Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Miasto:
Kielce
Data rozpoczęcia:
2019-03-13
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
340,- zł od osoby,
320,- zł dla członków wspierających i jednostek budżetowych.
zapisz się

 

 

  

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
 PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

  

 

13 marca 2019r.  godz. 930

 

Cel szkolenia: przekazanie szczegółowych informacji z zakresu zmian  w podatku dochodowym od osób fizycznych dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Adresaci: osoby pracujące w działach finansowych i księgowych, właściciele i pracownicy biur rachunkowych, osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Prowadząca – Pani Lucyna Tarnowska - ekspert z dziedziny PDOF  z wieloletnim doświadczeniem w pracy w organach skarbowych, wykładowca cieszący się uznaniem uczestników szkoleń.

 

Odpłatność:   320 zł. – członkowie wspierający i jednostki budżetowe

                            • 340 zł. pozostałe podmioty   

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia   06 marca 2019r.  oraz dokonanie wpłaty na nasze konto.

 

Program szkolenia:

Zmiany przepisów na 2019 r.

PIT

-  Likwidacja możliwości w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego, zamiast wpłacenia zaliczki złożyć zeznanie i dokonać wpłaty podatku za rok podatkowy

-  Obowiązek składania urzędom skarbowym zeznania, o wysokości osiągniętego dochodu  (poniesionej straty ) w roku podatkowym, w terminie od 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym

-  Uchylenie przepisu wyłączającego możliwość łącznego opodatkowania dochodów małżonków oraz preferencyjnego opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci w przypadku złożenia zeznania rocznego po terminie

-  Podwyższenie z 20 000 euro do 150 000 zł, a w przypadku samochodów elektrycznych  – z 30 000 euro do 225 000 zł – kwot limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczenie odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego

-  Zmiana limitu kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, do których przynależność nie jest obowiązkowa do wysokości 0,25% funduszu płac, a w przypadku limitu kwotowego do 250 zł

-  Zmiana zasad zaliczania w koszty podatkowe wydatków związanych z używaniem dla potrzeb działalności gospodarczej samochodów osobowych, które nie zostały ujęte w ewidencji  środków trwałych. Uchylenie obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów, tzw. kilometrówki. Koszty w wysokości 20% poniesionych wydatków

-  Możliwość zaliczenia do kosztów 75% wydatków związanych z używaniem samochodu  osobowego w przypadku, gdy podatnik wykorzystuje ten samochód również do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością, czyli również do celów prywatnych

-  Możliwość zaliczenia do kosztów 100% wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego i ewidencja potwierdzającą wykorzystywanie samochodu osobowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika ( ewidencja stosowana dla celów VAT )

-  Podwyższenie z 20 000 euro do 150 000 zł kwotę odnoszącą się do wartości samochodu  osobowego przyjętej dla celów obliczenia składki z tytułu ubezpieczenia samochodu osobowego, jaka może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów ( składki AC )

-  Limit opłat na korzystanie z samochodu osobowego na umowy leasingu, umowy najmu, dzierżawy lub inne umowy o podobnym charakterze

-  Ustalanie dochodu albo straty w ramach działalności gospodarczej, z odpłatnego zbycia nabytego uprzednio  samochodu osobowego będącego środkiem trwałym

-  Danina solidarnościowa

-  Wartość przychodu ze sprzedaży dla małego podatnika

-  Możliwość jednorazowego rozliczania strat

-  Zasady wyboru  sposobu opodatkowania podatkiem liniowym 19% i rezygnacja

-  Zasady wyboru daty powstania przychodów zaliczek podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej

-  Zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów  wynagrodzenia małżonka podatnika i małoletnich dzieci podatnika, a w spółce wynagrodzenia małżonków i małoletnich dzieci wspólników

-  Zasady wyboru zaliczek kwartalnych i uproszczonych

 

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

- Obowiązek składania urzędom skarbowym zeznania, o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu, w terminie od 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym

-   Uchylony obowiązek prowadzenia kart przychodów

-   Zasady wyboru  sposobu opodatkowania w formie ryczałtu i rezygnacja

-   Rozszerzenie katalogu zwolnień od podatku

-   Uchylony obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia

-   Uchylony obowiązek sporządzania spisów z natury

-   Zasady stosowania ryczałtu kwartalnego

-   Zasady wyboru ryczałtu kwartalnego

 

KARTA PODATKOWA

-   Zasady wyboru karty podatkowej

-   Uchylony obowiązek prowadzenia ewidencji zatrudnienia

-   Uchylony obowiązek prowadzenia kart przychodów

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 41 368 60 68 
fax. 41 368 66 18
e-mail: szkolenia@kielce.skwp.pl
Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@kielce.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO