Miasto:
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Opłata:
350,- zł od osoby
332,- zł członkowie O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie on-line

Polski Ład 2.0. – zmiany PIT 1 lipca 2022 r.

01 lipca 2022 roku; godz. 09:00

Szkolenie on-line 7 godz. lek.

 

Opis szkolenia.

13 czerwca 2022 r. Prezydent podpisał kolejną nowelizację tzw. Polskiego Ładu.  W praktyce używane jest pojęcie „Polski Ład 2.0”.  Nowelizacja wychodzi w życie dnia 1 lipca 2022 r.  Tym razem jest to rozwiązanie kompleksowe „naprawiające” w całości zmiany, które weszły w życie dnia 1 stycznia 2022 r.  Skorzystanie z nowelizacji nie jest jednak proste, albowiem część zmian wchodzi w życie ze skutkiem wstecznym i ma znaczenie dla rozliczenia całego roku 2022 r., natomiast część zmian wchodzi w życie poczynając od rozliczenia nowego roku podatkowego.  Odnośnie zmian wchodzących w życie ze skutkiem dla rozliczenia całego roku 2022 r. bardzo istotne znaczenie mają przepisy przejściowe.  Dwa główne kierunki wyznaczane przez „Polski Ład 2.0” to nowa niższa stawka właściwa dla pierwszego przedziału skali podatkowej oraz możliwość częściowego odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku podatników opodatkowanych na zasadach liniowych oraz zryczałtowanych.  Ponadto, „Polski Ład 2.0” to kolejne zmiany w zakresie ubezpieczenie zdrowotnego.  Podczas szkolenia prowadzący omówi całokształt ww. regulacji z naciskiem na aspekt praktyczny poszczególnych zmian.

Wykładowca - Marcin Górski. Adwokat. Doradca podatkowy. Właściciel Kancelarii Adwokackiej oraz Kancelarii Doradztwa podatkowego.  Doradzał oraz reprezentował Klientów w skomplikowanych sprawach podatkowych.  Klientami Pana Mecenasa są zarówno Klienci krajowi, jak również Klienci zagraniczni.  Szerokie spektrum obsługiwanych branż.  Handel, produkcja, świadczenie usług, a w ich ramach branża auto – moto, branża budowlana i deweloperska, transport, spedycja, logistyka, gospodarka odpadami, przemysł ciężki, opieka zdrowotna, rynki finansowe.  Doświadczony wykładowca z zakresu podatków i prawa.  Wykładowca szkół wyższych. Ponad dwudziestoletnie doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe.  Główne specjalizacje to podatek od towarów i usług (VAT), podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), amortyzacja podatkowa, podatek u źródła (WHT) oraz ceny transferowe (TP), postępowania podatkowe oraz postępowania sądowo – administracyjne w sprawach podatkowych.

Program szkolenia

 1. Zmiany w zakresie skali podatkowej.
 • Zakres zastosowania (przychody wypłacane za pośrednictwem płatnika oraz pozarolnicza działalność gospodarcza).
 • Nowa niższa stawka dla pierwszego przedziału skali podatkowej.
 • Likwidacja ulgi dla klasy średniej.
 • Likwidacja mechanizmu odraczania terminu płatności zaliczek.
 • Zaliczki pobierana przez płatnika.
 1. Nowe zasady składania wniosków oraz oświadczeń przez podatnika płatnikowi.
 2. Zmiany w zakresie PIT 2.
 3. Możliwość uwzględnienia kwoty wolnej od podatku u maksymalnie trzech płatników.
 4. Możliwość niepobierania zaliczek.
 • Zaliczka odprowadzana przez podatnika.
 1. Zaliczki realne.
 2. Zaliczki uproszczone.
 • Regulacja przejściowa.
 1. Które zmiany znajdują zastosowanie dla rozliczenia roku 2022 r.? Które zmiany od nowego roku ?
 2. Zaliczki pobierane/odprowadzane po 1 lipca 2022 r.
 3. Możliwość odliczenia od kwoty zaliczki w przypadku zaliczek uproszczonych.
 • Rozliczenie roczne.
 1. „Wyrównanie” dla podatników, którzy skorzystali z ulgi dla klasy średniej. Podatek realny a podatek hipotetyczny.

 

 1. Częściowe odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Zakres zastosowania (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach liniowych oraz w formach zryczałtowanych).
 • Możliwość zaliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne do kosztów uzyskania przychodów a możliwość odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od dochodu.
 • Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w ujęciu rocznym a odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla potrzeb liczenia zaliczek. Zaliczki realne.  Zaliczki uproszczone.
 • Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 • Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku karty podatkowej.
 • Regulacja przejściowa. Jak postępować ze składaki zapłaconymi przed 1 lipca 2022 r.?

 

 • Zmiana formy opodatkowania.
 • Zakres zastosowania (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach liniowych, działalność gospodarcza opodatkowana w formach zryczałtowanych, najem prywatny).
 • Przejście z opodatkowania na zasadach liniowych na skalę podatkową.
 • Przejście z opodatkowania na zasadach zryczałtowanych na skalę podatkową.
 • Kiedy zmiana formy opodatkowania po zakończeniu roku ? kiedy zmiana formy opodatkowania w trakcie roku ?
 • Znaczenie zeznania rocznego. PIT 36 a PIT 36 L.  PIT 36 a PIT 28.
 • Zmiana formy opodatkowania a zasady liczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

 

 1. Zmiany w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych.
 • Poszerzenie tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego. Prokurenci oraz komplementariusze w spółce komandytowo – akcyjnej.
 • Zmiany w zakresie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Osoby współpracujące oraz przypadki szczególne (jednoosobowe spółki z o.o. itp.).
 • Zmiany w zakresie zbiegu tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Zmiany w zakresie obowiązków informacyjnych.

 

 

 

 1. Pozostałe zmiany.
 • Odroczenie terminów JPK.
 • Zmiany w zakresie terminów rozliczenia rocznego w przypadku zryczałtowanych form opodatkowania (PIT 28).
 • Zmiany w zakresie ulgi na zabytki.
 • Wspólne rozliczenie rodzica z dzieckiem.

Odpłatność:

350 zł. - pozostałe podmioty za szkolenie on-line
 332 zł. - członkowie O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie on-line

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 29 czerwca 2022r. 

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

 

Szczegóły organizacyjne przy szkoleniu on-line:

 •  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą specjalnej platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
 • na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting, prosimy o podawanie własnego adresu e-mail.
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Wymagania techniczne:

 • laptop/komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
 • stabilny dostęp do Internetu.
 • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757