Miasto:
Typ:
SZKOLENIA DLA BIEGŁYCH REWIDENTÓW
Tryb:
Opłata:
390,- zł od osoby
,- zł

Moduł 14   - Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

21 listopada 2022r godzina 9:00

szkolenie on-line (8 godzin lekcyjnych)

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, jako jednostka uprawniona przez PIBR do przeprowadzania doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów, proponuje Państwu udział w szkoleniu obligatoryjnym w 2022 r., jakie planujemy przeprowadzić w Oddziale Okręgowym w Kielcach oraz w formie zdalnej z następującej tematyki:

  1. Moduł 14 ( 8 GODZIN LEKCYJNYCH Z BLOKU RACHUNKOWOŚĆ)

      "Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych"

Prowadząca Pani Ewa Stopczyńska - biegły rewident, praktyk omawianych zagadnień,  wieloletni wykładowca SKwP z zakresu rachunkowości.

Odpłatność za szkolenie:

390 zł.  cena obejmuje podręczniki.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia

 

Szczegóły organizacyjne przy szkoleniu on-line:

  •  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą specjalnej platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
  • na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
  • Wymagania techniczne:
  • komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
  • stabilny dostęp do Internetu.
  • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

 

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757