Miasto:
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Opłata:
300,- zł od osoby
285,- zł  członkowie O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie on-line
Terminy

Szkolenie online 6 godz. lekcyjnych od godz. 9:00

Szkolenie skierowane jest do pracowników firm produkcyjnych, handlowych i usługowych z działów magazynowania, zaopatrzenia, handlowych i księgowości w tym specjalistów oraz kierowników i innych osób odpowiedzialnych za gospodarkę magazynową i jej prawidłową ewidencję.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zasad gospodarki magazynowej oraz ewidencji stanu i zmian, wyceny i inwentaryzacji zapasów.

Prowadząca Pani Ewa Stopczyńska - biegły rewident, praktyk omawianych zagadnień,  wieloletni wykładowca SKwP z zakresu rachunkowości.

Odpłatność:

300 zł. - pozostałe podmioty za szkolenie on-line
285 zł. -  członkowie O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie on-line

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Warunkiem udzielenia rabatu członkom SKwP są na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Wymiar godzin : wynosi 6 godzin lekcyjnych

Program szkolenia:

1.   Podstawy organizacyjne gospodarki magazynowej:

a.   podstawowe definicje (gospodarka magazynowa, magazynowanie, magazyn, cena zakupu, cena nabycia, koszty zakupu, magazynier);

b.   instrukcja magazynowa, regulamin pracy w magazynie;

c.    dokumentacja obrotu magazynowego i jej zgodność pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym;

d.   zasady przyjmowania i wydawania zapasów z magazynu;

e.   kontrola gospodarki magazynowej.

2.   Metody wyceny aktywów obrotowych zgodnie z przepisami bilansowymi

 1. Metody wyceny rozchodu (FIFO, LIFO, cena przeciętna, ceny ewidencyjne)
 2. Zasady rachunkowości a wycena aktywów

3.   Odpowiedzialność materialna pracowników magazynowych

 1. Odpowiedzialność za powierzone mienie
 2. Wspólna odpowiedzialność materialna pracowników magazynowych
 3. Ograniczenie odpowiedzialności
 4. Dochodzenie roszczeń

4.   Prawidłowe przejmowanie i przekazywanie magazynów.

5.    Zasady przeprowadzania inwentaryzacji zapasów w magazynach z uwzględnieniem stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości

 1. Inwentaryzacja okresowa,
 2. Inwentaryzacja roczna,
 3. Zasady inwentaryzacji
 4. Niedobory i nadwyżki zawinione i niezawinione
 5. Kompensaty

 

Harmonogram szkolenia: 

godz.  8:45  - 8:55   - logowanie

godz. 9:00 – 10:30 – część I  ,      przerwa   10:30  - 10:45

godz. 10:45 – 12:15 – część II ,    przerwa   12:15 – 12:30

godz. 12:30 – 14:00 – część III   przerwa    14:00 – 14:15

godz.  14:15 – 15:00 – część IV

Szczegóły organizacyjne przy szkoleniu on-line:

 •  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą specjalnej platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
 • na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Wymagania techniczne:

 • komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
 • stabilny dostęp do Internetu.
 • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757