Miasto:
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
800,- zł od osoby
760,- zł członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie on-line

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG DLA ZAAWANSOWANYCH
01, 02 września 2022r. - godz. 9:00

 Czas trwania: 16 godz. lekcyjnych  (8 godz. dziennie)

Szkolenie prowadzone będzie w formie ONLINE

Celem kursu jest zdobycie przez uczestników wiedzy w zakresie zasad działania podatku od towarów i usług, prawa do obniżenia podatku, do zwrotu podatku. Zostaną szczegółowo omówione mechanizmy ograniczające wyłudzenia i ich konsekwencje dla podatników oraz pułapki czyhające w obrocie gospodarczym na podatników podatku VAT oraz nowości wprowadzone i planowane na 2022 r.

Adresaci kursu: 

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych, doradców podatkowych, doradców prawnych, pracowników działów finansowo – księgowych w jednostkach administracji publicznej, pracowników organów skarbowych i podatkowych (urzędów i izb skarbowych, urzędów celno - skarbowych, samorządowych organów podatkowych), Przeznaczone jest również dla wolnych zawodów takich jak: adwokat, notariusz, radca prawny, biegły rewident oraz aplikantów radcowskich, notarialnych, adwokackich lub rewidenckich, prawników, ekonomistów, finansistów. Oferta może zainteresować osoby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których wiedza ta jest niezbędna w podejmowaniu codziennych decyzji jak i w kontaktach z organami podatkowymi.

Prowadzący – DOROTA ŁABUDA - absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach na kierunku pedagogika oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - studia podyplomowe na kierunku prawo podatkowe. Biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, posiadający 28 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący między innymi z 16 oddziałami okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach.

Jako trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką urzędniczą, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.

Odpłatność:

♦ 760 zł. - członkowie O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie
♦  800 zł. - pozostałe podmioty za szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 24 sierpnia 2022r. 

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Program szkolenia:

 1. Podatnicy podatku VAT – obowiązek rejestracyjny, prawo do wyboru zwolnienia
 2. Przypomnienie zasad kierujących podatkiem VAT.
 3. Zasady odliczenia podatku – zmiany w 2022 r.
  - prawo do odliczenia podatku VAT w myśl przepisów prawa krajowego i UE;
  - moment powstania obowiązku podatkowego a prawo do podatku naliczonego w tym przy usługach budowlanych;
  - rodzaje faktur
  - faktura a prawo do podatku naliczonego – czy jest niezbędna?
  - faktura od podatnika niezarejestrowanego – odliczać czy nie?
  - faktury otrzymane po terminie, faktury odnalezione a prawo do podatku naliczonego – jak kształtować rozliczenie podatku VAT, aby było optymalne w świetle zmian z 2022 r.;
  nadrzędność dyrektywy unijnej nad przepisami krajowymi.
 4. Raportowanie faktur w ewidencji zakupów i sprzedaży VAT – pliki JPK_V7 w 2022 r.
  - kody towarów i usług, procedury a elementy obowiązkowe faktury
  - czy paragon z NIP nabywcy do kwoty 450 zł jest fakturą uproszczoną – kontrowersyjne objaśnienie MF, raportowanie w JPK_V7
  - dodatkowe elementy ewidencji sprzedaży obowiązkowe od 01.01.2022 r.
  - kara pieniężna za błędy w ewidencji, zasady składania czynnego żalu KKS.
 5. Nowelizacja przepisów – pakiety SLIM VAT 1, SLIM VAT 2, SLIM VAT 3 – które rozwiązania są korzystne dla podatnika, zmiany 2022 r.(zgodnie z aktualnym stanem prawnym)
 6. Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności – nowe zasady po orzeczeniu TSUE, prawa i obowiązki wierzyciela, prawa i obowiązki dłużnika – nowelizacja przepisów.
 7. Faktury korygujące – nowelizacja przepisów w 2022 r. - prawa i obowiązki stron transakcji. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie elektronicznych potwierdzeń odbioru faktur korygujących.
 8. Krajowy System e-Faktur - kiedy i jak szykować się do zmian :
  - faktura elektroniczna a faktura ustrukturyzowana – wady, zalety, różnice
  – numeracja faktur w ministerialnym systemie  KSeF,
  - zachęta dla przedsiębiorców - zasady ujmowania przez sprzedawcę i nabywcę faktur korygujących na minus wystawionych jako tzw. faktury ustrukturyzowane,
  - preferencje dla podatników wystawiających tzw. faktury ustrukturyzowane (m.in. skrócony termin zwrotu VAT),
  - podobieństwa i różnice w KSeF - faktury ustrukturyzowane a noty korygujące,
  - określenie daty otrzymania faktury ustrukturyzowanej,
  - obowiązki podatników wystawiających faktury ustrukturyzowanej,
  - kto ma dostęp do systemu -  zawiadomienie organu podatkowego o osobach mających dostęp do systemu KSeF,
  - korzyści dla podatnika a korzyści dla fiskusa – ocena regulacji
 9. Wyłączenia stosowania obniżenia podatku. Odliczenie podatku VAT związanego z zakupem usług gastronomicznych i hotelowych w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wyjaśnień Ministerstwa Finansów. Nowelizacja przepisów.
 10. Narzędzia uszczelniające system podatku VAT:
  - Procedury rejestracyjne
  - Nowa baza podatników – biała księga – korzyści i negatywne skutki dla podatnika.
  - Mechanizm podzielonej płatności; kiedy obowiązkowy, kiedy dobrowolny – zasady stosowania. Sposoby na uwolnienie środków z subkonta VAT.
 11. Zasady zwrotu podatku:
  - terminy i zasady zwrotu,
  - przyspieszony zwrot – nowe rozwiązania z 2022 r.
  - zwrot a mechanizm podzielonej płatności
  - zwrot a faktury ustandaryzowane i KReF
  - szczególne procedury – zabezpieczenia i zwrot pod kredyt podatkowy.
 12. Czynności nieodpłatne
  - nieodpłatne przekazanie towarów i świadczenie usług - podstawowe zasady związane z odliczeniem oraz naliczeniem VAT dla czynności nieodpłatnych
  - omówienie najbardziej charakterystycznych rodzajów czynności nieodpłatnych (gadżety reklamowe, ekspozytory, prezenty dla klientów, prezenty dla pracowników,
  ubezpieczenia medyczne, karty Multisport, bilety na imprezy kulturalne i sportowe itp.)
  - podatek naliczony a świadczenia z ZFŚS
 13. Kasa rejestrująca w firmie:
  - kto musi mieć kasę rejestrującą, zwolnienia nowe zasady wprowadzone w 2022 r.;
  - jak dobrać rodzaj kasy do profilu działalności  – kasy z elektronicznym i papierowym zapisem kopii, kasy on-line, mające postać oprogramowania, kasy specjalne;
  - prawo do ulgi i obowiązek jej zwrotu;
  - obowiązki użytkownika
  - terminale płatnicze a kasa fiskalna.
 14. Podatek VAT a przepisy Kodeksu karnego skarbowego. Czynny żal – jak i kiedy można go stosować.
 15. Kontrola podatkowa w firmie – jak się przygotować.
  - planowanie kontroli w US. Jakie branże są najczęściej typowane do kontroli.
  - etapy kontroli podatkowej:
  - korekta faktury w toku kontroli i po kontroli – najnowsze orzecznictwo.
 16. Podsumowanie szkolenia, panel dyskusyjny. Szczegóły organizacyjne przy szkoleniu on-line:
  •  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą specjalnej platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
  • na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting, prosimy o podawanie
   adresu e-mail, na który ma być wysłany  link do rejestracji uczestnika
  • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

  Wymagania techniczne:

  • laptop/komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
  • stabilny dostęp do Internetu.
  • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),

  Informacje dodatkowe

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

  Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

  Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

  Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

  Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

   

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757