Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Praktyczna ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie od 25 maja 2018 roku – RODO – przepisy krajowe i unijne

Praktyczna ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie od 25 maja 2018 roku – RODO – przepisy krajowe i unijne

Miasto:
Kielce
Data rozpoczęcia:
2018-07-04
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
320,- zł od osoby,
290,- zł dla członków wspierających i jednostek budżetowych.
zapisz się

 

PRAKTYCZNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W PRZEDSIĘBIORSTWIE OD 25 MAJA 2018 ROKU – RODO
 – PRZEPISY KRAJOWE I UNIJNE

 

 

04 lipca 2018r.  godz. 900
 

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej nowych zasad ochrony danych osobowych określonych w RODO w zestawieniu z obecnymi przepisami prawa.

Szkolenie skierowane jest do osób, które na co dzień przetwarzają dane osobowe pracowników, klientów i kontrahentów.

Prowadzący:

 - Pani Sylwia Kochman -doradca z zakresu ochrony danych osobowych, szkoleniowiec  z zakresu kompetencji miękkich, kluczowych w biznesie i administracji publicznej.

- Pan Adam Kurzeja - szkoleniowiec i doradca  z zakresu informatyzacji oraz cyberbezpieczeństwa sektora publicznego i niepublicznego.

Odpłatność:          · 290 zł.  - członkowie wspierający i jednostki budżetowe

                                   · 320  zł. - pozostałe podmioty

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 27 czerwca 2018r.  oraz dokonanie wpłaty na nasze konto.

 

Program szkolenia:

 

 1. Kodyfikacja w ramach szeroko rozumianej ochrony danych osobowych:
  1. rozporządzenie unijne,
  2. projekt ustawy o ochronie danych osobowych,
  3. odniesienie do uregulowań merytorycznych wiążących organizację.  
 2. Znaczenie normy 27001 w kontekście bezpieczeństwa informacji – zapewnienie kompatybilności z innymi normami dotyczącymi Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Jak organizacja może wykorzystać zapisy normy 27001 w ramach codziennego zastosowania czy podczas kontroli z organu nadzorczego?
 3. Obowiązki Administratora zgodnie z rozporządzeniem unijnym tj.
  1. co oznacza, że organizacja ma wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem unijnym,
  2. co oznacza wdrożenie odpowiednich polityk ochrony danych,
  3. jak będzie wyglądała współpraca z organem nadzoru? 
 4. Jak prowadzić rejestr czynności przetwarzania lub rejestr kategorii czynności przetwarzania?
 5. Podmiot przetwarzający, a Administrator – w jaki sposób regulować stosunki formalnoprawne, by proces przetwarzania danych był zgodny z rozporządzeniem ogólnym?
 6. Obowiązki, uprawnienia oraz status Inspektora Ochrony Danych – w jakim zakresie DPO może pomóc organizacji?
 7. Kodeksy postępowania – czym w istocie są?
 8. Procedura zgłoszenia naruszenia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych oraz zgłoszenie faktu naruszenia osobom, których naruszenie dotyczy – praktyczne omówienie zagadnienia.
 9. Jak organizacja powinna przygotować się na kontrolę w zakresie bezpieczeństwa informacji?
 10. Środki ochrony prawnej, zakres odpowiedzialności osób zaangażowanych w proces przetwarzania danych osobowych oraz sankcje wynikające z rozporządzenia ogólnego.
 11. Jak prawidłowo organizacja powinna zapewnić prawa osób, wobec których zachodzi proces przetwarzania danych osobowych?
 12. Czym w istocie jest i jakie konsekwencje niesie za sobą dla organizacji:
  1. prawo do bycia zapomnianym,
  2. prawo do ograniczenia przetwarzania,
  3. prawo do przenoszenia danych,
  4. prawo do sprzeciwu w zakresie przetwarzanych danych.
 13. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe organizacja przetwarza  - okoliczności, w których należy go spełnić oraz zakres klauzuli obowiązku informacyjnego.
 14. Jak prawidłowo pobierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych i od kogo – omówienie również pozostałych przesłanek przetwarzania danych osobowych przewidzianych w rozporządzeniu ogólnym.
 15. W jakich okolicznościach organizacja powinna stosować pseudonimizację oraz anonimizację?
 16. Szyfrowanie danych osobowych – obowiązek czy dowolność?
 17. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.
 18. Przetwarzanie danych na urządzeniach mobilnych oraz procedury z tym związane.
 19. Uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych.
   

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 41 368 60 68 
fax. 41 368 66 18
e-mail: szkolenia@kielce.skwp.pl
Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@kielce.skwp.pl

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin