Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Nowe zasady ochrony danych osobowych

Nowe zasady ochrony danych osobowych

Miasto:
Kielce
Data rozpoczęcia:
2018-08-29
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
340,- zł od osoby,
320,- zł dla członków wspierających i jednostek budżetowych.
zapisz się

 

 

 

NOWE ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

 

29 sierpnia 2018r.  godz. 900

 

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej nowych zasad ochrony danych osobowych określonych w RODO w zestawieniu z obecnymi przepisami prawa.

Szkolenie skierowane jest do osób, które na co dzień przetwarzają dane osobowe pracowników, klientów i kontrahentów.

Prowadzący - Pan Łukasz Pietruk – radca prawny, wykładowca oraz autor publikacji z kilku dziedzin prawa. 

 

Odpłatność:          · 320 zł.  - członkowie wspierający i jednostki budżetowe

                                   · 340  zł. - pozostałe podmioty

 

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia   22 sierpnia 2018r. 
oraz dokonanie wpłaty na nasze konto.

 

Program szkolenia:

 1. Zakres obowiązywania i konsekwencje wynikające z uchwalenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
 2. RODO – stan na dzień dzisiejszy
 3. Nowa ustawa o ochronie danych osobowych w kontekście uchwalenia RODO
 4. Wskazówki interpretacyjne w RODO
 5. Źródła wiedzy o danych osobowych
 1. Akty prawne mówiące o danych osobowych w kontekście krajowym i europejskim
 2. Podstawowe informacje o hierarchii źródeł prawa krajowego i unijnego
 3. Pozaustawowe źródła wiedzy

6.Zmiany w podstawowych definicjach oraz nowe definicje i terminy w RODO

7. Unifikacja zasad przetwarzania danych osobowych

8. Przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych

 1. Zasady przetwarzania danych w RODO
 2. Przesłanki przetwarzania danych na gruncie RODO

9. Powierzenie przetwarzania danych

10. Transgraniczne przetwarzanie danych, w tym państwa trzecie

11. Klauzula zgody, szczegółowe regulacje dotyczące zgód.

 1. Zgoda osoby dorosłej
 2. Zgoda dziecka
 3. Zgoda wyrażane za pośrednictwem systemów informatycznych

12. Dane osobowe należące do kategorii wrażliwych oraz sposób przetwarzania danych wrażliwych według RODO

 1. Przetwarzanie danych wrażliwych, w szczególności o stanie zdrowia
 2. Anonimizacja i pseudonimizacja danych wrażliwych
 3. Przetwarzanie danych niewymagających identyfikacji

13. Zasady dopuszczalności

 1. Pojęcie „identyfikacji”
 2. Rodzaje danych osobowych

14. Zabezpieczenia organizacyjne (dokumentacja, wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych)

15. Obowiązki administratorów danych

16. Budowanie świadomości zagrożeń i odpowiedzialności

17. Prawa osób, których dane dotyczą – omówienie nowych oraz zmodyfikowanych praw

 1. Katalog praw dotychczasowych i ich kształt według RODO
 2. Prawo do bycia zapomnianym - wymagania wobec administratorów i klauzule wyłączające
 3. Prawo do przenoszenia danych
 4. Poprawianie i usuwanie danych
 5. Prawo sprzeciwu

18. Fizyczne bezpieczeństwo danych osobowych

 1. W jaki sposób należy zapewnić bezpieczeństwo fizyczne
 2. Problematyka nieprecyzyjnych sformułowań

19. Zgłaszanie incydentów

20. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

21. Przekazywanie danych do państw trzecich

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 41 368 60 68 
fax. 41 368 66 18
e-mail: szkolenia@kielce.skwp.pl
Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@kielce.skwp.pl

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin