Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img MDR– REWOLUCJA W OBOWIĄZKACH INFORMACYJNYCH W 2019 R

MDR– REWOLUCJA W OBOWIĄZKACH INFORMACYJNYCH W 2019 R

Miasto:
Kielce
Data rozpoczęcia:
2019-06-10
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
340,- zł od osoby,
320,- zł dla członków wspierających i jednostek budżetowych.
zapisz się

 

  

MDR
– REWOLUCJA W OBOWIĄZKACH INFORMACYJNYCH W 2019 R.

 

 

10 czerwca 2019r.  godz. 900

Z dniem 1 stycznia 2019 r. w Ordynacji podatkowej wprowadzono Rozdział  11a  pt. „Informacje o schematach podatkowych” obejmujący art. 86a–86a OP.  Pomimo, że regulacja w zakresie obowiązków przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schemacie podatkowym weszła w życie z początkiem 2019 r., to obowiązek przekazywania informacji nie dotyczy wyłącznie schematów podatkowych w odniesieniu, do których pierwsze czynności zostały dokonane w tym roku. Jednocześnie obwiązki w zakresie przekazywania informacji o schematach podatkowych nie dotyczącą wyłącznie doradców podatkowych, jak również innych zawodowych pełnomocników. Ustawodawca przewidział przy tym surowe sankcje zarówno administracyjne jak również karne za niewywiązywania się z obowiązków w zakresie MDR.  Mając na uwadze szereg wątpliwości w zakresie obowiązków dotyczących Minister Finansów wydał i opublikował „Objaśnienia podatkowe MDR z dnia 31.01.2019”.

 

Celem szkolenie jest przekazanie uczestnikom podstawowych informacji dotyczących schematów podatkowych oraz umiejętności praktycznej identyfikacji sytuacji budzących uzasadnione wątpliwości z punktu widzenia nowo obwiązującej regulacji.  W celu kompleksowej analizy obowiązków w zakresie raportowania schematów podatkowych w trakcie szkolenia wykorzystane zostaną wskazane powyżej wyjaśniania, które
w znacznym zakresie pozwolą poznać zapatrywania Ministerstwa Finansów w zakresie MDR.  Ponadto, podczas szkolenia przeprowadzona zostanie praktyczna analiza sytuacji podlegających obowiązkom raportowania.

Adresaci szkolenia: pracownicy działów finansowych oraz księgowych, kontrolerzy finansowi, doradcy  podatkowi, dyrektorzy finansowi.

 

Prowadzący:

 z przyczyn od nas niezależnych szkolenie poprowadzi Pan Hubert Grzybdoradca podatkowy, specjalista z zakresu prawa   podatkowego. Wykładowca i praktyk omawianych  zagadnień.             

          

Odpłatność:          · 320 zł.  - członkowie wspierający i jednostki budżetowe

                                  · 340  zł. - pozostałe podmioty

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 07 czerwca 2019r. oraz dokonanie wpłaty na nasze konto.

Program szkolenia:

 1. Uwagi wprowadzające
 1. Cel wprowadzenia regulacji.
 2. Korzyść podatkowa.
 3. Uzgodnienie.
 4. Schemat podatkowy jako uzgodnienie, które:
  1. spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada ogólną cechę rozpoznawczą,
  2. posiada szczególną cechę rozpoznawczą, lub
  3. posiada inną szczególną cechę rozpoznawczą.
 5. Schemat podatkowy:
  1. schemat podatkowy,
  2. schemat podatkowy standaryzowany,
  3. schemat podatkowy transgraniczny.
 6. Kryterium kwalifikowanego korzystającego.
 7. Objaśnienia podatkowe MDR z dnia 31 stycznia 2019 r.
 8. Podmioty zobowiązane do raportowania
 1. Promotor:
  1. termin przekazania informacji o schemacie podatkowym Szefowi KAS,
  2. obowiązki Promotora w zakresie raportowania względem Korzystającego,
  3. obowiązki Promotora w zakresie raportowania względem Wspomagającego,
  4. zachowanie prawnie tajemnicy zawodowej przez Promotora,
  5. przekazywanie informacji o schemacie podatkowym transgranicznym,
 2. Korzystający:
  1. termin przekazania informacji o schemacie podatkowym Szefowi KAS,
  2. obowiązki Promotora w zakresie raportowania względem Wspomagającego,
  3. przekazywanie informacji o schemacie podatkowym transgranicznym,
  4. wielość Korzystających, a obowiązek raportowania,
 3. Wspomagający
  1. termin przekazania informacji o schemacie podatkowym Szefowi KAS,
  2. obowiązki Wspomagającego względem Promotora lub Korzystającego oraz Szefa KAS,
  3. zachowanie prawnie tajemnicy zawodowej przez Wspomagającego,
  4. przekazywanie informacji o schemacie podatkowym transgranicznym.
 4. Przekazanie informacji o schemacie podatkowym w przypadku kilku podmiotów obowiązanych do jej przekazania.
 1. Obowiązek przekazania informacji o schemacie podatkowym
 1. Moment powstania obowiązku raportowania.
 2. Okoliczności nie powodujące obowiązku raportowania.
 3. Treść informacji o schemacie podatkowym.
 4. Sposób przekazania informacji o schemacie podatkowym Szefowi KAS
 5. Struktury MDR.
 1. Wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych
 1. Podmioty zobowiązane do wprowadzenia wewnętrznej procedury.
 2. Elementy szczególne wewnętrznej procedury.
 3. Praktyczna analiza sytuacji podlegających obowiązkowi raportowania.
 1. Sankcje administracyjne i karne
 1. Kara pieniężna za niewprowadzenie lub niestosowanie wewnętrznej procedury.
 2. Naruszenie obowiązków związanych z przekazywaniem informacjo dotyczących schematów podatkowych – sankcje KKS.
zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 41 368 60 68 
fax. 41 368 66 18
e-mail: szkolenia@kielce.skwp.pl
Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@kielce.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO