Klub Księgowego i Biegłego Księgowego

Szczególną rolę w działalności edukacyjnej spełniają odczyty z aktualnej problematyki rachunkowości, podatków, ubezpieczeń społecznych, zagadnień prawnych. Jest to skuteczna forma pomocy członkom Stowarzyszenia w trudnej i odpowiedzialnej  pracy zawodowej. Nasi członkowie wywodzący się ze środowiska księgowych w tym również biegli rewidenci mają możliwość wysłuchania w Klubie Księgowego Klubie Biegłego Rewidenta interesujących odczytów na tematy nurtujące to środowisko, jak również wymienić doświadczenia i poglądy w sprawach zawodowych.

Spotkania w Klubie działającym przy Oddziale Okręgowym w Kielcach odbywają się w każdy ostatni wtorek miesiąca o godz. 16.00.

Odczyty w Klubie w roku 2019               

Data

Temat

Prelegent 

 29 styczeń

SPRAWOZDANIE ELEKTRONICZNE ZA 2018 ROK Agnieszka Wujek

26 luty

 INFORMACJA DODATKOWA JAKO NOWY ELEMENT SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Damian Grzelka

 5 marzec

Delegowania pracowników na teren Francji oraz świadczenia usług na rynku francuskim  

26 marzec

ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2019 ROKU specj.prawa pracy

24 kwiecień (ŚRODA)

Umowy długoterminowe

 

dr Małgorzata Garstka

 

28 maj

ZMIANY W PRAWIE ZMIANY W PRAWIE SAMOCHÓD OSOBOWY W PODATKU DOCHODOWYM W 2019R. Zbigniew Radek

25 czerwiec

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego Anna Grzegolec

24 wrzesień

PIT dla młodych Bożena Mrożek

Karol Łopuszyński

29 październik

Zmiany w wynagrodzeniach w 2019r. Ewa Lipińska

26 listopada

   

 

 

 

Odczyty w Klubie w roku 2018               

Data

Temat

Prelegent 

 30 styczeń

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych,
poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym
- ujęcie i prezentacja

Michał Dziewięcki

27 luty

Wybrane zagadnienia w CIT od 01.01.2018

Zbigniew Radek

27 marzec

Prawo do podatku naliczonego w podatku VAT
w świetle najnowszego orzecznictwa

specjalista ds. podatku VAT

24 kwiecień

Urlopy wypoczynkowe i fundusz socjalny w 2018 roku

specjalista z prawa pracy

29 maj

Wybrane zagadnienia z rachunkowości budżetowej

specjalista z zakresu
 rachunkowości budżetowej

26 czerwca

Kalkulacja kosztu wytworzenia i jej ujęcie w księgach rachunkowych

Małgorzata Garstka

25 września

Podstawa oskładkowania i opodatkowania różnych składników wynagrodzeń wynikających z umowy o pracę

Ewa Lipińska

30 października

Podstawa wymiaru zasiłków

Anna Grzegolec

27 listopada

Inwentaryzajca drogą spisu z natury według stanowiska KSR

Agnieszka Wujek

 

 

 

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO