Szkolenia dla biegłych rewidentów

 • karta zgłoszenia na szkolenia obligatoryjne (format Word , PDF)
 •  

  OBLIGATORYJNE DOSKONALENIE ZAWODOWE BIEGŁYCH REWIDENTÓW

  W związku z uzyskaniem wpisu do wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzenia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów na rok 2017 poniżej przedstawiamy zakres tematyczny szkoleń, które zostaną przez nas zrealizowane.

                             

  Moduł XII

   KOSZT WYTWORZENIA JAKO PODSTAWA WYCENY PRODUKTÓW
  (8 godzin lekcyjnych z bloku Rachunkowość
   
  TERMIN:  28 września 2017r.     

  Prowadzący: Pani Ewa Stopczyńska 

  Odpłatność - 280,00  zł (cena obejmuje podręczniki) 

  Moduł XVII

   KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
  (24 godziny lekcyjne z bloku Rachunkowość)

  TERMIN: 9, 10 ,12 października 2017r. 

  Prowadzący: Pan prof. Artur Hołda 

  Odpłatność - 675,00 zł (cena obejmuje podręczniki)  

  Moduł XXVI

  STOSOWANIE MSB W PRAKTYCE - CZĘŚĆ I: PROCEDURY WSTĘPNE,
  PLANOWANIE I OSZACOWANIE RYZYKA

  (16 godzin lekcyjnych z bloku Rewizja Finansowa)

  TERMIN: 19-20 września 2017r.  - grupa zamknięta
                    
  lub   
                23-24 października 2017r. - są jeszcze wolne miejsca

  Prowadzący: Pani Elżbieta Pudło 

  Odpłatność - 520,00 zł (cena obejmuje podręczniki)    

   

   


   

   

   

   

    

   


   

   

   

   

  Odpłatność za moduł obejmuje: obsługę dydaktyczną, publikacje, zaświadczenie , przerwę kawową, lunch.

  Podstawą wzięcia udziału w szkoleniach realizowanych w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego  biegłych rewidentów  jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia najpóźniej do dnia 20 sierpnia 2017roraz dokonanie wpłaty na konto w ING Bank Śląski S.A. O/Kielce nr 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757

  Ze względów organizacyjnych prosimy o terminowe nadsyłanie zgłoszeń.

  Realizacja proponowanych modułów szkoleniowych zależy od ilości zgłoszeń.

  Zajęcia  odbywać  się  będą  w siedzibie  Oddziału  Okręgowego  w Kielcach SKwP przy ul. Zagnańskiej 84a. 

   

  Biegły rewident ma obowiązek w każdym roku odbyć co najmniej 24 godziny szkolenia (w tym nie więcej niż 8 godzin samokształcenia), co da łącznie po trzech latach 72 godziny szkolenia (w tym nie więcej niż 24 godziny samokształcenia). Dodatkowo biegły rewident jest zobowiązany uzupełnić odbyte minimum szkoleniowe o 48 godzin szkolenia (w tym co najwyżej 24 godziny samokształcenia) w dowolnym roku przed zakończeniem okresu rozliczeniowego. Na zakończenie okresu rozliczeniowego biegły rewident musi wykazać 120 godzin odbytego szkolenia (w tym nie więcej niż 48 godzin samokształcenia).
  3-letni okres rozliczeniowy obligatoryjnego doskonalenia zawodowego obejmuje 3 kolejno następujące po sobie lata kalendarzowe. Pierwszy z okresów rozliczeniowych rozpoczął się dnia 1 stycznia 2015 r. i kończy dnia 31 grudnia 2017 r.
  Biegły rewident w okresie rozliczeniowym zobowiązany jest odbyć obligatoryjne doskonalenie zawodowe z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej.
   

  Więcej informacji dotyczących obowiązków i wymagań formalnych związanych z obligatoryjnym doskonaleniem zawodowym biegłych rewidentów można znaleźć tutaj: http://www.kibr.org.pl/pl/szkolenia

   

  Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualnymi ofertami szkoleniowymi zamieszczonymi w podstronach „Kursy" , „Krótkie kursy" , „Warsztaty" , „szkolenia dla biegłych rewidentów" i „Szkolenia dla budżetu" .

  na początek strony

  Polecamy

   • Kaledarium
  • Polecamy!