Certyfikaty

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy Kielce posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych jako placówka kształcenia ustawicznego Decyzja Nr 45 z dnia 3 sierpnia 2010r.

Zatem jesteśmy jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

W związku z powyższym na podstawie art. 43 ust.1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT, usługi szkoleniowe świadczone przez Oddział Okręgowy w Kielcach - kursy, konferencje i seminaria, obligatoryjne szkolenie zawodowe dla biegłych rewidentów są zwolnione z podatku VAT. 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy Kielce posiada również:

  • Akredytację Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach – Decyzja Nr 32/2005 z dnia 18 kwietnia 2005r.
  • Wpis do Rejestru Instytucji szkoleniowych dla województwa świętokrzyskiego – zaświadczenie Nr 59/2005 z dnia 23.03.2005r.

 

 

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO