Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. kadr i wynagrodzeń - 112 godz.- popołudniowy

Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. kadr i wynagrodzeń - 112 godz.- popołudniowy

Miasto:
Kielce
Data rozpoczęcia:
trwa nabór
Typ:
Kurs długi
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
1750,- zł od osoby,
1700,- zł dla absolwentów kursów długich.
zapisz się

Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. kadr i wynagrodzeń-112 godz. - popołudniowy

Adresaci: osoby zamierzające podjąć pracę w komórkach kadrowo-płacowych, osoby pragnące usystematyzować i uaktualnić posiadaną wiedzę.
Cel - przygotowanie do pracy na stanowisku specjalisty do spraw kadrowo-płacowych  poprzez zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu prowadzenia dokumentacji pracowniczej, umów o pracę, umów cywilno - prawnych, urlopów, rozliczania czasu pracy, naliczania płac, rozliczeń z ZUS i US, obsługi programu Płatnik, przepisów BHP.

System prowadzenia zajęć:

 • raz w tygodniu w dni robocze
 • popołudniowy dwa razy w tygodniu (w godz. 16:15 - 20:15)
 • sobotnio-niedzielny 

 W programie:

 • Prawo pracy
 • Wybrane przepisy BHP
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Opodatkowanie dochodów osobistych
 • Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę
 • Ubezpieczenia społeczne, w tym program ''PŁATNIK'' na komputerach

           Koszt kursu wynosi - 1.700 zł. - dla absolwentów kursów z Certyfikacji

                                               1.750 zł. - dla pozostałych słuchaczy

                                           (cena szkolenia obejmuje również podręczniki)

Kurs kończy się egzaminem pisemnym

Osoba która uzyskała pozytywny wynik z egzaminu otrzymuje:

1) 30% punktów - zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).  
2) 60% punktów -zaświadczenie kwalifikacyjne, potwierdzające kwalifikacje w obrębie zawodu specjalisty ds. kadr i wynagrodzeń: specjalista ds. kadr - kod zawodu 242307, specjalista ds. wynagrodzeń - 242310.Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. 

Kurs realizowany będzie w miarę napływających zgłoszeń według następujących systemów:

 • raz w tygodniu z oderwaniem od pracy - w godz. 9:00 – 15:30
 • popołudniowym - 2 razy w tygodniu w godz. 16:15– 20:15
 • weekendowym - co drugi tydzień (sobota i niedziela 9:00 – 15:30)
zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 41 368 60 68 
fax. 41 368 66 18
e-mail: szkolenia@kielce.skwp.pl
Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@kielce.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO