search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

 

Zawiadomienie o konkursie dla szkół wyższych w 2023 roku

„Świętokrzyski Konkurs Wiedzy z Rachunkowości dla szkół wyższych” organizowany przez

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach i Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Konkursem są objęci studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I-go i II-go stopnia wszystkich szkół wyższych mających siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego.

Konkurs ma charakter indywidualny.

 

  1. Konkurs w 2023 w I etapie odbędzie się w formule online, przy wykorzystaniu platformy Microsoft Teams.
  2. I etap Konkursu odbędzie się w czasie rzeczywistym 5 grudnia 2023 o godz. 19.00 do 20.00.
  3. II etap Konkursu będzie przeprowadzony 12 grudnia 2023 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Uniwersytecka 15, 25-406 Kielce w auli 0/14 B .
  4. Warunkiem uczestnictwa studenta w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  • Zapoznanie się z regulaminem konkursu na stronie https://kielce.skwp.pl/
  • Zgłoszenie się do Konkursu przez formularz online na stronie https://wpins.ujk.edu.pl/ w dniach: od 26 listopada od 24.00 do 1 grudnia do 24.00
  • Podanie prawdziwych danych osobowych w zgłoszeniowym formularzu internetowym.
  • Zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO i wyrażenie niezbędnych zgód z tym związanych, zawartych w zgłoszeniowym formularzu.

W Konkursie wezmą udział tylko Uczestnicy, którzy podadzą wyżej wymienione informacje.

  1. Dalsze informacje dotyczące Konkursu będą przekazywane Uczestnikom na podany w zgłoszeniu adres email lub umieszczane na platformie Microsoft Teams, lub na wskazanych ww. stronach.
  1. Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.office.com/e/nhLzi3TqDy

 

PATRONAT HONOROWY:

PATRONAT MEDIANY:

SPONSORZY KONKURSU:

 

 

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757