Miasto:
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
340,- zł od osoby
320,- zł dla członków wspierających i jednostek budżetowych
Terminy

 

  

OBOWIĄZKI BIUR RACHUNKOWYCH
W RAMACH PRZEPISÓW
USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

 

TERMIN SZKOLENIA ZOSTANIE USTALONY  PO ZEBRANIU ODPOWIEDNIEJ
ILOŚCI ZGŁOSZEŃ

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

 

Adresaci szkolenia: księgowe, osoby odpowiedzialne w jednostkach za zagadnienia dedykowane zamówieniom publicznym, w tym osobom odpowiedzialnym za wdrożenie w jednostkach nowego sposobu elektronicznego fakturowania.

Prowadzący - Pan Łukasz Pietruk – radca prawny, wykładowca oraz autor publikacji  z kilku dziedzin prawa. 

 

Odpłatność:          · 320 zł.  - członkowie wspierający i jednostki budżetowe

                                   · 340 zł. - pozostałe podmioty

 

Program szkolenia:

 1. Zakres ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 2. Czym w rzeczywistości są tzw. brudne pieniądze, definicja ustawowa.
 3. Nieujawnione źródła przychodu, zagadnienia ordynacji podatkowej.
 4. Problematyka wpłat gotówkowych.
 5. Działania podejmowane przez biuro rachunkowe w zakresie objętym ustawą.
 6. Obowiązek rejestracji transakcji "ponadprogowych" oraz transakcji podejrzanych.
 7. Obowiązek rejestrowania transakcji podejrzanych o których biuro rachunkowe uzyskało informację.
 8. Obowiązek raportowania o niemożności zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego.
 9. Obowiązek raportowania.
 10. Obowiązek bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji.
 11. Obowiązek analizy ryzyka generowanego przez każdego klienta.
 12. Obowiązek identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości.
 13. Wykorzystywanie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych.
 14. Obowiązek podejmowania czynności, z zachowaniem należytej staranności, w celu identyfikacji beneficjenta rzeczywistego i weryfikacja jego tożsamości.
 15. Obowiązek uzyskiwania informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych.
 16. Obowiązek bieżącego monitorowania.
 17. Obowiązki związane z utrzymywaniem relacji z "osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne" (PEP).
 18. Obowiązek informowania Generalnego Inspektora o transakcjach podejrzanych.
 19. Dokumentacja w biurze księgowym w zakresie objętym ustawą.
 20. Risk based approach, ocena ryzyka i obszary ryzyka.
 21. Analiza oceny ryzyka.
 22. Odpowiedzialność karna.
ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757