Miasto:
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Opłata:
440,- zł od osoby
418,- zł członkowie O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Rewolucyjne zmiany w Kodeksie Pracy 2022

05 października 2022 roku - godz. 9:00      8 godzin lekcyjnych

Szkolenie prowadzone będzie w formie stacjonarnej 

 

                Miejsce szkolenia: sala wykładowa Oddziału Okręgowego  Stowarzyszenia Księgowych w Kielcach, ul. Zagnańska 84a- III p.

Szkolenie adresowane jest do specjalistów ds. kadr i płac, kierowników personalnych, właścicieli firm, księgowych, agencji zatrudnienia.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawa pracy jak również zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie sprawnego interpretowania przepisów.

Wykładowca -  Maja Chodacka - radca prawny, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

PROGRAM SZKOLENIA:

1.     Zmiany w zakresie uprawnień związanych z rodzicielstwem. Dodatkowy wymiar urlopu rodzicielskiego. Urlop opiekuńczy. Pozostałe uprawnienia rodziców.

2.     Zmiany dotyczące umów terminowych.

3.     Elastyczna organizacja czasu pracy.

4.     Zmiany dotyczące rozliczania podróży służbowych. Zmiana wysokości diety.

5.     Kierowcy – podróże służbowe, zmiany.

6.     Praca zdalna. Kontrola stanu trzeźwości.

7.     Przepisy tarcz – zasady ich obowiązywania i skutki prawne.

8.     Najnowsze orzecznictwo SN.

9.     Omówienie istotnych regulacji dotyczących rozliczania czasu pracy.

Odpłatność:

440 zł. - pozostałe podmioty za szkolenie
418 zł. - członkowie O/O  SKwP w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 03 października 2022r. 

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757