Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img OBLIGATORYJNE SZKOLENIE BIEGŁYCH REWIDENTÓW W 2019 ROKU

OBLIGATORYJNE SZKOLENIE BIEGŁYCH REWIDENTÓW W 2019 ROKU

Miasto:
Kielce
Data rozpoczęcia:
trwa nabór
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
520,- zł od osoby,
zapisz się

OBLIGATORYJNE SZKOLENIE BIEGŁYCH REWIDENTÓW W 2019 ROKU

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce  Oddział Okręgowy w Kielcach zaprasza Panią/Pana do udziału w obligatoryjnym doskonaleniu zawodowym dla biegłych rewidentów.

Biegły rewident ma obowiązek w każdym roku odbyć co najmniej 24 godziny lekcyjne szkolenia (w tym nie więcej niż 8 godzin lekcyjnych samokształcenia), co da łącznie po trzech latach 72 godziny szkolenia (w tym nie więcej niż 24 godziny samokształcenia). Dodatkowo biegły rewident jest zobowiązany uzupełnić odbyte minimum szkoleniowe o 48 godzin szkolenia (w tym co najwyżej 24 godziny samokształcenia) w dowolnym roku przed zakończeniem okresu rozliczeniowego. Na zakończenie okresu rozliczeniowego biegły rewident wykonujący i niewykonujący zawodu musi wykazać 120 godzin odbytego szkolenia (w tym nie więcej niż 48 godzin samokształcenia).

3-letni okres rozliczeniowy obligatoryjnego doskonalenia zawodowego obejmuje 3 kolejno następujące po sobie lata kalendarzowe i rozpoczął się 1 stycznia 2018 r., a zakończy się 31 grudnia 2020 r.

Biegły rewident w okresie rozliczeniowym zobowiązany jest odbyć obligatoryjne doskonalenie zawodowe z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej.

 

W związku z powyższym proponujemy Państwu następujące moduły szkoleniowe:

  • Moduł 10 -WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW - ETAP II: METODY WYCENY I REWIZJI -16 godzin lekcyjnych 

(Rewizja finansowa/Rachunkowość  8/8 godzin lekcyjnych);

Termin szkolenia: 14-15 października 2019r.. godz. 9:00

Szkolenie poprowadzi Pan prof. Artur Hołda

Odpłatność za uczestnictwo w module 10 wynosi 520,00 zł. (cena obejmuje podręcznik)

 

  •  Moduł 11 - WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW - ETAP III: WYCENA AKTYWÓW–TEORIA I WARSZTAT - 16 godzin lekcyjnych (Rachunkowość );

Termin szkolenia: 18-19 listopada 2019 r. godz. 9:00

Szkolenie poprowadzi Pan prof. Artur Hołda

Odpłatność za uczestnictwo w module 11 wynosi 520,00 zł. (cena obejmuje podręcznik)

 

  • Moduł 18 - STOSOWANIE MSB W PRAKTYCE – CZĘŚĆ III: PROCEDURY KOŃCOWE BADANIA I SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA - 16 godzin lekcyjnych(Rewizja Finansowa);  

UWAGA !!!  SZKOLENIE ODWOŁANE

Termin szkolenia: 24-25 września 2019 r. godz. 9:00

Szkolenie poprowadzi Pani Elżbieta Pudło

Odpłatność za uczestnictwo w module 18 wynosi 520,00 zł. (cena obejmuje podręcznik)

  • Moduł 19 - NOWY MODEL ROZPOZNAWANIA PRZYCHODÓW wg MSSF 15 „PRZYCHOD Z UMÓW Z KLIENTAMI”  - 8 godzin lekcyjnych (Rachunkowość);

Termin szkolenia: 24-października 2019 r. godz. 9:00

Szkolenie poprowadzi  Pan prof. Artur Hołda

Odpłatność za uczestnictwo w module 19 wynosi 270,00 zł. (cena obejmuje podręcznik)

 

Założenia organizacyjno-programowe obligatoryjnego doskonalenia zawodowego na rok 2019 znajdziecie Państwo na stronie internetowej PIBR  www.pibr.org.pl

Podane  ceny  poszczególnych modułów obejmują obsługę dydaktyczną, publikacje, zaświadczenie, przerwę kawową, lunch.

 

Podstawą wzięcia udziału w wybranych modułach  jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2019r. oraz dokonanie wpłaty na konto w ING Bank Śląski S.A. O/Kielce  nr 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757

 Ze względów organizacyjnych prosimy o terminowe nadsyłanie zgłoszeń.

REALIZACJA PROPONOWANYCH MODUŁÓW SZKOLENIOWYCH ZALEŻY OD ILOŚCI ZGŁOSZEŃ.

WAŻNE !!! Potwierdzenia realizacji  szkolenia prześlemy Państwu na podany adres e-mail.

Kontakt telefoniczny pod nr 41 368-60-68,  41 368-66-03,  fax 41 368-66-18;
e-mail: szkolenia@kielce.skwp.pl

 

FORMULARZ ZGLOSZENIOWY    WORD

Osoby które będą chciały skorzystać z wybranego dnia szkolenia,  przy zgłoszeniu ONLINE w polu „informacje dodatkowe”  (przycisk "zapisz się") PROSIMY O PODANIE MODUŁU SZKOLENIA I DATĘ.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 41 368 60 68 
fax. 41 368 66 18
e-mail: szkolenia@kielce.skwp.pl
Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@kielce.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO