Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie powrotu do stacjonarnej formy szkolenia, pragniemy poinformować, iż jej wznowienie będzie możliwe dopiero po uprzedniej decyzji Ministra Edukacji Narodowej, wyrażonej w formie odpowiedniego rozporządzenia.

Zalecana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej forma kształcenia na odległość nie zawsze jest możliwa do zastosowania, szczególnie w przypadku kursów niedokończonych, gdzie brak jest zgody wszystkich uczestników na przekształcenie formy stacjonarnej na on-line.

Zgodnie z wytycznymi Stowarzyszenia, nawet w przypadku organizacji kursu ze ścieżki certyfikacji zawodu księgowego w formie on-line, ukończenie jego wymaga przeprowadzenia egzaminu w formie pisemnej (stacjonarnej), co przy obowiązujących ograniczeniach związanych z pandemią COVID-19 nie jest możliwe.

Stąd też starając się o rozwiązanie tej sytuacji, Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce wystosował pismo do Ministra Edukacji Narodowej – Pana Dariusza Piontkowskiego i do Minister Rozwoju – Pani Jadwigi Emilewicz zawierające wniosek o zmianę przepisów, dotyczących przeprowadzania egzaminów stacjonarnych w niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego.

O uzyskanym stanowisku w zakresie organizacji egzaminów, jak również innych istotnych informacjach dotyczących prowadzenia działalności szkoleniowej w stanie epidemii będziemy Państwa, na bieżąco informować.

Zachęcamy jednocześnie do śledzenia strony internetowej Stowarzyszenia a także stron internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i stron rządowych, na których znajdują się stosowne informacje.

                                                                                                                               Z wyrazami szacunku

       Dyrektor
NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Oddziału Okręgowego w Kielcach

 Ewa Mirosławska

Pozostałe aktualności

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757