Różnice kursowe

Miasto:
Kielce
Data rozpoczęcia:
2019-05-30
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
340,- zł od osoby,
320,- zł dla członków wspierających i jednostek budżetowych.
zapisz się

 

 

 

RÓŻNICE KURSOWE

 

 

                                           30 maja 2019r.  godz. 900

 

Szkolenie skierowane jest do pracowników służb finansowo-księgowych zajmujących się w praktyce ujęciem księgowym i podatkowym różnic kursowych oraz osób przygotowujących sprawozdania finansowe.

Celem szkolenia jest przedstawienie sposobów ewidencji różnic kursowych zarówno w momencie ich powstawania jak również w ramach wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy. Zostaną przedstawione w sposób praktyczny propozycje rozwiązań ujęcia księgowego, bilansowego i podatkowego różnic kursowych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na praktyczne problemy w rozliczaniu różnic kursowych w poszczególnych typach transakcji występujących w podmiotach gospodarczych, w ujęciu zarówno bilansowym jak i podatkowym.

 

Prowadząca Pani Ewa Stopczyńska - biegły rewident, praktyk omawianych zagadnień,  wieloletni wykładowca SKwP z zakresu rachunkowości.

Odpłatność:            · 320 zł.  - członkowie wspierający i jednostki budżetowe

                                 · 340  zł. - pozostałe podmioty

 

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 28 maja 2019r. dokonanie wpłaty na nasze konto.

 

Program szkolenia:

1. Podstawy prawne (prawo cywilne, bilansowe, podatkowe).
2. Klasyfikacja różnic kursowych.
3. Zdarzenia gospodarcze wyrażone w walucie obcej wg ustawy o rachunkowości i MSR.
4. Różnice kursowe w Ustawie o podatkach dochodowych – metoda podatkowa i bilansowa.
5. Różnice kursowe w Ustawie o podatku od towarów i usług – rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych.
6. Momenty powstawania różnic kursowych:
   a) zapłata rozrachunków,
   b) wycena rozrachunków na dzień bilansowy oraz metody ich rozliczenia w kolejnym roku obrotowym,
   c) wycena środków pieniężnych gromadzonych na walutowym rachunku bankowym,
   d) wycena kasy walutowej w trakcie roku oraz na dzień bilansowy,
   e) kompensata rozrachunków wyrażonych w walucie obcej.
7. Cena nabycia majątku trwałego a różnice kursowe.
8. Aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
9. Pytania

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 41 368 60 68 
fax. 41 368 66 18
e-mail: szkolenia@kielce.skwp.pl
Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@kielce.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO