BILANS 2018 - Gr. I

Miasto:
Kielce
Data rozpoczęcia:
03,05,10.12.2018r. 07.01.2019r.
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
750,- zł od osoby,
brak miejsc

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

kadrę kierowniczą i pracowników pionów finansowo-księgowych sporządzających roczne sprawozdania finansowe, pracowników i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe a także doradców podatkowych na szkolenie

 

  BILANS 2018

 Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku

 

GRUPA I

 

BRAK WOLNYCH MIEJSC

 

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje zagadnienia związane z zamknięciem roku obrotowego w szczególności dotyczące prawidłowego ustalania wyniku finansowego, procedur i zasad sporządzania sprawozdania finansowego, zasad wyceny aktywów i pasywów oraz kwestie podatkowe.

 

Akcja edukacyjna „BILANS 2018” prowadzona będzie w formie 4-dniowych spotkań (w okresie grudzień 2018r. – styczeń 2019r.).

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem, listownie lub e-mailem do dnia 23 listopada 2018r.

 

UWAGA!!! Uprzejmie informujemy, że ilość miejsc na poszczególnych grupach akcji edukacyjnej BILANS 2018 jest ograniczona i o przyjęciu na wybraną grupę decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń.

 

Osoby które będą chciały skorzystać z wybranego dnia szkolenia mogą wyłącznie zapisywać się na gr. IV

 

Miejsce szkoleń: sala wykładowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach, ul. Zagnańska 84a

 

Zajęcia w każdym dniu od godz. 9oo

W przypadku jakichkolwiek zmian w oferowanych szkoleniach organizator nawiązuje kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

GRUPA I TERMINY SZKOLEŃ:

 03.12.2018   –  RACHUNKOWOŚĆ – Józef Dudek - biegły rewident

 05.12.2018   –  PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH – spec. ds. PDOP

 10.12.2018   –  PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH - Elżbieta Kulinowska –spec. ds. PDOF

 07.01.2019   –  PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG – Małgorzata Mazurkiewicz – biegły rewident

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone będzie imiennym zaświadczeniem zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 18.08.2017r.    ((Dz. U. poz. 1632)

 

Uczestnicy gr. IV otrzymają zaświadczenie z każdego bloku tematycznego.   

                     

Uczestnikom akcji „BILANS 2018” polecamy zeszyt specjalny miesięcznika Rachunkowość „ZAMKNIĘCIE ROKU 2018” (cenę podamy w terminie późniejszym)

ODPŁATNOŚĆ  ZA OBSŁUGĘ DYDAKTYCZNĄ OD 1 OSOBY WYNOSI

 

700 zł. – członkowie wspierający                                                                                      

750 zł. – pozostałe podmioty
+ wartość zamówionych publikacji (ZAMKNIĘCIE ROKU 2018)

 

Wpłaty prosimy dokonywać na nasze konto ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/KIELCE 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia 23 listopada 2018r.

UWAGA W przypadku korzystania z wybranych dni szkolenia odpłatność za każdy dzień wynosi 220 zł. dla członków wspierających i 250 zł. dla pozostałych podmiotów.

 

brak miejsc

Zapytaj o szkolenie

tel. 41 368 60 68 
fax. 41 368 66 18
e-mail: szkolenia@kielce.skwp.pl
Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@kielce.skwp.pl

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO