Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img KOMPENDIUM ZMIAN W PRAWIE PRACY W 2019 ROKU.Nowelizacja przepisów od września 2019, dane osobowe pracowników według RODO w tym wskutek zmian z 4 maja, dokumentacja pracownicza, wersje oczekujące, zagadnienia problemowe.

KOMPENDIUM ZMIAN W PRAWIE PRACY W 2019 ROKU.Nowelizacja przepisów od września 2019, dane osobowe pracowników według RODO w tym wskutek zmian z 4 maja, dokumentacja pracownicza, wersje oczekujące, zagadnienia problemowe.

Miasto:
Kielce
Data rozpoczęcia:
2019-09-03
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
340,- zł od osoby,
320,- zł dla członków wspierających i jednostek budżetowych.
zapisz się

 

KOMPENDIUM ZMIAN W PRAWIE PRACY W 2019 ROKU.

Nowelizacja przepisów od września 2019, dane osobowe pracowników według RODO w tym wskutek zmian z 4 maja, dokumentacja pracownicza, wersje oczekujące, zagadnienia problemowe.

 

03 września 2019r.  godz. 900

Szkolenie skierowane jest specjalistów ds. kadr i płac, kierowników personalnych, właścicieli firm, księgowych, agencji zatrudnienia.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawa pracy jak również zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie sprawnego interpretowania przepisów.

Prowadzący - Pan Łukasz Pietruk – radca prawny, wykładowca oraz autor publikacji  z kilku dziedzin prawa. 

Odpłatność:          · 320 zł.  - członkowie wspierający i jednostki budżetowe

                                   · 340 zł. - pozostałe podmioty

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia   27 sierpnia 2019r.  oraz dokonanie wpłaty na nasze konto.

Program szkolenia:

 1. Zmiany w zakresie dyskryminacji i równego traktowania pracowników
 2. Zmiany w zakresie wypowiadania umów, wchodzące w życie we wrześniu 2019
 3. Zmiany w zakresie świadectwa pracy, wchodzące w życie we wrześniu 2019
 4. Zmiany w zakresie urlopów, wchodzące w życie we wrześniu 2019
 5. Zmiany w kodeksie pracy oraz w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
  w zakresie ochrony danych osobowych
 6. Omówienie zmian, jakie nastąpiły w zakresie danych osobowych, które mogą
  być pobierane od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz od pracownika.
 7. Nowe podejście do zgody pracownika - zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  i zgoda pracownika na przekazanie dodatkowych danych osobowych.
 8. Jak zgoda pracownika jest rozumiana przez orzecznictwo?
 9. Wykształcenie i przebieg zatrudnienia, w jaki sposób w praktyce realizować możliwość żądania informacji przez pracodawcę.
 10. Nowość - dane biometryczne.
 11. Zagadnienie związane z danymi - imionami rodziców.
 12. Nowe zasady nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w prawie pracy, do jakich danych musi być wydane upoważnienie.
 13. Zmiany w zakresie monitoringu
 14. Konieczność zmiany regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 15. Udokumentowanie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej do zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 16. Regulacje kodeksowe - obowiązek zachowania tajemnicy danych osobowych.
 17. Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz przechowywania
  akt osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r. w szczególności:
  1. Obowiązek informacyjny, przykładowo okres przechowywania, termin
        na odebranie, termin na zniszczenie, inne.
  2. obowiązek wydawania kopii dokumentacji i zasady sporządzania takich kopii, 
  3. Zmiana postaci przechowywanych dokumentów z formy papierowej
    na elektroniczną -  zwrot dokumentacji, zagadnienia problemowe.
  4. Obligatoryjne procedury w razie podjęcia decyzji o przetwarzaniu dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej (m.in. procedury tworzenia kopii zapasowych, nanoszenia metadanych, przenoszenia z nośnika na nośnik w celu zapobiegnięcia utracie).
 18. Dane osobowe szczególnie chronione (dane wrażliwe) pracownika - jak sporządzić skierowanie na badania wstępne, badania okresowe, obieg dokumentacji pomiędzy podmiotami
 19. Czy zawierać umowę o powierzeniu danych osobowych z zakładem medycyny
  w związku ze skierowaniami pracowników? Inne podmioty, np. Bhp, księgowość.
 20. Zasady dokumentowania zawarcia umowy o pracę, poprawna data zawarcia umowy, data rozpoczęcia pracy przez pracownika, omówienie różnic między datą zawarcia umowy o pracę a datą nawiązania się stosunku pracy.
 21. Jak należy traktować zapytania dotyczące pracownika padające od podmiotów trzecich?
 22. Banki i firmy windykacyjne
 23. Komornik, sąd
 24. Inne podmioty
 1. Dodatkowe dokumenty w związku z zatrudnieniem pracownika, przykładowo informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia, potwierdzenie zapoznania
  się z regulaminem pracy,
 2. Monitoring (wizyjny, poczty, inne rodzaje) i obowiązki z tym związane
 3. Obowiązki pracodawcy względem pracownika według RODO.
 1. Obowiązki względem pracowników
 2. Obowiązki względem osób, których dane są ujęte w zbiorach
 3. Obowiązki względem organów administracji
 1. Świadectwo pracy – zasady prawidłowego wypełnienia. Czy mamy tutaj kolizję prawa pracy i RODO?
 2. Prowadzenie akt osobowych, przepisy, orzecznictwo, sytuacje szczególne
 3. Kontrole PIP w zakresie prowadzenia akt osobowych – a jak z zakresem RODO?
zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 41 368 60 68 
fax. 41 368 66 18
e-mail: szkolenia@kielce.skwp.pl
Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@kielce.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO