search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miasto:
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Opłata:
1000,- zł od osoby
950,- zł członkowie O/O  SKwP w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

GRUPA II ONLINE                                                         BRAK MIEJSC

BILANS 2022

RACHUNKOWE I PODATKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU

Szkolenia ONLINE 

02.12.2022r, 04.01.2023, 11.01.2023,  16.01.2023

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach uprzejmie informuje, że w okresie grudzień 2022 - styczeń 2022 organizuje akcję edukacyjną BILANS 2022 adresowaną do kadry kierowniczej i pracowników finansowo - księgowych jednostek gospodarczych uczestniczących w sporządzaniu sprawozdań finansowych.

W trakcie szkolenia omawiane będą zagadnienia poświęcone ustalaniu wyniku finansowego, zasadom sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego, zasadom wyceny aktywów i pasywów oraz problemom i zmianom podatkowym.

Akcja edukacyjna „BILANS 2022” obejmuje  4 dni zajęć (łącznie 30 godz.) w trakcie których zostaną zrealizowane następujące tematy uwzględniające tegoroczne i przyszłe zmiany, aktualne problemy, przykłady orzecznictwa sądów i interpretacji organów podatkowych:

 1.   Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego.
 2.   Podatek dochodowy od osób prawnych.
 3.   Podatek dochodowy od osób fizycznych.
 4.   Podatek od towarów i usług.

GRUPA II  ONLINE TERMINY SZKOLEŃ:

02.12.2022  godz. 9:00  –  RACHUNKOWOŚĆ – Ewa Stopczyńska

04.01.2023   godz.9:00 –  PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH – Małgorzata Świątek

11.01.2023   godz. 9:00   –  PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG – Joanna Podkówka-Sędek

16.01.2023   godz. 9:00   –  PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH – spec. ds. PDOP

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 15 listopada  2022r. 

 Zaświadczenia wydajemy osobom które wezmą udział w czterech dniach szkoleniowych

Uczestnikom akcji „BILANS 2022” za dodatkową opłatą polecamy zeszyt specjalny miesięcznika Rachunkowość  – „ZAMKNIĘCIE ROKU 2022” – cena 1egz. 199zł /169,15zł

ODPŁATNOŚĆ OD 1 OSOBY WYNOSI:

 • 1000 zł – od osoby
 • 950 zł – członkowie O/O  SKwP w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

    +199 zł wartość zamówionej publikacji (Zamknięcie roku 2022)

 +169,15 zł wartość zamówionej publikacji (Zamknięcie roku 2022) dla członków SKwP O/O w Kielcach z uregulowaną składką

Przy zgłoszeniu w polu „informacje dodatkowe” prosimy o podanie ilości zamawianych publikacji  ZAMKNIĘCIE ROKU 2022

Szczegóły organizacyjne przy szkoleniu on-line:

 •  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą specjalnej platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
 • na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting, prosimy o podawanie własnego adresu e-mail.
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Wymagania techniczne:

 • laptop/komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
 • stabilny dostęp do Internetu.
 • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

 

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757

close