Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img OBOWIĄZKI BIUR KSIĘGOWYCH W RAMACH PRZEPISÓW USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

OBOWIĄZKI BIUR KSIĘGOWYCH W RAMACH PRZEPISÓW USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

Miasto:
Kielce
Data rozpoczęcia:
trwa nabór
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
340,- zł od osoby,
320,- zł dla członków wspierających i jednostek budżetowych.
zapisz się

 

  

OBOWIĄZKI BIUR KSIĘGOWYCH
W RAMACH PRZEPISÓW
USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

 

 

TERMIN SZKOLENIA ZOSTANIE USTALONY  PO ZEBRANIU ODPOWIEDNIEJ   
  ILOŚCI ZGŁOSZEŃ

 

Dnia 18 kwietnia 2019 r. wchodzi w życie ustawa o elektronicznym fakturowaniuw zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Na jednostki funkcjonujące w ww. obszarach nałożono nowe obowiązki dotyczące wysyłania i odbierania e-faktur i innych dokumentów w nowej usystematyzowanej strukturze logicznej. Czynności te wykonywane będą poprzez specjalną platformę, którą utworzył Minister właściwy do spraw gospodarki.

 

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

 

Adresaci szkolenia: księgowe, osoby odpowiedzialne w jednostkach za zagadnienia dedykowane zamówieniom publicznym, w tym osobom odpowiedzialnym za wdrożenie w jednostkach nowego sposobu elektronicznego fakturowania.

Prowadzący - Pan Łukasz Pietruk – radca prawny, wykładowca oraz autor publikacji  z kilku dziedzin prawa. 

 

Odpłatność:          · 320 zł.  - członkowie wspierający i jednostki budżetowe

                                   · 340 zł. - pozostałe podmioty

 

Program szkolenia:

 1. Zakres ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 2. Czym w rzeczywistości są tzw. brudne pieniądze, definicja ustawowa.
 3. Nieujawnione źródła przychodu, zagadnienia ordynacji podatkowej.
 4. Problematyka wpłat gotówkowych.
 5. Działania podejmowane przez biuro rachunkowe w zakresie objętym ustawą.
 6. Obowiązek rejestracji transakcji "ponadprogowych" oraz transakcji podejrzanych.
 7. Obowiązek rejestrowania transakcji podejrzanych o których biuro rachunkowe uzyskało informację.
 8. Obowiązek raportowania o niemożności zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego.
 9. Obowiązek raportowania.
 10. Obowiązek bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji.
 11. Obowiązek analizy ryzyka generowanego przez każdego klienta.
 12. Obowiązek identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości.
 13. Wykorzystywanie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych.
 14. Obowiązek podejmowania czynności, z zachowaniem należytej staranności, w celu identyfikacji beneficjenta rzeczywistego i weryfikacja jego tożsamości.
 15. Obowiązek uzyskiwania informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych.
 16. Obowiązek bieżącego monitorowania.
 17. Obowiązki związane z utrzymywaniem relacji z "osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne" (PEP).
 18. Obowiązek informowania Generalnego Inspektora o transakcjach podejrzanych.
 19. Dokumentacja w biurze księgowym w zakresie objętym ustawą.
 20. Risk based approach, ocena ryzyka i obszary ryzyka.
 21. Analiza oceny ryzyka.
 22. Odpowiedzialność karna.
zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 41 368 60 68 
fax. 41 368 66 18
e-mail: szkolenia@kielce.skwp.pl
Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@kielce.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO