Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img OBOWIĄZKI PŁATNIKÓW PIT, W TYM ZWOLNIENIE OD PODATKU DLA MŁODYCH

OBOWIĄZKI PŁATNIKÓW PIT, W TYM ZWOLNIENIE OD PODATKU DLA MŁODYCH

Miasto:
Kielce
Data rozpoczęcia:
2019-09-05
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
340,- zł od osoby,
320,- zł dla członków wspierających i jednostek budżetowych.
zapisz się

 

OBOWIĄZKI PŁATNIKÓW PIT,
W TYM ZWOLNIENIE OD PODATKU DLA MŁODYCH

 

     05 września 2019r.  godz. 900

Adresaci: osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Celem szkolenia jest zapoznanie osób pracujących na stanowiskach kadrowo-płacowych, jak również finansowo-księgowych ze znowelizowanymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczącymi zwolnienia od podatku określonej kategorii dochodów uzyskiwanych przez osoby do ukończenia 26 roku życia oraz omówienia obowiązków płatnika podatku PIT.  Zakres tematyczny szkolenia obejmuje w szczególności omówienie zasad naliczania, pobierania i terminowego przekazywania pobranego podatku PIT zarówno od przychodów pracowników uzyskiwanych w ramach stosunku pracy, jak również od przychodów zaliczanych przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Celem szkolenia jest również zwrócenie uwagi na istotne, na gruncie prawa podatkowego, zasady dokumentowania niektórych należności, czy świadczeń dla pracowników tak aby zminimalizować u pracodawcy ryzyko sankcji podatkowych i karnoskarbowych.

Prowadząca – Pani Bożena Nowicka - doradca podatkowy. Autorka publikacji z zakresu problematyki podatkowej, wieloletni wykładowca SKwP.

Odpłatność:          · 320 zł.  - członkowie wspierający i jednostki budżetowe

                                   · 340  zł. - pozostałe podmioty

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 29 sierpnia 2019r. dokonanie wpłaty na nasze konto.

Program szkolenia:

 1. Obowiązki pracodawców i zleceniodawców związane ze zmienionymi przepisami w zakresie zwolnienia od podatku dochodów uzyskiwanych przez osoby do ukończenia 26 rok życia, w tym.
 • kategorie dochodów, w stosunku do których może mieć zastosowanie zwolnienie od podatku PIT oraz wyłączenia ze zwolnienia,
 • wejście w życie zmienionych przepisów z dniem 1 sierpnia 2019 roku oraz ich zastosowanie w powiązaniu z momentem wypłaty wynagrodzenia, 
 • graniczne kwot przychodów wolnych od podatku uzyskanych w 2019 roku i latach następnych,
 • odpowiednie raportowanie dochodów wolnych od podatku w informacji podatkowej PIT-11,
 • obowiązki pracodawców i podatników związane ze stosowaniem zwolnienia od podatku w trakcie 2019 roku oraz po jego zakończeniu.
 1. Obowiązki płatników związane z naliczaniem, pobieraniem i potrącaniem zaliczek na podatek od dochodów uzyskiwanych ze stosunku pracy oraz przychodów zaliczanych do przychodów z działalności wykonywanej osobiście – aspekty praktyczne, w tym:
 • zasady i warunki stosowania przez płatnika kwoty zmniejszającej podatek,
 • przesłanki do złożenia przez pracownika oświadczenia na formularzu PIT-2,
 • wysokości stawki podatku po przekroczeniu dochodów z pierwszego progu skali podatkowej,
 • zmiany w sposobie ustalania wysokości zaliczek na podatek wchodzące w życie od 2020 roku,
 • koszty uzyskania przychodów podstawowe i podwyższone - zasady ich naliczania po ustaniu stosunku pracy,
 • koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% - czy i kiedy można je stosować?
 • preferencje podatkowe dla osób rozliczających się łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.
 1. Zasady opodatkowania wybranych świadczeń oferowane przez pracodawców na rzecz pracowników i członków ich rodzin, w tym:
 • pakiety medyczne,
 • dojazdy do pracy,
 • szczepienia ochronne,
 • ekwiwalenty za pranie odzieży lub używany przez pracownika sprzęt,
 • ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • przyznane pracownikom ryczałty na jazdy lokalne,
 • zapewnienie zakwaterowania lub mieszkania dla pracowników.
 1. Koszty podróży służbowych pracowników i ich dokumentowanie – które świadczenia są zwolnione z podatku PIT, a które nie?
 2. Zasady opodatkowania świadczeń finansowanych przez pracodawcę ze środków ZFŚS takich jak: zapomogi, dofinansowania do wypoczynku pracownika i dzieci pracowników, wycieczki, dofinansowania do opieki nad dzieckiem pracownika, bony, talony, karty przedpłacone, świadczenia otrzymywane przez byłych pracowników (emerytów
  i rencistów).
 3. Umowy o świadczenie usług zawierane z osobami fizycznymi podlegającymi ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce – zasady naliczania i poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, ustalenie właściwej rezydencji podatkowej, zasady i terminy sporządzania informacji IFT-1/IFT-1R.
 4. Obowiązek i termin sporządzania oraz przekazania informacji podatkowej na formularzu PIT-11.
 5. Obowiązki płatnika podatku z końcem każdego roku kalendarzowego, w tym zasady sporządzenia rocznych deklaracji PIT-4R oraz PIT-8AR.
 6.  Obowiązki i odpowiedzialność płatnika podatku PIT nałożone przepisami Ordynacji Podatkowej oraz Kodeksu Karnoskarbowego.
 7. Pytanie, dyskusja, konsultacje.
zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 41 368 60 68 
fax. 41 368 66 18
e-mail: szkolenia@kielce.skwp.pl
Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@kielce.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO