Szkolenia dla budżetu

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy (format DOC | PDF | ONLINE )

 

 na górę strony

 PODATEK VAT W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH 2018R.

20 luty 2018r. godz. 9:00, sala wykładowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach 

 Szkolenie jest kierowane do jednostek budżetowych samorządowych i państwowych, uniwersytetów, instytutów badawczych, instytucji kultury, pozostałych jednostek sektora finansów publicznych. Szkolenie dedykowane jest głównym księgowym i pozostałej kadrze księgowej, kierownikom jednostek, jak również służbom merytorycznym niezajmującym się na co dzień kwestiami podatkowymi.
Szkolenie uwzględnia specyfikę sektora budżetowego. Zajęcia w praktyczny sposób poruszają najistotniejszą problematykę w zakresie VAT w budżecie.

Prowadzący - Pan Hubert Grzyb - doradca podatkowy, specjalista z zakresu prawa podatkowego. Wykładowca i praktyk omawianych zagadnień.

Odpłatność: · 290 zł. - jednostki budżetowe
                     · 320 zł. - pozostałe podmioty

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 13 lutego 2018r. oraz dokonanie wpłaty na nasze konto.


Program szkolenia:

1. Podatnik VAT.
a) Definicja podatnika.
b) Czynności wykonywane jako organ władzy publicznej.
c) Jednostki budżetowe i jednostki organizacyjne jako podatnicy VAT.
d) Uniwersytety, muzea, stowarzyszenia, fundacje, instytuty jako podatnicy VAT.
e) Podatnik VAT czynny. Rejestracja, wykreślenie.
f) Podatnik VAT zwolniony.
g) Podatnik VAT UE.
2. Sprzedaż - obowiązek podatkowy. Podstawa opodatkowania.
a) Najem i inne formy zakwaterowania. Obciążenia dodatkowe, media, inne podatki, użytkowanie wieczyste, opłata za trwały zarząd.
b) Czesne i inne formy odpłatności.
c) Usługi komunalne.
d) Wydawnictwa.
e) Stołówki. Legitymacje.
f) Licencje.
g) Dostawa towarów.
h) Odszkodowania. Co z VAT?
3. Refakturowanie w sektorze finansów publicznych.
a) Refakturowanie między jednostkami.
b) Media.
c) Usługi dla pracowników. Telefony, opieka zdrowotna, ubezpieczenie, Multisport, jazdy prywatne. Pozostałe.
d) Refakturowanie usług z zagranicy i zagranicę.
e) Kiedy obowiązek podatkowy? Kiedy na bieżąco a kiedy wstecznie?
f) Właściwa stawka przy refakturze.
g) Refaktura usługi z której nie można odliczać VAT.
4. Odliczanie podatku naliczonego.
a) Zasady ogólne.
b) Działalność zwolniona z VAT. Proporcja VAT.
c) Przychody z działalności statutowej. Preproporcja.
d) Jakie zasady powinny stosować jednostki budżetowe, zakłady budżetowe?
e) Jakie zasady powinny stosować instytucje kultury, instytuty badawcze, uniwersytety?
f) Terminy odliczania
g) Odwrotne obciążenie - odliczenie VAT.
5. JPK, Deklaracje.
a) JPK VAT 2018
b) JPK na żądanie.
c) Deklaracje VAT. Kto nie musi składać?
d) Informacje podsumowujące UE oraz krajowe.
6. Fakturowanie.
a) Kiedy faktura kiedy nota?
b) Fakturowanie pomiędzy jednostkami oraz wewnętrzne rozliczenia.
c) Prawidłowa treść faktury.
d) Faktury korygujące.
e) Noty korygujące.
f) Anulowanie faktury.
g) Właściwy kurs.
h) Błędy na fakturach a prawo do odliczenia.
i) Duplikaty.
7. Kasy fiskalne w sektorze finansów publicznych 2018/2019.

     

 na górę strony

 


PROGRAM PŁATNIK - KROK PO KROKU - wersja 10.01.001.

Każdy uczestnik szkolenia ma własne stanowisko komputerowe i ma zarazem szansę samodzielnego zmierzenia się z problemami jakie wynikają przy pracy z aplikacją Płatnik.

Termin warsztatów - uruchamianie grup odbywać się będzie w miarę napływających zgłoszeń.

O dokładnym terminie i miejscu zajęć powiadomimy zainteresowanych odrębnym pismem.

Istnieje możliwość organizacji warsztatów:
- z oderwaniem od pracy w godz. 9.00 - 15.30
- w sobotę i niedzielę w godz. 9.00 - 15.30   

Odpłatność:
390 zł  – członkowie wspierający
410 zł  – pozostałe podmioty

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na konto po otrzymaniu terminu szkolenia.

Czy znasz już Płatnika w wersji 10.01.001?
Jeśli nic nie wiesz na temat aplikacji Płatnik, Twoja wiedza jest nieusystematyzowana, bądź masz problemy, których nie umiesz samodzielnie rozwiązać to szkolenie jest właśnie dla Ciebie. Renoma naszej instytucji jest gwarancją dla Ciebie, że nie zostaniesz bez pomocy, a po szkoleniu wyjdziesz zadowolony i z praktyczną wiedzą, która przygotuje Cię w pełni do samodzielnej pracy.

Tematyka szkolenia:
1. Przygotowanie komputera i instalacja aplikacji Płatnik
2. Konfiguracja programu
3. Zakładanie nowego płatnika w programie
4. Operacje na płatnikach
5. Założenie i przygotowanie rejestru ubezpieczonych
6. Przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych
7. Przygotowanie dokumentów rozliczeniowych
8. Rozwiązywanie problemów przy tworzeniu korekt dokumentów ubezpieczeniowych
9. Przygotowanie dokumentu ZUS ZSWA
10. Obsługa rejestru tzw. CRU – Centralny Rejestr Ubezpieczonych
11. Obsługa kwalifikowanego podpisu elektronicznego
12. Jak rozwiązać inne problemy, które mogą zdarzyć się w Twojej firmie

Od słuchaczy wymagamy umiejętności podstawowej obsługi komputera.

Warsztaty odbywać się będą w grupie liczącej do 15 osób.
Każdy uczestnik będzie miał dostęp do indywidualnego stanowiska komputerowego.
Słuchacze otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

na górę strony


EXCEL – 3 stopnie wtajemniczenia

Szkolenie polecamy:
menedżerom, finansistom, księgowym, analitykom oraz innym osobom wykorzystującym w pracy arkusz kalkulacyjny Excel.

Miejsce zajęć: sala wykładowa Oddziału Okręgowego w Kielcach, ul. Zagnańska 84a

- System prowadzenia zajęć:
• dzienny z oderwaniem od pracy
• weekendowy

- Uruchamianie poszczególnych poziomów odbywać się będzie w miarę napływających zgłoszeń. O dokładnym terminie zajęć powiadomimy zainteresowanych odrębnym pismem.

- Zajęcia prowadzone będą w grupach do 15 osób przy stanowiskach komputerowych.

 

ETAP 1
Poziom podstawowy - 16 godz.
Prowadzący - Pan Artur Janus - informatyk, specjalista systemów komputerowych.
- koszt szkolenia 350 zł.

Kierowany jest do osób rozpoczynających pracę z arkuszem


Program:
1. Interfejs programu Excel. Wprowadzanie treści
2. Podstawowe operacje na komórkach i formatowanie
3. Arkusze
4. Formuły i adresowanie
5. Podstawowe funkcje (SUMA, MAX, MIN, ŚREDNIA, ILE.LICZB)
6. Funkcje logiczne: JEŻELI, SUMA.JEŻELI, LICZ.JEŻELI
7. Wstawianie obiektów i wykresy
8. Drukowanie i opcje drukowania
9. Import danych
10. Sortowanie danych

 


ETAP 2
Poziom średniozaawansowany - 24 godz.
Prowadzący - Pan Artur Janus - informatyk, specjalista ds. analiz i finansowania
- koszt szkolenia 540 zł.

Kierowany jest do osób znających podstawowe możliwości arkusza kalkulacyjnego

 

Program:
1. Filtrowanie liczb, tekstów, dat i sortowanie danych (wielopoziomowe)
2. Funkcje analizy danych (WYSZUKAJ.PIONOWO, SUMA.ILOCZYNÓW),
3. Proste i złożone funkcje podsumowujące (ILE. NIEPUSTYCH, SUMA.JEŻELI, LICZ.WARUNKI, SUMA.WARUNKÓW)
4. Funkcje logiczne (JEŻELI, ORAZ, LUB) i zagnieżdżanie funkcji
5. Formatowanie warunkowe danych
6. Funkcje daty i czasu
7. Średniozaawansowane importowanie danych
8. Ochrona danych, arkusza i skoroszytu
9. Wklejanie specjalne danych
10. Grupowanie danych: konspekt, autokonspekt i sumy częściowe
11. Drukowanie: ustawienia dla średniozaawansowanych
12. Wykresy dla średniozaawansowanych
13. Tabele i wykresy przestawne

 


ETAP 3
Poziom zaawansowany - 24 godz.

Prowadzący - Pan Artur Janus - informatyk, specjalista ds. analiz i finansowania
- koszt szkolenia 600 zł

Kierowany jest do osób sprawnie korzystających z arkusza kalkulacyjnego

 

Program:
1. Filtr zaawansowany i usuwanie duplikatów
2. Analiza danych: funkcje wyszukujące, dynamiczne arkusze
3. Formatowanie warunkowe z użyciem formuł
4. Pole nazwy - definiowanie i sposoby wykorzystania
5. Łączenie arkuszy i skoroszytów
6. Funkcje tekstowe
7. Zaawansowane tabele przestawne
8. Tworzenie niestandardowych formatów danych
9. Walidacja danych
10. Scenariusze
11. Szukaj wyniku
12. Formanty i formularze
13. Analiza danych - Solver
14. Makra - nagrywanie i edycja

 

•Uczestnicy po każdym etapie szkolenia otrzymają komplet przerabianych plików oraz kilka arkuszy przykładowych.
•Na każdym etapie teoria będzie maksymalnie powiązana z praktyką.
•Mile widziane będzie pokazywanie przykładów własnej codziennej pracy uczestników i próba zastanowienia się nad optymalizacją ich zadań wykonywanych w Excelu.
•Każdy uczestnik będzie miał dostęp do indywidualnego stanowiska komputerowego.
•Po każdym etapie szkolenia słuchacze otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie faksem lub e-mailem

 

na górę strony


KURS "DLA KANDYDATÓW NA SPECJALISTĘ DS. KADR I WYNAGRODZEŃ" - 112 godz. lekcyjnych (w tym 2 godz. egzamin końcowy)

Adresaci – osoby zamierzające podjąć pracę w komórkach kadrowo – płacowych, osoby pragnące usystematyzować i uaktualnić posiadaną wiedzę
Cel – przygotowanie do pracy na stanowisku specjalisty do spraw kadrowo – płacowych 

W programie:

 • Prawo pracy
 • Wybrane przepisy BHP
 • Ubezpieczenia społeczne (w tym program PŁATNIK na komputerach)
 • Opodatkowanie dochodów osobistych
 • Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę


System:

 • raz w tygodniu w dni robocze
 • popołudniowy dwa razy w tygodniu w godz. 16,00 – 20,15
 • sobotnio-niedzielny

Koszt kursu   - 1600 zł. dla absolwentów kursów z Certyfikacji

                         1650 zł. dla pozostałych słuchaczy

              (obsługa dydaktyczna + materiały szkoleniowe)
                                                                                                                                        

na górę strony


PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG OD PODSTAW – 30 godz.

Cel – przygotowanie słuchaczy do wykonywania prac związanych z rozliczeniem podatku VAT poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności prawidłowego interpretowania i stosowania w praktyce ustawy podatkowej
W programie –przepisy prawne, konstrukcja podatku, ewidencja dla celów podatkowych, sporządzenie deklaracji, praktyczne przykłady
System - popołudniowy 2 razy w tygodniu w godz. 16,00 – 20,15 lub sobotnio-niedzielny
Koszt kursu (obsługa dydaktyczna + materiały szkoleniowe)

- 500 zł. dla członków zwyczajnych Stowarzyszenia

- 550 zł. dla pozostałych podmiotów

Uruchamianie kursów odbywać się będzie w miarę napływających zgłoszeń.
Wymienione kursy kończą się egzaminem i wydaniem zaświadczenia.
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem, listownie lub e-mailem.
O dokładnym terminie i miejscu zajęć powiadomimy zainteresowanych odrębnym pismem.

na górę strony

 

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH -80 godzin lekcyjnych

Celem kształcenia jest poznanie zasad rachunkowości budżetowej, zasad finansów publicznych oraz praktyczne przygotowanie do wykonywania zadań w zakresie rachunkowości budżetowej.                  

Kurs adresowany jest dla osób rozpoczynających pracę w księgowości  w jednostkach sektora finansów publicznych. jak również pracowników pionów finansowo-księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek budżetowych, a także kontrolerów i audytorów, którzy chcieliby uzupełnić swoją wiedzę.

Uczestnikami kursu mogą być osoby:

a) posiadające wykształcenie średnie lub wyższe oraz znajomość podstaw rachunkowości potwierdzoną
-Zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I-go stopnia certyfikacji, uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie (certyfikat SKwP)
lub
-zaświadczeniem ukończenia kursu dla kandydatów na księgowego
lub
- tytułem technika rachunkowości
lub 
    - ukończonymi studiami na kierunku rachunkowość i posiadaną praktyką zawodową
 

Program kursu obejmuje zagadnienia z rachunkowości oraz z zakresu finansów publicznych na dwóch poziomach:

I poziom - budżet jednostek samorządu terytorialnego - gminy, powiatu, województwa;
II poziom - jednostki budżetowe (w tym urzędy) oraz samorządowe zakłady budżetowe;  

• Podstawowe pojęcia z zakresu finansów publicznych oraz rachunkowości,
• Szczególne zasady rachunkowości jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych,  
• Szczególne zasady rachunkowości organów podatkowych JST,
• Szczególne zasady rachunkowości budżetów JST,
• Sprawozdawczość finansowa,
• Sprawozdawczość budżetowa,
• Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny,
• Dyscyplina finansów publicznych. 

Systemy:
- raz w tygodniu z oderwaniem od pracy w godz. 9,00 – 14,45
- popołudniowy 2 razy w tygodniu w godz. 16,00 – 20,15
- weekendowy - sobota i niedziela w 9,00-14,45 ( co dwa tygodnie ) 

Koszt kursu  od 1 osoby  - 1.300,-zł. dla absolwentów kursów długich,

                                        - 1.350,-zł. dla pozostałych słuchaczy.

 

 

na górę strony

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualnymi ofertami szkoleniowymi zamieszczonymi w podstronach„Kursy”, „Krótkie kursy”, „Warsztaty” i „Szkolenia dla budżetu”

 PRAWO PRACY – SYSTEMY I ROZKŁADY CZASU PRACY W 2018R.

13 grudnia 2017r. godz. 9:00, sala wykładowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach 

Szkolenie adresowane do specjalistów kadrowo-płacowych, właścicieli firm, biur rachunkowych, księgowych.

Celem szkolenia jest kompleksowe zapoznanie uczestników z najważniejszymi zmianami w przepisach prawa pracy.

Prowadząca - specjalista z zakresu prawa pracy , inspektor PIP, ceniony wykładowca SKwP.

Odpłatność: • 280 zł. - członkowie wspierający i jednostki budżetowe
                     • 300 zł. - pozostałe podmioty


Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 06 grudnia2017r. oraz dokonanie wpłaty na nasze konto.

Program szkolenia:
Program szkolenia:
1. Systemy czasu pracy i okresy rozliczeniowe w 2018 r.
- Wybór odpowiedniego systemu czasu pracy
- Praca w podstawowym systemie czasu pracy
- Stosowanie zadaniowego lub równoważnego systemu czasu pracy i ich skutki
 - Sposób różnicowania systemów czasu pracy dla różnych grup pracowniczych w jednej firmie.
 - Wprowadzanie lub zmiana systemu czasu pracy w firmie.
 - Planowanie czasu pracy i okresy rozliczeniowe.
2. Wyjazdy integracyjne, szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, bhp oraz wewnętrzne, a czas pracy
3. Badania lekarskie a czas pracy
4. Podróże służbowe - czas pracy i należności z tytułu podróży służbowej
5. Wyjścia prywatne a harmonogram czasu pracy
6. Godziny pracy do zaplanowania - w dobie, tygodniu, miesiącu i okresie rozliczeniowym
7. Doba pracownicza - różne godziny rozpoczynania pracy , tydzień, miesiąc w prawie pracy
8. Ruchoma organizacja czasu pracy
9. Odpoczynki dobowe i tygodniowe
10. Dni wolne w harmonogramie czasu pracy
11. Tworzenie harmonogramów czasu pracy
12. Praca w godzinach nadliczbowych
13. Praca w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
14. Praca w niedziele i święta
15. Czas pracy a czas usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy
16. Dyżury pod telefonem i w miejscu pracy
17. Czas pracy niepełnoetatowców
18. Czas pracy pracowników niepełnosprawnych

Polecamy

  • Kaledarium
 • Polecamy!