Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img CENY TRANSFEROWE – W ŚWIETLE OBJAŚNIEŃ MINISTERSTWA FINANSÓW

CENY TRANSFEROWE – W ŚWIETLE OBJAŚNIEŃ MINISTERSTWA FINANSÓW

Miasto:
Kielce
Data rozpoczęcia:
trwa nabór
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
340,- zł od osoby,
320,- zł dla członków wspierających i jednostek budżetowych.
zapisz się

 

CENY TRANSFEROWE
– W ŚWIETLE OBJAŚNIEŃ MINISTERSTWA FINANSÓW

 

TERMIN SZKOLENIA ZOSTANIE USTALONY  PO ZEBRANIU ODPOWIEDNIEJ   
  ILOŚCI ZGŁOSZEŃ

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszły w życie nowe – mające charakter globalny i kompleksowy, przepisy dotyczące cen transferowych. Nowe regulacje dotyczą m.in. zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego transakcji zawieranych przez podmioty krajowe.  Zmianie uległy również limity zobowiązujące podatników do sporządzania dokumentacji podatkowej. Wprowadzone zostały także uproszczone rozwiązania dla transakcji  dotyczących pożyczek i usług o niskiej wartości dodanej. Dotychczasowy obowiązek składania przez podatników uproszczonych sprawozdań CIT/TP lub PIT/TP został zastąpiony informacją o cenach transferowych sporządzaną w formie elektronicznej – TP-R.

Mając na uwadze szereg wątpliwości dotyczących stosowania przepisów o cenach transferowych Ministerstwo Finansów opublikowało w dniu 14 czerwca 2018 r. „Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych (w odniesieniu do przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2018 r.)”. Ww. objaśnienia skupiają się na technicznych aspektach przygotowywania analiz porównawczych. Podatnicy będą mogli z nich skorzystać jeżeli będą sporządzać dokumentację za rok poprzedni w oparciu o przepisy obowiązujące do 31 grudnia 2018 r. Wykładowca w trakcie szkolenia omówi najważniejsze wnioski płynące z ww. objaśnień.

Ponadto, podczas szkolenia wykładowca przedstawi najważniejsze kwestie wynikające z rekomendacji Forum Cen Transferowych będącego zespołem opiniodawczo-doradczym przy Ministrze Finansów w zakresie cen transferowych.

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy w zakresie wymogów oraz możliwości samodzielnego sporządzenia dokumentacji dotyczącej cen transferowych. Zostaną szczegółowo omówione zasady ustalania i stosowania cen transferowych.

Adresaci szkolenia: pracownicy działów finansowych oraz księgowych, kontrolerzy finansowi, doradcy  podatkowi, dyrektorzy finansowi.

  Prowadzący Pan Marcin Górski – adwokat, doradca podatkowy, doświadczony wykładowca oraz autor publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Odpłatność:          · 320 zł.  - członkowie wspierający i jednostki budżetowe

                                   · 340  zł. - pozostałe podmioty

Program szkolenia:

 1. Zagadnienia ogólne. 
 1. Podstawowe informacje na temat dotychczasowego oraz nowego stanu prawnego.
 2. Podstawowe informacje na temat Wytycznych OECD. 
 3. Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych (w odniesieniu
         do przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2018 r.).
 4. Rekomendacje Forum Cen Transferowych.
 1. Nowa definicja podmiotów powiązanych. 
 1. Wywieranie znaczącego wpływu a definicja podmiotów powiązanych. 
 2. Nowa definicja a powiazania kapitałowe. 
 3. Nowa definicja a powiazania personalne. 
 4. Jak w przypadku spółek kapitałowych? Jak w przypadku spółek osobowych? 
 5. Jednostka główna a zakład.
 6. Podmioty mające siedzibę oraz miejsce zamieszkania na terytorium albo w kraju stosującym szkodliwa konkurencję podatkową.
 7. Cena transferowa. 
 1. Cena transferowa a rezultat finansowy. 
 2. Weryfikacja zgodności. 
 3. Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej. 
 4. Metoda koszt plus.
 5. Metoda ceny odsprzedaży. 
 6. Metoda marży transakcyjnej netto. 
 7. Metoda podziału zysków.
 8. Pozostałe metody.
 1. Dokumentacja. 
 1. Local File. 
 2. Master File. 
 3. Nowe limity dokumentacyjne. 
 4. Kiedy 2.000.000 PLN? a kiedy 10.000.000 PLN? 
 5. Nowe elementy – Local File oraz Master File.
 6. Nowe terminy  –Local File, Master File.   
 7. Wyłączenia spod obowiązku dokumentacji – transakcje pomiędzy podmiotami krajowymi – zamówienia publiczne – itp.
 1. Analiza danych porównawczych.
 1. Technika wykonania.  Postępowanie w przypadku porównania wewnętrznego? Postępowanie w przypadku porównania zewnętrznego?
 2. Przegląd najczęściej wykorzystywanego oprogramowania.
 3. Jak dobrać rentowność dla potrzeb porównania?
 4. Znaczenie kwartyla dolnego, górnego oraz mediany.
 5. Kiedy brak analizy danych porównawczych? Usługi o niskiej wartości dodanej oraz pożyczki.
 1. Nowe obowiązki informacyjne – informacja o cenach transferowych (TP-R).  Elementy oraz termin.
 2. Dokumentacja za 2018 r. – możliwość wyboru.
 3. Dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi a zmiany w zakresie podatku u źródła. 
 4. Dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi a zmiany w zakresie CFC Law.
 5. Dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi a obowiązki informacyjne o schematach podatkowych. 
zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 41 368 60 68 
fax. 41 368 66 18
e-mail: szkolenia@kielce.skwp.pl
Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@kielce.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO