Lata 2012-2016

 

IV edycja - Konkursu wiedzy z rachunkowości dla szkół wyższych

08 kwietnia 2016 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyła się IV edycja „Świętokrzyskiego Konkursu wiedzy z rachunkowości dla szkół wyższych, organizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
Do I etapu przystąpiło 45 studentów z UJK, WSzEPiNM oraz z PŚ, którzy mieli za zadanie odpowiedzieć na 40 pytań testowych. Do II etapu finału IV edycji konkursu zakwalifikowało się 20 studentów, studenci musieli rozwiązać 3 zadania problemowe z których wyłoniono laureatów.

I-sze miejsce   Aleksandra Skrobisz z Politechniki Świętokrzyskiej
II-gie miejsce  Konrad Garbacz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
III-cie miejsce Ewa Grześkiewicz  z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez organizatorów, sponsorów i patronów konkursu.

Dziękujemy sponsorom nagród, laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!! 

  

  

  

 

V edycja - Konkursu wiedzy z rachunkowości dla szkół ponadgimnazjalnych

I etap - szkolny, piątej edycji Świętokrzyskiego konkursu wiedzy z rachunkowości dla szkół ponadgimnazjalnych odbył się 20 listopada 2015 r., w którym wzięło udział 174 uczniów z 16 szkół naszego województwa.
18 marca 2016 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania w budynku Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbył się II etap i finał konkursu w którym wzięło w udział 40 uczniów. Uczniowie mieli za zadanie odpowiedzieć na 12 pytań testowych i rozwiązać 4 zadania sytuacyjne z rachunkowości.

Zwycięzcami zostali:
Agnieszka Zarychta (I miejsce) z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach.
Anita Terech (II miejsce) z Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Jana Pawła II w Staszowie.
Rafał Ciepiela (III miejsce) z Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie.


Dziękujemy sponsorom nagród i gratulujemy zwycięzcom!

  

  

  

 

 


III edycja - Konkursu wiedzy z rachunkowości dla szkół  wyższych

14 kwietnia 2015 roku odbyła się trzecia edycja ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KONKURSU WIEDZY Z RACHUNKOWOŚCI dla szkół wyższych. 

 Laureatami konkursu zostali:

I miejsce     Michał Chojnacki student UJK w Kielcach

II miejsce    Andrzelina Świt studentka UJK w Kielcach

III miejsce   Ewelina Celejowska studentka UJK w Kielcach

Sponsorzy Konkursu:

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/O w Kielcach, GDF SUEZ Energia Polska S.A, SIMPLE S.A., Piekarnia "Pod Telegrafem", Getin Noble Bank S.A., Specjalna Strefa Ekonomiczna "Starachowice”,Zespół Usług  Finansowo-Księgowych “BILANS-SERVIS" Sp. z o. o., Bank Spółdzielczy w Kielcach, Targi Kielce S.A., Pływalnia „Koral” w Morawicy, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

  

Patroni honorowi Konkursu:

Prezydent Miasta Kielce,

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,

Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,  

Zarząd Główny w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

 

Patroni medialni Konkursu:

Rachunkowość Sp. z o. o.,

Radio Kielce S.A.,

„Echo Dnia”. 

 

IV edycja - Konkursu wiedzy z rachunkowości dla szkół ponadgimnazjalnych

26 marca 2015 roku odbyła się czwarta edycja ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KONKURSU WIEDZY Z RACHUNKOWOŚCI dla szkół ponadgimnazjalnych. W finale Konkursu wzięło udział 31 uczniów z jedenastu szkół naszego regionu.

Pierwsze miejsce zajęła Kinga Cieślak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Końskich, drugie miejsce przypadło Elizie Maj z Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Jana Pawła II w Staszowie, a trzecie Angelice Krauze również z Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Jana Pawła II w Staszowie.

Dziękujemy sponsorom nagród i gratulujemy zwycięzcom! 

Konkurs wiedzy z rachunkowości dla szkół ponadgimnazjalnych (2014r.)

7 kwietnia 2014 roku odbyła się trzecia edycja  ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KONKURSU WIEDZY Z RACHUNKOWOŚCI dla szkół ponadgimnazjalnych.

Laureatami konkursu zostali:

 • Nowak Anita z Zespołu Szkół nr 1 im. M. Kopernika w  Ostrowcu Świętokrzyskim   
 • Luzeńczyk Ewelina z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w  Końskich
 • Jambor Krzysztof z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. St. Czarnieckiego
we  Włoszczowie

Laureatom gratulujemy!

 

 

 

Świętokrzyski konkurs wiedzy z rachunkowości dla szkół wyższych (2014r.)

14 kwietnia 2014 roku odbyła się druga edycja ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KONKURSU WIEDZY Z RACHUNKOWOŚCI dla szkół wyższych.

Laureatami konkursu zostali:

 • Anna Bednarska z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Aneta Baran z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Anna Drzymalska z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Laureatom gratulujemy!

 

 

Świętokrzyski Konkurs Wiedzy z Rachunkowości
dla szkół ponadgimnazjalnych
- II edycja

15 marca 2013 r. w auli Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w przy ul. Świętokrzyskiej 21 odbył się drugi finał  "Świętokrzyskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości" adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu ekonomicznym z województwa świętokrzyskiego. Organizatorami konkursu było Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W I-szym etapie wzięło udział 114 uczniów ze szkół w: Kielcach, Starachowicach, Busku-Zdroju, Ostrowcu Świętokrzyskim, Jędrzejowie, Opatowie, Sandomierzu, Końskich, Włoszczowie i Staszowie. Do finału zakwalifikowano 34 uczniów szkół ekonomicznych.

Nauczyciele wzięli udział w wykładzie na temat "Badanie sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta" wygłoszonym przez p. Zbigniewa Radka. W oczekiwaniu na wyniki wszyscy spotkali się z przedstawicielami studenckich kół naukowych: SKN Koncept, SKN Lider, SKN Homo Politicus, SKN Societas, Klubem Zainteresowań Rachunkowością i Finansami SKwP o/Kielce. Na zakończenie konkursu krótkie prezentacje zaprezentowali przedstawiciele sponsorów, po czym nastąpiło ogłoszeniem wyników, wręczenie nagród i dyplomów.

Laureaci Konkursu:

Miejsce

Nazwisko i imię ucznia 

Punkty 

Szkoła 

 1

Kogut Klaudia

58pkt. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. M.Kopernika w Busku-Zdroju 

 2

Góra Krzysztof

54pkt. 

Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Jana Pawła II w Staszowie

 3

Opałko Weronika

52pkt. 

Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Jana Pawła II w Staszowie

Dodatkowo pamiątkowe albumy ufundowane przez Prezydenta Miasta Kielce
p. Wojciecha Lubawskiego otrzymali:

Miejsce 

Nazwisko i imię ucznia 

Szkoła 

 4

Kuracińska Katarzyna 

 Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Jana Pawła II w Staszowie

 5

Strąk Daniel 

Zespół Szkół Ekonomicznych
im. O. Langego w  Kielcach  

 

Sponsorzy konkursu: Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. z Grzybowa, Targi Kielce S.A., Specjalna Strefa Ekonomiczna "Starachowice" S.A., Biuro Rachunkowe BIUREX s.c. Ryszard i Michał Cielibała z Kielc, Firma Budowlana "Anna-Bud" z Bilczy, Biuro Usług Podatkowych Olga Arendarska ze Słopca Rządowego, Usługowe Prowadzenie Ksiąg "RACHUBA" Ewa Lipińska z Kielc, Biuro Rachunkowe TAX Miernik Zofia z Kielc, WIR Zakłady Mięsne Sp.J. z Łopuszna oraz Wójt Gminy Sitkówka Nowiny.

Patroni honorowi: 1) Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,  2) Świętokrzyski Kurator Oświaty, 3) Prezydent Kielc

Gratulujemy !!!Świętokrzyskim Konkursie Wiedzy z Rachunkowości
dla szkół wyższych

10 stycznia 2013 r. w auli Instytutu Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w przy ul. Świętokrzyskiej 21A odbył się pierwszy finał  "Świętokrzyskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości" adresowany do studentów wyższych uczelni z województwa świętokrzyskiego. Organizatorami konkursu było Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W I-szym etapie konkursu wzięło udział 25 studentów wyższych uczelni w Kielcach: Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wyższej Szkoły Ekonomiui i Prawa w Kielcach, Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Do finału zakwalifikowano 12 studentów, wśród których wyłoniono laureatów. 

Wszyscy uczestnicy Konkursu spotkali się z kołem naukowym SKN Koncept i SKN Lider, dzięki czemu mogli poznać kierunki studiów i infrastrukturę uczelni, a także z Klubem Młodych SKwP o/o w Kielcach. Na zakończenie konkursu krótkie prezentacje przedstawili przedstawiciele sponsorów, po czym nastąpiło ogłoszeniem wyników, wręczenie nagród i dyplomów.

Konkurs sponsorowali:

 1. Stowarzyszenie Księgowych w Polce Oddział Okręgowy w Kielcach
 2. Biegli Rewidenci Kielce Sp. z o.o.
 3. Expert FK Anna Garbacz Kielce
 4. Bilans Serwis Sp. z o.o. Kielce
 5. Rachunkowość Sp. z o.o. Warszawa
 6. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Kielce
 7. Gmina Morawica

Laureaci Konkursu:

Miejsce

Nazwisko i imię ucznia 

Finał 

Uczelnia

 1

SZCZYKUT RAFAŁ

22pkt. 

 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 2

KOŚCIOŁEK AGNIESZKA

21,5pkt. 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach

 3

DERDA MARIOLA

21pkt. 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach

 

Dziękujemy sponsorom nagród i gratulujemy zwycięzcom!!!Świętokrzyski Konkurs Wiedzy z Rachunkowości dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

27 marca 2012 r. w auli Instytutu Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w przy ul. Świętokrzyskiej 21A odbył się pierwszy finał  "Świętokrzyskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości" adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu ekonomicznym z województwa świętokrzyskiego. Organizatorami konkursu było Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W I-szym etapie wzięło udział 87 uczniów ze szkół w: Kielcach, Starachowicach, Busku-Zdroju, Ostrowcu Świętokrzyskim, Jędrzejowie, Pińczowie, Końskich, Cudzynowicach i Staszowie. Do finału zakwalifikowano 30 uczniów szkół ekonomicznych.

Sponsorami konkursu byli: Firma Budowlana "Anna-Bud" z Morawicy, Kopalnia Wapienia "Morawica", Zakład Metalowo-Kotlarski "Sas" w Busku-Zdroju, Fabryka Kotłów SEFAKO S.A. w Sędziszowie, Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. z Grzybowa oraz Targi Kielce S.A.


Laureaci Konkursu:

Miejsce

Nazwisko i imię ucznia 

Finał 

Szkoła 

 1

Blaszka Maciej 

46pkt. 

 Zespół Szkół nr 1 im. M. Kopernika
w Ostrowcu Świętokrzyskim

 2

Jurek Karolina

43pkt. 

Zespół Szkół Zawodowych
im.mjr H.Dobrzańskiego "Hubala" w Starachowicach 

 3

Piotrowski Maciej 

42pkt. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. M.Kopernika w Busku-Zdroju 

Gratulujemy uczniom i ich nauczycielom!

 

Polecamy

  • Kaledarium
 • Polecamy!