraz ceny transferowe (TP), postępowania podatkowe oraz postępowania sądowo – administracyjne w sprawach podatkowych.

Czas trwania kursu:  8h

Odpłatność:

400 zł. - pozostałe podmioty za szkolenie on-line
380 zł.  - członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 3 października  2022r.

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Program szkolenia:

I. Zagadnienia ogólne.
1) Definicja środków trwałych.
2) Definicja wartości niematerialnych i prawnych.
3) Środki trwałe/wartości niematerialne i prawne niskocenne.
4) Środki trwałe/wartości niematerialne i prawne niepodlegające amortyzacji podatkowej.
5) Zasady klasyfikacji środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych.

II. Zasady ustalania wartości początkowe.
1) Moment ustalenia wartości początkowej (przyjęcie do używania/wprowadzenie do ewidencji).
2) Cena nabycia.
3) Koszt wytworzenia.
4) Środki trwałe/wartości niematerialne i prawne otrzymane n nieodpłatnie.
5) Pozostałe przypadki.
6) Ulepszenie środków trwałych.
7) Odłączenie oraz przyłączenie części składowych oraz części peryferyjnych.

III. Metody oraz stawki amortyzacji.
1) Metoda liniowa.
2) Metoda degresywna.
3) Stawki podstawowe.
4) Stawki obniżone.
5) Stawki podwyższone.
6) Stawki ustalane indywidualnie.

IV. Ulgi w zakresie amortyzacji.

V. Straty w środkach trwałych/wartościach niematerialnych i prawnych, w tym likwidacja.

VI. Odpisy amortyzacyjne niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – analiza poszczególnych przypadków.

 

Wymagania techniczne:

    • laptop/komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
    • stabilny dostęp do Internetu.
    • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),
  • Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757