Stowarzyszenie Księgowych w Polsce  Oddział Okręgowy w Kielcach zaprasza Panią/Pana do udziału w obligatoryjnym doskonaleniu zawodowym dla biegłych rewidentów.

FORMA REALIZACJI ZAJĘĆ BĘDZIE UZALEŻNIONA OD WARUNKÓW EPIDEMICZNYCH

Biegły rewident ma obowiązek w każdym roku odbyć co najmniej 24 godziny lekcyjne szkolenia (w tym nie więcej niż 8 godzin lekcyjnych samokształcenia), co da łącznie po trzech latach 72 godziny szkolenia (w tym nie więcej niż 24 godziny samokształcenia). Dodatkowo biegły rewident jest zobowiązany uzupełnić odbyte minimum szkoleniowe o 48 godzin szkolenia (w tym co najwyżej 24 godziny samokształcenia) w dowolnym roku przed zakończeniem okresu rozliczeniowego. Na zakończenie okresu rozliczeniowego biegły rewident wykonujący i niewykonujący zawodu musi wykazać 120 godzin odbytego szkolenia (w tym nie więcej niż 48 godzin samokształcenia).

3-letni okres rozliczeniowy obligatoryjnego doskonalenia zawodowego obejmuje 3 kolejno następujące po sobie lata kalendarzowe i rozpoczął się 1 stycznia 2021 r. a zakończy się 31 grudnia 2023 r.

Biegły rewident w okresie rozliczeniowym zobowiązany jest odbyć obligatoryjne doskonalenie zawodowe z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej.

W związku z powyższym proponujemy Państwu następujące moduły szkoleniowe:

MODUŁ 20 - RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH W UJĘCIU SPRAWOZDAWCZYM - 8 godzin lekcyjnych (Rachunkowość)

Termin szkolenia: 24 września  2021 roku godz. 9:00

Prowadzący – Prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda  z Katedry Rachunkowości  Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doświadczony i długoletni wykładowca SKwP.

Odpłatność za uczestnictwo w module 20 wynosi  270,00 zł. (cena obejmuje podręcznik)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto w ING Bank Śląski S.A. O/Kielce  nr 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia 02 września 2021r. 

Program szkolenia  oraz formularz zgłoszeniowy pod linkiem:  Kliknij tutaj

 

Moduł 21 - RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH PRZEDMIOTEM BADANIA W UJĘCIU REWIZJI FINANSOWEJ- 4 godziny lekcyjne (Rewizja finansowa)

Termin szkolenia: 28 września  2021 roku godz. 9:00

FORMA REALIZACJI ZAJĘĆ BĘDZIE UZALEŻNIONA OD WARUNKÓW EPIDEMICZNYCH

Prowadzący – Prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda  z Katedry Rachunkowości  Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doświadczony i długoletni wykładowca SKwP.

Odpłatność za uczestnictwo w module 21 wynosi  185,00 zł. (cena obejmuje podręcznik)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto w ING Bank Śląski S.A. O/Kielce  nr 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 .do dnia 02 września 2021r. 

Program szkolenia  oraz formularz zgłoszeniowy pod linkiem:  Kliknij tutaj

 

MODUŁ 23 - BADANIE KLUCZOWYCH OBSZARÓW SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - CZĘŚĆ 1 - PRZYCHODY- 16 godzin lekcyjnych (Rewizja finansowa)

Termin szkolenia: 17-18 listopada  2021 roku godz. 9:00

Prowadząca – Pani Małgorzata Mazurkiewicz - biegły rewident, wykładowca SKwP z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości.

Odpłatność za uczestnictwo w module 23 wynosi  520,00 zł. (cena obejmuje podręcznik)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto w ING Bank Śląski S.A. O/Kielce  nr 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 .do dnia 02 września 2021r. 

Program szkolenia  oraz formularz zgłoszeniowy pod linkiem: Kliknij tutaj

FORMA REALIZACJI ZAJĘĆ BĘDZIE UZALEŻNIONA OD WARUNKÓW EPIDEMICZNYCH

Pozostałe aktualności

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757