search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

CERSANIT S.A.

ogłasza rekrutację na stanowisko:

Młodsza Księgowa/ Młodszy Księgowy


Miejsce pracy: Kielce

Twój zakres obowiązków:

 • Terminowe i poprawne ewidencjonowanie zakupów kosztowych
 • Rejestr zakupów VAT w powierzonym zakresie
 • Zarządzanie powierzoną dokumentacją zgodnie z zasadami rachunkowości i przepisami prawa podatkowego
 • Sporządzanie raportów w powierzonym zakresie
 • Aktywny udział w pozostałych pracach zespołu

 

Nasze wymagania:

 • Doświadczenie w obszarze księgowości
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe
 • Praktyczną i teoretyczną wiedzę na temat zasad rachunkowości oraz przepisów podatkowych
 • Znajomość MS Excel na poziomie średnio-zaawansowanym
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Dokładność i systematyczność w wykonywaniu powierzonych zadań

 

Oferujemy:

 • Stałe wsparcie zespołu na każdym etapie zatrudnienia
 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kompetencji
 • Możliwość uzyskania dofinansowania do szkoleń i naukę języków obcych w godzinach pracy
 • Elastyczne godziny rozpoczęcia pracy, krótsze piątki – dłuższe weekendy
 • Pakiet socjalny: dofinansowanie do wczasów, dodatki świąteczne
 • Pakiet benefitów: karta sportowa, opieka medyczna i ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy: rekrutacja@cersanit.com z dopisaną nazwą stanowiska lub za pośrednictwem linku:
https://www.cersanit-career.com/job-offers/1/cersanit-headquarters/2671/csa00719
Termin wysyłania aplikacji mija 30.04.2024

Prosimy o zawarcie w dokumentach klauzuli: Zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach (25-323) przy al. Solidarności 36."
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Cersanit S.A. informuje, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach (25-323) przy al. Solidarności 36, wpisaną do Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000081341, NIP 564-00-01-666, REGON 110011180  kapitał zakładowy: 81.144.015,90 zł (opłacony w całości).
2) Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem - dane.osobowe@cersanit.com
3) Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzany w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 917) z późn. zm. oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.Natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie Pni/Pana zgody  (art. 6 ust 1 lit a RODO) która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy.
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7) Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu Pracy jest obligatoryjne. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne

 

Pozostałe oferty z tego samego miasta

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757