Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Akademia prawa pracy - prowadzenie dokumentacji pracowniczej,umowy terminowe, czas pracy 2018

Akademia prawa pracy - prowadzenie dokumentacji pracowniczej,umowy terminowe, czas pracy 2018

Miasto:
Kielce
Data rozpoczęcia:
2018-06-20
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
300,- zł od osoby,
280,- zł dla członków wspierających i jednostek budżetowych.
zapisz się

 

AKADEMIA PRAWA PRACY
- PROWADZENIE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ,
 UMOWY TERMINOWE, CZAS PRACY 2018

 

 

20 czerwca 2018r.  godz. 900

 

Szkolenie skierowane jest specjalistów ds. kadr i płac, kierowników personalnych, właścicieli firm, księgowych, agencji zatrudnienia.

 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami z zakresu prawa pracy jak również zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie sprawnego interpretowania przepisów.

 

Prowadząca – specjalista z zakresu prawa pracy, inspektor PIP, wieloletni wykładowca SKwP.

Odpłatność:          · 280 zł.  - członkowie wspierający i jednostki budżetowe

                                · 300  zł. - pozostałe podmioty

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 13 czerwca  2018r. oraz dokonanie wpłaty na nasze konto.

 

Program szkolenia:

I. Prowadzenie spraw pracowniczych- dokumentacja pracownicza

 1. Dokumenty stanowiące dokumentacje pracowniczą. Kwestionariusze osobowe, składane przez pracownika dokumenty.
 2. Zasady porządkowania akt osobowych.
 3. Informacja dla pracowniana podstawie  art. 29 § 3 k.p. – prawidłowe sformułowanie
 4. Zakres obowiązków.
 5. Zakaz konkurencji w trakcie trwania i po rozwiązaniu stosunku pracy - zasady dotyczące zawierania umów o zakazie konkurencji.
 6. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami.
 7. Karty wydanej odzieży i obuwia roboczego i wypłaconego ekwiwalentu za odzież, obuwie i pranie.
 1. Zmiany w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej – 2019r.
 2. Umowy  terminowe
 1. Zasady zawierania umów na okres próbny, na czas określony, na czas nieokreślony
 2. Umowy o pracę na czas określony nie podlegające wliczeniu do limitu „33 i 3”
 3. Data przekształcenia umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony
 4. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony, która w trakcie biegu wypowiedzenia stanie się umową o pracę na czas nieokreślony
 5. Umowy na czas określony w celu zastępstwa

   III. Zasady wydawania świadectw pracy po zmianach od 1 stycznia 2017

 1. terminy wystawiania świadectw pracy
 2. treść świadectwa pracy
 3. porozumienia dotyczące przekazania urlopu wypoczynkowego 

    IV. Czas pracy 2018

 1. Rozkład czasu pracy
 2. Planowanie czasu pracy – harmonogramy czasu pracy
 3. Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych
 4. Praca w dni wolne od pracy
 5. Odpoczynki dobowe i tygodniowe w poszczególnych systemach czasu pracy
 6. Umowy cywilnoprawne a czas pracy
 7. Czas pracy niepełnoetatowców
 8. Czas pracy osób niepełnosprawnych

      V. Czas pracy - dokumentowanie

 1. Dokumenty z zakresu czasu pracy przechowywane  w aktach osobowych
 2. Podpisywać harmonogramów (grafików) 
 3. Zmiany do harmonogramów czasu pracy
 4. Wnioski o wyjścia prywatne - rejestrowanie
 5. Karty ewidencji czasu pracy – niezbędne informacje i sposób prowadzenia
 6. Wnioski urlopowe - przechowywanie

          VI. Odpowiedzi na pytania i przykłady orzecznictwa

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 41 368 60 68 
fax. 41 368 66 18
e-mail: szkolenia@kielce.skwp.pl
Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@kielce.skwp.pl

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin