BILANS 2021

RACHUNKOWE I PODATKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU

Szkolenie w trybie stacjonarnym lub online

W sytuacjach wyjątkowych organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach uprzejmie zawiadamia, że w okresie grudzień 2021 - styczeń 2022 organizuje akcję edukacyjną BILANS 2021 adresowaną do kadry kierowniczej i pracowników finansowo - księgowych jednostek gospodarczych uczestniczących w sporządzaniu sprawozdań finansowych.

W trakcie szkolenia omawiane będą zagadnienia poświęcone ustalaniu wyniku finansowego, zasadom sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego, zasadom wyceny aktywów i pasywów oraz problemom i zmianom podatkowym.

Akcja edukacyjna „BILANS 2021” obejmuje  4 dni zajęć (łącznie 30 godz.) w trakcie których zostaną zrealizowane następujące tematy uwzględniające tegoroczne i przyszłe zmiany, aktualne problemy, przykłady orzecznictwa sądów i interpretacji organów podatkowych:

  1.   Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego.
  2.   Podatek dochodowy od osób prawnych.
  3.   Podatek dochodowy od osób fizycznych.
  4.   Podatek od towarów i usług.

GRUPA I - terminy szkoleń w trybie stacjonarnym:

06.12.2021  –  RACHUNKOWOŚĆ – prof. Artur Hołda

09.12.2021  –  PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG – Pani Małgorzata Mazurkiewicz

13.12.2021  –  PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH – spec. ds. PDOF

04.01.2022  –  PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH – Pani Jolatna Trela

SZCZEGÓŁY OFERTY GR. I

 

GRUPA II  - terminy szkoleń w trybie stacjonarnym:

10.12.2021  –  PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG – Pani Małgorzata Mazurkiewicz

16.12.2021  –  RACHUNKOWOŚĆ  – Pani Ewa Stopczyńska

12.01.2022  –  PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH – spec. ds. PDOF

14.01.2022  –  PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH – Pani Jolatna Trela

SZCZEGÓŁY OFERTY GR. II 

 

GRUPA III - terminy szkoleń w trybie online:

14.12.2021  –  PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH – spec. ds. PDOF

05.01.2022  –  PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH – Pani Jolatna Trela

10.01.2022  –  RACHUNKOWOŚĆ – prof. Artur Hołda

13.01.2022  –  PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG – Pani Małgorzata Mazurkiewicz

SZCZEGÓŁY OFERT GR. III

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone będzie imiennym zaświadczeniem zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 19.03.2019r.(Dz. U. poz. 652)

Zaświadczenia wydajemy osobom które wezmą udział w czterech dniach szkoleniowych.                      

Uczestnikom akcji „BILANS 2021” za dodatkową opłatą polecamy zeszyt specjalny miesięcznika Rachunkowość  – „ZAMKNIĘCIE ROKU 2021” – cena 1egz. 189zł 

ODPŁATNOŚĆ OD 1 OSOBY W TRYBIE STACJONARNYM WYNOSI:

  • 1200 zł – dla pozostałych podmiotów
  • 1100 zł – dla członków wspierających

ODPŁATNOŚĆ OD 1 OSOBY W TRYBIE ONLINE WYNOSI:

  • 1100 zł – dla pozostałych podmiotów
  • 1020 zł – dla członków wspierających

      + 189 zł  – wartość zamówionych publikacji (ZAMKNIĘCIE ROKU 2021)

Przy zgłoszeniu ONLINE w polu „informacje dodatkowe” prosimy o podanie ilości zamawianych publikacji  ZAMKNIĘCIE ROKU 2021

UWAGA!!! W przypadku korzystania z wybranych dni szkolenia (stacjonarnie/online) odpłatność za każdy dzień wynosi:
 350 zł dla pozostałych podmiotów
• 330 zł 
dla członków wspierających

Osoby które będą chciały skorzystać z wybranego dnia szkolenia ,  przy zgłoszeniu ONLINE w polu „informacje dodatkowe”  (przycisk "zapisz się") PROSIMY O PODANIE GRUPY I DATY SZKOLENIA.

 

W przypadku jakichkolwiek zmian w oferowanych szkoleniach organizator nawiązuje kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Informacje dodatkowe
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Pozostałe aktualności

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757